Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφορίας

E-mail
mvasilako@ucg.gr
Ιστοσελίδα
http://users.ucg.gr/~mvasilako/IPML
Τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική
Τηλ.
+30 22310 66918
Ερευνητικές κατηγορίες
Πληροφορική
Λογισμικό
Αλγόριθμoι
Βάσεις Δεδομένων
Λογισμικό Συστημάτων
Λογισμικό Υπολογιστών
Προγραμματισμός: Θεωρία και Γλώσσες
Συστήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Mis)
Συστήματα Πληροφόρησης
Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων
Τεχνητή Νοημοσύνη
Έμπειρα συστήματα
Στους στόχους του ΕΔΕΠ περιλαμβάνονται: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην περιοχή της Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφορίας και άλλων συναφών επιστημονικών περιοχών, β) η συνεργασία με ερευνητές ελληνικών ΑΕΙ και μέλη ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τα πεδία έρευνάς του σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων και συναντήσεων που προωθούν την επιστημονική έρευνα, ε) η διδασκαλία σχετική με τα πεδία έρευνάς του και στ) η συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης ΤΠΕ.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Δομές Δεδομένων και Αλγορίθμους.

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφορίας.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασιών.

Πολυμεσικές Εφαρμογές και Γραφικά.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων.

Πληροφοριακά Συστήματα.

Υπολογιστική Νέφους.

Υπολογιστική Ομότιμων Κόμβων.

Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες.

Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων Απασχόλησης.

Ερευνητικά Έργα

Τεχνικές Εξόρυξης Ιατρικών Δεδομένων (10/2010 - ), Δράση «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υπ.Ε.Π.Θ., Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Ανάπτυξη ενός Γεω-Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (GENCENG) (4/2013 - ), Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Γ.Γ.Ε.Τ., Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ., Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Διαχείριση Κινούμενων Αντικειμένων και Παγκόσμιος Ιστός

Αποδοτικές Βάσεις Δεδομένων Εικόνων (11/2005 -11/2007), ΥΠ.ΑΝ., Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (5/2010 –12/ 2012), Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Εργαστηριακή Υποδομή

2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής με πρόσβαση ευρείας ζώνης στο διαδίκτυο.

Διακομιστές.

Εξοπλισμός παρουσιάσεων.

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές βιβιλιογραφίας και βάσεις δεδομένων.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικές εργασίες και πρότυπα συστημάτων στην περιοχή της Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφορίας και άλλων συναφών επιστημονικών περιοχών.

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Τεχνολογίας και Ανάπτυξη Τεχνολογικών Λύσεων σχετικών με Επεξεργασία και Διαχείριση Πληροφορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Επέκταση, Ολοκλήρωση και Διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων για εφαρμογές στη(ν)- Δημόσια διοίκηση- Διοίκηση επιχειρήσεων- Τοπική αυτοδιοίκηση- Διαχείριση περιβάλλοντος- Πολιτιστική κληρονομιά- Υπηρεσίες εξαρτώμενες από τη θέση του χρήστη- Εκπαίδευση από απόσταση και εξατομικευμένη μάθηση- Υγεία και πρόνοια- Αγορά εργασίας

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Βασιλακόπουλος
Μιχαήλ
Διευθυντής
mvasilako@ucg.gr
+30 22310 66918
Αθανάσιος
Λουκόπουλος
Λέκτορας
luke@teilam.gr
Ελπινίκη
Παπαγεωργίου
Λέκτορας
epapageorgiou@teilam.gr
Ιωάννης
Μιχελάκος
Ερευνητής
imichelakos@ucg.gr
Νικόλαος
Μάλλιος
Ερευνητής
nmallios@teilam.gr
Γεώργιος
Ρούμελης
Ερευνητής
georoum@gmail.com
Βάβουλας
Αλέξανδρος
Τεχνικός
nvaio@ucg.gr
+30 22310 66918
Βαϊόπουλος
Νικόλαος
Τεχνικός
vavoulas@ucg.gr
+30 22310 66918