Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αγγειοχειρουργική Κλινική

ΦΕΚ
1350 27/09/2005
E-mail
vascular_dpt@yahoo.gr
Ιστοσελίδα
http://www.vascsurg-uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Ιατρικής
Τηλ.
+30 2413 501739
Ερευνητικές κατηγορίες
Αγγειοχειρουργικη
Η Κλινική βρίσκεται στο Π.Γ.Ν. Λάρισας και έχει δυναμικότητα 11 κλινών. Στην Κλινική αντιμετωπίζονται όλα τα εκλεκτικά και επείγοντα αγγειοχειρουργικά περιστατικά από όλη την Κεντρική Ελλάδα. Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο 2 φορές την εβδομάδα και απογευματινά ιατρεία Μελών ΔΕΠ τέσσερις φορές την εβδομάδα. Υπάρχει τακτικό χειρουργείο 3 φορές την εβδομάδα ενώ καλύπτονται και τα επείγοντα περιστατικά από το νομό Λάρισας σε καθημερινή βάση και από τη Θεσσαλία κατά τις ημέρες εφημερίας του Π.Γ.Ν.Λάρισας. Η Κλινική είναι αναγνωρισμένη να χορηγεί πλήρη ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής και υπάρχουν 2 θέσεις ειδικευομένων ιατρών. Συμμετέχει στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Αντιμετώπιση ασυμπτωματικής νόσου της καρωτίδος.

Φλεβική Θρόμβωση.

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής.

Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια.

Ερευνητικά Έργα

Διεθνής Τυχαιοποιημένη Μελέτη για την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής νόσου των καρωτίδων με ενδαρτηρεκτομή ή ενδοαγγειακή αποκατάσταση (stenting) για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων (Μελέτη ACST-2).

Προσυμπτωματικός Έλεγχος για Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής στον πληθυσμό της Θεσσαλίας.

Διερεύνηση της επίπτωσης της περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας στη Θεσσαλία.

Επιπολασμός ασυμπτωματικής εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο (Μελέτη PREVENT).

Επιπολής Φλεβική Θρόμβωση: επιπλοκές, θεραπεία και προφίλ ασθενών στην Ελλάδα (Μελέτη ΤΑΛΩΣ).

Διεθνής, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης III δύο παράλληλων ομάδων, για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του ARIXTRA (2,5 mg υποδορίως) για τη θεραπεία ασθενών με οξεία συμπτωματική μονήρη επιπολής θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων, με σκοπό την πρόληψη θρομβεμβολικών επιπλοκών (Μελέτη CALISTO).

Εργαστηριακή Υποδομή

Φορητό ακτινοσκοπικό-αγγειογραφικό μηχάνημα.

Ακτινοδιαπερατή χειρουργική τράπεζα.

Φορητά μηχανήματα Doppler.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκτυπωτές.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, Bauersachs RM, Boda Z, Brenner B, Laporte S, Matyas L, Middeldorp S, Sokurenko G, Leizorovicz A; CALISTO Study Group. Fondaparinux for the treatment of superficial vein thrombosis in the legs. N Engl J Med. 2010 Sep 23;363(13):1222-32.

Prandoni P, Casiglia E, Tikhonoff V, Leizorovicz A, Decousus H; Calisto Investigators. The risk of subsequent cancer and arterial cardiovascular events in patients with superficial vein thrombosis in the legs. Blood. 2011 Oct 27;118(17):4719-22.

Karathanos C, Exarchou M, Tsezou A, Kyriakou D, Wittens C, Giannoukas A. Factors associated with the development of superficial vein thrombosis in patients with varicose veins. Thromb Res. 2013 Jul;132(1):47-50.

Karathanos Ch, Sfyroeras G, Drakou A, Roussas N, Exarchou M, Kyriakou D, Giannoukas AD. Superficial vein thrombosis in patients with varicose veins: role of thrombophilia factors, age and body mass. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Mar;43(3):355-8.

Antoniou GA, Sfyroeras GS, Karathanos C, Achouhan H, Koutsias S, Vretzakis G, Giannoukas AD. Hybrid endovascular and open treatment of severe multilevel lower extremity arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:616-22. 

Tzogias L, Labropoulos N, Amaral S., Georgiou A, Giannoukas AD. Distribution and clinical impact of phlebosclerosis. Int Angiol. 2011 Jun;30(3):212-20. 

Labropoulos N, Tzogias L, Malgor R, Antoniou GA, Giannoukas A. Phlebosclerosis in Lower Extremities Veins. Phlebology 2013 Feb 6.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Αγγειχειρουργικής Σε ασθενείς.

Σε χρηματοδοτούμενες ερευνητικές μελέτες στην αγγειοχειρουργική.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Γιαννούκας
Αθανάσιος
Διευθυντής
giannouk@med.uth.gr
+30 24213 502814
Κουτσιας
Στυλιανός
Λέκτορας
skoutsia@otenet.gr
+30 24213 501798
Δράκου
Αικατερίνη
Ανώτερος Ερευνητής
katdrakou@yahoo.gr
+30 24213 502138
Παρασκευάς
Κοσμάς
Ανώτερος Ερευνητής
paraskevask@hotmail.com
+30 24213 502138
Βασιλόπουλος
Ιωάννης
Ανώτερος Ερευνητής
ioannis.vasil@gmail.com
+30 24213 502138
Σαλεπτσης
Βασίλειος
Ερευνητής
billsaleptsis2001@yahoo.gr
+30 24213 502100
Σπανός
Κωνσταντίνος
Ερευνητής
spanos.kon@gmail.com
+30 24213 502100
Αθανασούλας
Αθανάσιος
Ερευνητής
thanasis_ath@hotmail.com
+30 24213 502100