Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ψυχολογία της άσκησης και ποιότητα ζωής

E-mail
psylab@pe.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://lab.pe.uth.gr/psych/
Τμήμα
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τηλ.
+30 24310 47044
Το εργαστήριο, έχει ως στόχο να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας της άσκησης, της ψυχολογίας του αθλητισμού, και της αγωγής υγείας στην εκπαίδευση. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την επιστημονική υποστήριξη αθλητικών οργανισμών, καθώς επίσης και εκπαιδευτικών οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους σε ότι αφορά στην απόδοση και την ποιότητα ζωής.Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα σχετικά αντικείμενα.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την επιστημονική υποστήριξη αθλητικών οργανισμών, καθώς επίσης και εκπαιδευτικών οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους σε ότι αφορά στην απόδοση και την ποιότητα ζωής.

Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα σχετικά αντικείμενα.

Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας, δεξιοτήτων ζωής και μεγιστοποίησης της απόδοσης.

Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς.

Τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Ερευνητικά Έργα

Πρόγραμμα Θαλής. (2012-2015). Exercise, smoking, & alcohol: investigation of mechanisms, & interventions for prevention, cessation & awareness.

A cross-cultural approach to a cross-cultural issue: Psychosocial factors and doping in young athletes. WADA, 2013-2015.

Master Erasmus Mundus “European Master of Sport and Exercise Psychology – EMSEP program”

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. Πρόγραμμα Μονάδα διασφάλισης Ποιότητας στο ΠΘ. ΜΟΔΙΠ .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. Δομή απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΘ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα ΠΘ.

Δράσεις Αγωγής Υγείας στην Εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα. «Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής-Ολυμπιακής Παιδείας-Ανάπτυξη/εκπόνηση προγράμματος σπουδών, επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού και Σχεδίου Δράσης Σχολικών Πιλοτικών Προγραμμάτων» (2006).

Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΦΑΑ/ΠΘ (2002-2006).

ΒΑΔΙΣΜΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ. Πρόγραμμα Πυθαγόρας. ΥΠΕΠΘ (2005).

Πρόγραμμα Πιστοποίησης εκπαιδευτικών. ΕΚΕΠΙΣ (2005).

Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών ΤΕΦΑΑ/ΠΘ (2003)

Περπατώντας Προς την Υγεία. Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ, ΓΓΕΤ (2003).

Στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές 1) στο μάθημα φυσικής αγωγής, 2) στους χώρους άθλησης, 3) ως προς ένα υγιεινό τρόπο ζωής, ατόμων που διαφέρουν ως προς το φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, θρησκεία και βαθμό κινητικής δυσκολίας - ατέλειας (ΕΠΕΑΕΚ, Έρευνα, 1998).

Ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης για αποκατάσταση και θεραπεία τραυματισμών (ΠΕΝΕΔ) (1996)

Εκδηλώσεις Διεθνών Συναντήσεων και Σεμιναρίων Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΥΡΑΘΛΟΝ). (1996)

Εργαστηριακή Υποδομή

Υπολογιστές

Εκτυπωτές

Βιντεοπροβολέας (projector)

Φωτογραφική Κάμερα

Βιντεοκάμερα

Επιταγχυνσιόμετρα (accelerometers)

Πεδόμετρα

Καρδιοσυχνόμετρα (polars)

Εργοποδήλατο

Vienna Test System

Ψηφιακά μαγνητόφωνα

Ασύρματα μικρόφωνα για παρατήρηση

Τρίποδα

Ηχεία

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Προγράμματα Φυσικής Αγωγής

Προγράμματα Πρόληψης Καπνίσματος

Προγράμματα Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Κλίματος Προπόνησης

Υπηρεσίες

Την παροχή υπηρεσιών. σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε συλλόγους, σε ερασιτεχνικές και επαγγελματικές ομάδες, σε ιδιωτικούς φορείς, στην εκπαιδευτική κοινότητα, κλπ.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Θεοδωράκης
Γιάννης
Διευθυντής
theodorakis@pe.uth.gr
24310-47001
Γούδας
Μάριος
Καθηγητής
mgoudas@pe.uth.gr
24310-47045
Παπαϊωάννου
Αθανάσιος
Καθηγητής
sakispap@pe.uth.gr
24310-47012
Χατζηγεωργιάδης
Αντώνιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
ahatzi@pe.uth.gr
24310-47009
Διγγελίδης
Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής
nikdig@pe.uth.gr
24310-47052
Ζήση
Βασιλική
Επίκουρος Καθηγητής
vzisi@pe.uth.gr
24310-47017
Ζουρμπάνος
Νίκος
Ερευνητής
nzourba@pe.uth.gr