Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών

ΦΕΚ
1263 04/09/2003
E-mail
halkos@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://halkos.gr/ereper/index.php/el/
Τμήμα
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.
+30 24210 74664
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη­ριότητας του εργαστηρίου. 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής; εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ανα­γνωρισμένων επιστημόνων. 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 Α' 53). Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια­κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προ­σωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (9η ΓΣ/22-10-2008) ο Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα PHARE), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, την EUROSTAT, το Υπουργείο Απασχόλησης, κ.α.

Tο Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών καλύπτει ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, της Οικονομικής Ανάλυσης, και της Οικονομικής της Διοίκησης, με εφαρμογή της Οικονομικής Θεωρίας και των εργαλείων ανάλυσης της Οικονομετρίας και της Διοικητικής Επιστήμης με στόχο την επίλυση διαφόρων επιχειρησιακών προβλημάτων.

Ερευνητικά Έργα

Tο Εργαστήριο και ο Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος από το 2012 έως σήμερα συμμετέχει ως Συντονιστής του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ_8_118 και τίτλο "Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030, στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα" (Συντ. Τίτλου GHGsMETI) στα πλαίσια της δράσης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ–ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίησην της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».

Ο Καθηγητης Γεώργιος Χάλκος από το 2010 έως σήμερα συμμετέχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ODEMM με τίτλο Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων (Options for Delivering Ecosystem Based Management), SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [ENV.2009.2.2.1.1] Options for Ecosystem–based Management. Project acronym: ODEMM FP7–ENV–2009–1 Collaborative project. Το συγκεκριμένο επιστημονικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την οικονομική υποδειγματοποίηση των πρωτογενών στοιχείων.

Πρόγραμμα PHARE με τίτλο "Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας" (EUROPEAID/119795/D/SV/R). Διενεργήθηκε για λογαριασμό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας (INS).

Εργαστηριακή Υποδομή

5 θέσεις εργασίας (5 Η/Υ).

2 Εκτυπωτές.

1 scanner.

Υπηρεσίες

Οικονομικές, Στατιστικές και Οικονομετρικές Αναλύσεις

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Θέματα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Μέτρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μελέτες κόστους-οφέλους

Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας

Μέτρηση παραγωγικότητας

Μέτρηση αποδοτικότητας

Συγκριτικές μελέτες και κατατάξεις (rankings)

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Χάλκος
Γεώργιος
Διευθυντής
halkos@uth.gr
+30 24210 74920
Κεβόρκ
Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής
kevork@uth.gr
+30 24210 74921
Τζερεμές
Παναγιώτης
Υποψήφιος Διδάκτορας
tzeremes@econ.uth.gr
+30 24210 74664
Βαρζάκα
Χρυσαφούλα
Υποψήφια Διδάκτορας
hrvarz@yahoo.gr
+30 24210 74664
Γαλάνη
Γεωργία
Υποψήφια Διδάκτορας
galani@uth.gr
+30 24210 74664
Κουρτζίδης
Σταύρος
Υποψήφιος Διδάκτορας
kourtzid@uth.gr
+30 24210 74664
Τζιουρτζιούμης
Χρήστος
Υποψήφιος Διδάκτορας
tziourtz@uth.gr
+30 24210 74664
Παπαγεωργίου
Γεώργιος
Ερευνητής
gjpap@otenet.gr
+30 24210 74664
Τσιλίκα
Κυριακή
Ερευνητής
ktsilika@econ.uth.gr
+30 24210 74664
Γεωργούδης
Γεώργιος
Υποψήφιος Διδάκτορας
geogeo@econ.uth.gr
+30 24210 74664
Κίτσου
Δήμητρα
Υποψήφια Διδάκτορας
dimkitsou@yahoo.gr
+30 24210 74664
Παϊζάνος
Επαμεινώνδας
Υποψήφιος Διδάκτορας
epaizanos@yahoo.gr
+30 24210 74664