Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

E-mail
hydrolab@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.civ.uth.gr/lab10.htm
Τμήμα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74153
Ερευνητικές κατηγορίες
Επιστημες της γης και του διαστήματος
Υδρολογία
Διαχειριση Υδατικων Πορων
Επιφανειακα Νερα
Λιμνολογια
Περιβαλλοντικη Υδραυλικη
Προστασια και Διατηρηση Υδατικων Πορων
Ρυπανση Υπογειων Υδατικων Πορων
Τεχνικη Υδρολογια
Υπογεια Νερα

Το Εργαστήριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με την επωνυμία: «Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων» εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αριθμ. 82/27-2-2008 και αναμένεται η δημοσίευση της ίδρυσης του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και παραγωγικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα που το αφορούν: Α) Υδρολογία και ειδικότερα σε θέματα που διέπουν: τις επιφανειακές λεκάνες απορροής, τους υπόγειους υδροφορείς, την ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων, τους υδρολογικούς κινδύνους, την κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους, την ανάπτυξη και διαχείριση μετρητικών δικτύων μετεωρολογικής και υδρολογικής πληροφορίας, και των εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας και Τηλεπισκόπησης στην υδρολογία και στους υδατικούς πόρους και Β) Υδατικά Συστήματα και ειδικότερα σε θέματα που διέπουν: την ανάλυση των φυσικών και τεχνητών υδατικών συστημάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και συστημάτων, την κοινωνικοοικονομική προσέγγιση και την πολιτική στη διαχείριση υδατικών πόρων.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Λιμνολογία

Επιφανειακά Νερά

Υπόγεια Νερά

Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων

Τεχνική Υδρολογία

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ρύπανση Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Υδραυλική

Ερευνητικά Έργα

“Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management (ISS-EWATUS)”, FP7—ICT—2013—11

“Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors (SMS)”, FP7—OCEAN—2013

“MAthematical Modeling of Microcystis aeruginosa as a KEy-player in Lakes under Reconstruction (LAKEREMAKE)”, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γ.Γ.Ε.Τ. ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

“Μελέτη διόδευσης επιφανειακής απορροής της υπολεκάνης του Βελεστίνου, μέσω τεχνικού έργου και σύζευξη με μοντέλο υπόγειας ροής”, Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου

“Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων”- Προγράμματα δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ), Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Αριθμ. Πρότασης: 144_20_1.2_2.

“Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change (EURO-AGRIWAT)”-COST Action ES1106.

“Development of an Integrated Water Resources Environmental and Socioeconomic Modeling System – Application of the System to the Restored Lake Karla (DIWRESMSARLKT)”-Αρχιμήδης ΙΙΙ

“Development of an Integrated System for the Water Resources Quality and Quantity Monitoring and Management of Agricultural Watersheds Under Climate Change Conditions. Application to Lake Karla Watershed (HYDROMENTOR)”-Γ.Γ.Ε.Τ. –Συνεργασία

“European procedures for flood frequency estimation (FloodFreq)” – COST Action ES0901.

“Sustainable Use of Irrigation Water in the Mediterranean Region (SIRRIMED)” – FP7-KBBE-2009-3

Εργαστηριακή Υποδομή

Χώρος Εργασίας Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Εργαστηριακός Χώρος με 12 υπολογιστές για διδασκαλία και έρευνα

Δίκτυο υπολογιστών με δύο εξυπηρετητές (servers)

Βιβλιοθήκη προγραμμάτων και λογισμικού (software) υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων

Δίκτυο αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών συλλογής μετεωρολογικής και υδρολογικής πληροφορίας

Εργαστήριο περιβαλλοντικών αναλύσεων

Συν-διαχείριση κινητής περιβαλλοντικής μονάδας μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ανάπτυξη υδρολογικού μοντέλου UTHBAL

Ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης λιμνών και ταμιευτήρων UTHRL

Ανάπτυξη μεθόδων καταβιβασμού κλίμακας για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προσομοίωσης, λήψης αποφάσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπόγειων) λεκανών απορροής

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προσομοίωσης, λήψης αποφάσεων και διαχείρισης αγροτικού νερού (νερού άρδευσης)

Υπηρεσίες

Υδρολογική και υδραυλική ανάλυση και προσομοίωση

Διαχείριση ποιότητας και ποσότητας υδατικών πόρων

Υδροτεχνικά έργα

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Λουκάς
Αθανάσιος
Διευθυντής
aloukas@uth.gr
+30 24210 74168
Μυλόπουλος
Νικήτας
Αναπληρωτής Καθηγητής
nikitas@uth.gr
+30 24210 74162
Καρακασίδης
Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής
thkarak@civ.uth.gr
+30 24210 74163
Λασπίδου
Χρυσή
Επίκουρη Καθηγήτρια
laspidou@uth.gr
+30 24210 74147
Φαρσιρώτου
Ευαγγελία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Λάρισας
efars@uth.gr
+30 2410 684530
Βασιλειάδης
Λάμπρος
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (Ph.D.)
lvassil@uth.gr
+30 24210 74115
Σπηλιωτόπουλος
Μάριος-Ευστάθιος
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (M.Sc.)
spilioto@uth.gr
+30 24210 74177
Γκιάλης
Στέλιος
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
stgialis@uth.gr
+30 24210 74315
Γαλιατσάτου
Παναγιώτα
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
pgaliats@civil.auth.gr
+30 24210 74175
Φαφούτης
Χρυσόστομος
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
fafoutis@uth.gr
+30 24210 74153
Κόκκινος
Κωνσταντίνος
Επιστημονικός Συνεργάτης (Ph.D.)
kokkinos@uth.gr
+30 24210 74175
Σιδηρόπουλος
Παντελής
Υποψήφιος Διδάκτορας
psidirop@uth.gr
+30 24210 74153
Παπαϊωάννου
Γιώργος
Υποψήφιος Διδάκτορας
gpapaioa@uth.gr
+30 24210 74153
Τζαμπύρας
Γιάννης
Υποψήφιος Διδάκτορας
jjabiras@gmail.com
+30 24210 74153
Μιχαηλίδου-Νοταρά
Καλλιόπη
Υποψήφιος Διδάκτορας
pomihail@uth.gr
+30 24210 74113
Γκιλιμανάκης
Λευτέρης
Υποψήφιος Διδάκτορας
elgkilimanakis@gmail.com
+30 24210 74153
Τζιάτζιος
Γιώργος
Υποψήφιος Διδάκτορας
getziatz@gmail.com
+30 24210 74153
Κοφινάς
Δημήτρης
Υποψήφιος Διδάκτορας
dkofinas@hotmail.com
+30 24210 74175
Μέλλιος
Νίκος
Υποψήφιος Διδάκτορας
nmellios@hotmail.com
+30 24210 74175
Γεωργίου
Αθανάσιος
Τεχνικός
ageorgi@uth.gr
+30 24210 74731