Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδιού

E-mail
nisiotou@uth.gr
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Τηλ.
24210 74839
Ερευνητικές κατηγορίες
Παιδαγωγική
Θεωρία και Μέθοδοι της Εκπαίδευσης
Ειδικη Διδακτικη

Βασικοί στόχοι της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι:

  • Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ερευνών για θέματα που σχετίζονται με τη Νευροψυχολογία και τη συμβολή της στη διερεύνηση των Νευροαναπτυξιακών διαταραχών
  • Η διδασκαλία και η εξάσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
  • Η καθοδήγηση της έρευνας υποψηφίων διδακτόρων
  • Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα τμήματα του ΠΘ και άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα
  • Η οργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Workshop for Autism Day -5 April 2020, in collaboration with the MSc "Counseling Psychology & Counseling in Special Needs Education, Education & Health" and Vyron Mental Health Center, Athens