Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής

ΦΕΚ
177 02/08/2000
E-mail
labtap@ece.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/96
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Τηλ.
+30 24210 74775
Ερευνητικές κατηγορίες
Παιδαγωγική
Το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης καθώς και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της χώρας. Οι περιοχές μελέτης και έρευνας του εργαστηρίου εστιάζονται στη: Α) μελέτη της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας & προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, στο πλαίσιο της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης, Β) συνύφανση της θεωρίας & της πράξης με την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών διδακτικής μεθοδολογίας, Γ) σύνδεση του Πανεπιστημίου και της σχολικής κοινότητας μέσω της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών, Δ) εφαρμογή καινοτόμων δράσεων & δραστηριοτήτων, συνεργασία με τα σχολεία & τους εκπαιδευτικούς, τη στήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών τάξεων αλλά και των φοιτητών/τριών μέσα από επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές διεργασίες.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Μελέτη των διαδικασιών μάθησης και δημιουργία αναπτυξιακών περιβαλλόντων μάθησης για τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

Μελέτες σχετικές με την αρχική εκπαίδευση και σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών.

Μελέτες σχετικές με την επιμόρφωση και επαγγελματική αναβάθμιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.

Ερευνητικά Έργα

Συγκριτική μελέτη εφαρμογών πρακτικής άσκησης σε παιδαγωγικά τμήματα.

Επιδράσεις που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην πληροφόρηση–διαμόρφωση των επαγγελματικών αντιλήψεων, στάσεων και επιλογών των νέων, όσον αφορά στην ένταξή τους στο χώρο εργασίας. ΥΠΕΠΘ–Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Οι διαδικασίες μετάβασης του εκπαιδευτικού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το Παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης στο Συνεργατικό» στο πλαίσιο του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.

«Επιστημονική Στήριξη και επιμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού» των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης ΕΠΕ.

«Αναμνήσεις Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για τη Διδασκαλία και την Εκπαίδευση».

«Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών», στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.

"Σύνδεση Σχολείου Οικογενείας" Δράση 7, του Έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» http://www.diapolis.auth.gr/.

Εργαστηριακή Υποδομή

Ένας Η/Υ.

Ένας εκτυπωτής.

Ένα ΦΑΞ.

Ένα φωτοτυπικό.

Πλούσια βιβλιοθήκη με θεωρητικά παιδαγωγικά βιβλία, βιβλία διδακτικής, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και παιδαγωγικά παιχνίδια, κλπ, που λειτουργεί δανειστικά προς τους φοιτητές.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Τελικές εκθέσεις.

Βιβλία.

Μελέτες.

Υπηρεσίες

Παροχή παιδαγωγικών και διδακτικών συμβουλών σε θέματα εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Κακανά
Δόμνα
Διευθυντής
dkakana@ece.uth.gr
+30 24210 74774
Μπότσογλου
Καφένια
Αναπληρωτής Καθηγητής
kmpotso@uth.gr
+30 24210 74838
Μιχαλοπούλου
Κατερίνα
Αναπληρωτής Καθηγητής
kmihal@uth.gr
+30 24210 74814
Ποιμενίδου
Μαρία
Λέκτορας
mpoimenidou@uth.gr
+30 24210 74775
Στρογγυλός
Βασίλης
Λέκτορας
vstroggilos@uth.gr
+30 24210 06360
Μάγος
Κώστας
Λέκτορας
magos@uth.gr
+30 24210 06357
Γκαραγκούνη-Αραίου
Φωτεινή
Ανώτερος Ερευνητής
fkaragk@uth.gr
+30 24210 74775
Χατζοπούλου
Κατιφένεια
Ερευνητής
kchatzop@uth.gr
+30 24210 74209
Καβαλάρη
Παρασκευή
Ερευνητής
evkavala@uth.gr
+30 24210 74775