Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Κοινωνιολογικής Ανάλυσης

E-mail
kmpotso@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/research-activities/labs/koinoniologikis-analysis
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Τηλ.
24210 74838
Ερευνητικές κατηγορίες
Παιδαγωγική
Θεωρία και Μέθοδοι της Εκπαίδευσης
Ειδικη Διδακτικη

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογικής Ανάλυσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με τη συνεργασία και άλλων μελών ΔΕΠ, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Ειδικής Αγωγής, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Αναλύει κοινωνιολογικά το εκπαιδευτικό υποσύστημα, μελετά τη σχέση του με τα άλλα υποσυστήματα (πολιτικό, οικονομικό, διοικητικό κ.λπ.) και διατυπώνει προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής.

Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ειδικής Αγωγής που αναφέρονται:
Στις αιτίες των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στην οργάνωση παρεμβάσεων για τον περιορισμό τους.
Στη διερεύνηση των διαδικασιών συγκρότησης της σχολικής γνώσης και των συνεπειών που αυτή δημιουργεί σε ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες μαθητών.
Στις ιδεολογικές εξαρτήσεις της παιδαγωγικής επιστημονικής γνώσης και στη σχέση τους με τις εκπαιδευτικές ανισότητες.
Στις κοινωνικά κατασκευασμένες δυσκολίες μάθησης, καθώς και στην κοινωνική κατασκευή «αναπηριών» κλπ.

Αξιολογεί τα επίσημα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και διατυπώνει προτάσεις για την ανασύνθεσή τους, κλπ.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Μπότσογλου
Καφένια
Διευθύντρια - Καθηγήτρια
kmpotso@uth.gr
24210-74838