Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

ΦΕΚ
86 20/04/2001
E-mail
pechtelidis@uth.gr
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Τηλ.
+30 24210 74702
Ερευνητικές κατηγορίες
Κοινωνικες Ομαδες
Κοινωνιολογια της Εκπαιδευσης

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 86/20-4-2001) εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα, που αφορούν στη μελέτη και έρευνα περιοχών κυρίως της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, αλλά και της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, καθώς και των Εκπαιδευτικών Κοινών. Κύριο μέλημα του εργαστήριου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Θεωρίας. Το εργαστήριο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου και ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ερευνητικές δραστηριότητες

Πραγματοποίηση έρευνας και η παροχή στην κοινωνία εμπειρικά τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση και διευθέτηση βασικών προβλημάτων του εκπαιδευτικού θεσμού και κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, τα παιδιά και οι νέοι

Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και εργαστηρίων για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, καθώς και η επιμόρφωση φοιτητών, εκπαιδευτικών και γενικά ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με τα παιδιά και τους νέους.

Κριτικός αναστοχασμός της τρέχουσας παιδαγωγικής πρακτικής και η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαπαιδαγώγησης με σημείο αναφοράς τις αρχές τις ισότητας, της ελευθερίας, της αυτονομίας, του διαμοιρασμού, της αλληλεγγύης και της οριζόντιας συμμετοχής παιδιών, νέων και ενηλίκων στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η ανάπτυξη και προώθηση των εκπαιδευτικών κοινών.

Συνεργασία ανάμεσα σε μέλη και ομάδες της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και ανθρώπους που εργάζονται και απασχολούνται σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κέντρα ερευνών, ινστιτούτα, επιχειρήσεις κλπ με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

Ερευνητικά Έργα

SMOOTH EDUCATIONAL SPACES. PASSING THROUGH ENCLOSURES AND REVERSING INEQUALITIES THROUGH EDUCATIONAL COMMONS (SMOOTH, Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020, Number: 101004491). Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2021-2023

“Blended Short-cycle Training Courses on ‘Commoning Practices’” (ComPra, 2020-KA203-CC093835). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2020-2023

Learning Initiative for Elementary school Fun Oriented Resuscitation Coaching Europewide (LΙFE-FORCE, 2020-1-EL01-KA201-079184). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2020-2022.

“Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies” (Acronym: SLYMS). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2018-2021.

“ʻHeteropoliticsʼ: Refiguring the Common and the Political”. Acronym: HETEROPOLITICS. Action number: 724692. Action Title: ERC COG (ERC Consolidator Grant 2016). Senior Collaborator: 2017-2020.

“Border Regimes: Political and cultural aspects of the refugee crisis in the case of Chios 2015-2016”. (ΕΔΒΜ34, MIS: 5005539. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2017 – 2019.

“Project in Citizenship and Mathematics” (PiCaM). Project number 2017-1-UK01-KA201-036675. Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly. Collaborator.

“The Indignant Generation. Space, power and culture in the youth movement of 2011: a transnational perspective (GENIND)”. Ministry of Economy and Competitiveness (Spain). VI National Scientific Research, Development and Innovation 2008-2011. [CSO2012-34415], Collaborator: 2012-15.

“Limitations of Childhood in Literature and Theories of Socialization”, University of Thessaly, funded by the Research Committee of the University of Thessaly, Position: Project leader, 2009-2010

Mathematics, Technology, Education and Genderʼ (short title) funded by EPEAEK Pythagoras I [Greek Ministry of Education Research Grand for Supporting Research Teams], Researcher, 2007-2008.

Εργαστηριακή Υποδομή

Το εργαστήριο λειτουργεί με την υποδομή που διαθέτει το γραφείο μου, στο οποίο και στεγάζεται (γρ. 9Α, 3ου ορόφου, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, 38221, Νέο κτήριο του Π.Θ.).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Προπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες φοιτητών.

Διδακτορικές διατριβές.

Ερευνητικά Παραδοτέα

Υπηρεσίες

Μελέτες και έρευνες στο πεδίο της Κοινωνολογίας της Εκπαίδευσης, της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, καθώς και των Εκπαιδευτικών Κοινών. Εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εποπτεία 3 Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΕΔΒΜ34 «Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου 2015-16» (ΜΙΤ 5005539), Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συντονιστής: Γιάννης Πεχτελίδης. 2018-2019.
· Γιώργος Διακουμάκος
· Ιουλία Μέρμηγκα
· Νίκος Σούζας

Εποπτεία 2 Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SMOOTH EDUCATIONAL SPACES. PASSING THROUGH ENCLOSURES AND REVERSING INEQUALITIES THROUGH EDUCATIONAL COMMONS (SMOOTH, Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020, Number: 101004491). Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2021-2023.
· Ιωάννης Κόζαρης
· Ελένη Κολιάρμου

Εποπτεία 2 Υποψήφιων διδακτόρων

· Κωνσταντίνος Κυριάκης: «Ανάλυση Λόγου των Αναγνωστικών της Μεταξικής Περιόδου και των Αναγνωστικών της Κυβέρνησης του Βουνού. Ανταγωνισμοί και μετέωρα σημαίνοντα του εκπαιδευτικού λόγου 1939 – 1944» (Κων/ος Κυριάκης, δεν έχει ολοκληρωθεί), 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Σπύρος Μαρκέτος, 3ος Γιάννης Σταυρακάκης.
· Στυλιανός Πανταζίδης: Εκπαιδευτικά Κοινά, Παιδαγωγική και Παιδική Ηλικία: Δημιουργώντας ένα δημόσιο και ανοιχτό σχολείο των κοινών. 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 3ος Βασίλης Κωστάκης.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email
Πεχτελίδης
Γιάννης
Διευθυντής
pechtelidis@uth.gr
Πανταζής
Βασίλης
Καθηγητής
pantazisv@uth.gr
Κανελλόπουλος
Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
pankanel@uth.gr
Νικονάνου
Κλεονίκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
niknik@uth.gr
Χρονάκη
Άννα
Καθηγήτρια
chronaki@uth.gr
Κόζαρης
Ιωάννης
Ερευνητής
ikozaris@uth.gr
Κολιάρμου
Έλενα
Ερευνήτρια
ekoliarmou@uth.gr
Πανταζίδης
Στυλιανός
Υποψ. Διδάκτορας
s.pantstyl@hotmail.com
Μποτονάκη
Αγγελική
Παιδαγωγός Προσχολικής Εκπαίδευσης
angelsunnyday@gmail.com