Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήρια

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα διαπιστευμένα, τα πιστοποιημένα και τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο την αξιοποίηση της άριστης ποιότητας έρευνας και τεχνογνωσίας που παράγει. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τεχνικές συμβουλές των εργαστηρίων του ΠΘ απευθύνονται τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη στήριξη της κοινωνίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Τα στοιχεία των εργαστηρίων που ακολουθούν δίνουν μια πλήρη εικόνα των υπηρεσιών που προσφέρουν, του ανθρώπινου δυναμικού, της υλικοτεχνικής υποδομής, των συνεργασιών τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται. Επιπλεόν, μπορειτε να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό εργαστηρίων 2014 σε μορφή pdf.

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου

rurlab@prd.uth.gr +30 24210 74463

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών

aravas@mie.uth.gr; skara@mie.uth.gr; akermanidis@mie.uth.gr +30 24210 74008

Εργαστήριο Υλικών

hgreg@mie.uth.gr +30 24210 74061

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εργαστήριο Οδοποιίας

neliou@uth.gr +30 24210 74174

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης

biledlab@uth.gr, andreou@uth.gr 24210 74767

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Εργαστήριο Αρχαιολογίας

archaeolab@uth.gr +30 24210 74874

Εργαστήριο Ιστορίας

historylab@ha.uth.gr +30 24210 74844

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Ανθοκομίας

chlikas@uth.gr +30 24210 93204

Εργαστήριο Βιομετρίας

cnakas@uth.gr +30 24210 93183

Εργαστήριο Δενδροκομίας

gnanos@agr.uth.gr +30 24210 93181

Εργαστήριο Ζιζανολογίας

akarkanis@uth.gr +30 24210 93135

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

acpappas@agr.uth.gr +30 24210 93295

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Ωκεανογραφίας

dvafidis@uth.gr +30 24210 93133

Τμήμα Ιατρικής

Αγγειοχειρουργική Κλινική

vascular_dpt@yahoo.gr +30 2413 501739

Εργαστήριο Βιοχημείας

enousiou@med.uth.gr +30 2410 685713

Εργαστήριο Μικροχειρουργικής

malizos@med.uth.gr +30 2410 685742

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

pgeorgoul@med.uth.gr +30 2413 502918

Τμήμα Κτηνιατρικής

Εργαστήριο Βιοχημείας

gkontopidis@vet.uth.gr +30 24410 66058

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων

billinis@vet.uth.gr; kmanol@vet.uth.gr +30 24410 66019

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

aburriel@vet.uth.gr ; billinis@vet.uth.gr; mleuka@vet.uth.gr 24410 66011, 88, 30, 26, 14

Χειρουργική Κλινική

agalatos@vet.uth.gr +30 24410 66060

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων