Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Eργαστήριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

ΦΕΚ
78415 & 2513 31/12/07
E-mail
chronaki@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/100
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Τηλ.
+30 24210 74749
Ερευνητικές κατηγορίες
Διαρκης Εκπαιδευση
Ειδικη Διδακτικη
Εκπαιδευση Ενηλικων
Εκπαιδευση με Υπολογιστες
Κοινωνικη Παιδαγωγικη
Εκπαιδευση και Απασχοληση Διδασκοντων
Eπεξεργασία Εικόνας
Το εργαστήριο «Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών» εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή των θετικών επιστημών που περιλαμβάνει τις Νέες Τεχνολογίες, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με προεκτάσεις στην διεπιστημονική και δια-θεματική προσέγγιση της διδακτικής, στην επιστημολογία, στην ανοικτή εκπαίδευση και στην δια βίου μάθηση. Στo εργαστήριο εντάσσονται τρεις ερευνητικές μονάδες: Α) Η μονάδα ‘Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον’ με υπεύθυνη την καθ. Βασιλεία Χρηστίδου εστιάζει στις αντιλήψεις και τις πρώιμες νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών, στη δημόσια κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και παρεμβάσεων για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Β) Η ερευνητική μονάδα ‘Mαθησιακή Τεχνολογία και Εκπαίδευση στα Μαθηματικά’ με υπεύθυνη την καθ. Άννα Χρονάκη εστιάζει σε θέματα που αφορούν την μελέτη του σχεδιασμού ψηφιακών πλαισίων για τη μάθηση και επικοινωνία μαθηματικών ιδεών, την ανθρωπολογική και κοινωνική μελέτη της χρήσης τεχνολογίας και μαθηματικών σε ποικίλες πρακτικές και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων για τα μαθηματικά και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Γ) Η ερευνητική μονάδα ‘Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας’ με υπεύθυνο τον επικ. καθ.Hλία Καρασαββίδη εστιάζει στις διαδικασίες μάθησης και στο πώς αυτές υποστηρίζονται υπολογιστικά από τις ΤΠΕ. Βασική επιδίωξη είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη του διδακτικού και του μαθησιακού έργου.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Έννοιες των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και η κατανόησή τους από μικρά παιδιά και μη ειδικούς.

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον.

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον.

Δημόσια κατανόηση των φυσικών επιστημών.

Ταυτότητες και Ετερότητες σε διαδικασίες εκπαίδευσης στο μαθηματικό και ψηφιακό γραμματισμό.

Εθνογραφικές προσεγγίσεις της τεχνομαθηματικής γνώσης σε κοινωνικές πρακτικές.

Η έμφυλη διάσταση του μαθηματικού  και ψηφιακού γραμματισμού.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ζητήματα ειδικής διδιακτικής σε τομείς θετικών επιστημών.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη (επεξεργασία βίντεο, σχεδιασμός & ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού).

Μαθησιακή αποτελεσματικότητα βιντεοδιδασκαλιών.

Νέες διδακτικές-μαθησιακές πρακτικές με τεχνολογίες Web 2.0.

Ερευνητικά Έργα

Φύλο, Μαθηματικά και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Στρατηγικών Χρήσης ΛογικοΜαθηματικών Εννοιών σε Περιβάλλοντα Χρήσης Ανοιχτών Λογισμικών: Θέματα Φύλου και Ισότητας. Πρόγραμμα στα πλαίσια της ενέργειας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΦΥΛΟ και ΙΣΟΤΗΤΑ. Χρηματοδότηση: EΠΕΑΕΚ. Κωδικός Έργου: 52101.02. 2004-9. Επιστ. Υπεύθυνη: Άννα Χρονάκη.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θετικές / Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Σχολείο. Φορέας Χρηματοδότησης: Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Κωδικός Έργου 3692. 2006-9. Επιστ. Υπεύθυνη: Άννα Χρονάκη.

Η εικόνα που διαμορφώνουν τα παιδιά για τον/την επιστήμονα: παιδαγωγικές προεκτάσεις», Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [Χρηματοδότηση: Ε.Ε. Π.Θ., Κωδ. Έργου 3756, 2008-2009). Επιστ. Υπεύθυνη: Bασιλεία Χρηστίδου.

Υλικά, Λεγόμενα, Χειρονομίες: Ανάλυση της Χρήσης Λογισμικών από Παιδιά και Φοιτήτριες-Εκπαιδευτικούς. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κωδικός Έργου: 4088.07.05.2010-12. Επιστ. Υπεύθυνη: Άννα Χρονάκη.

Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την μαθησιακή αποτελεσματικότητα των βιντεοδιδασκαλιών αναφορικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού [Χρηματοδότηση από ΕΕ ΠΘ, Κωδ. Έργου 4504.01.08, 2012-2014). Επιστ. Υπεύθυνος: Ηλίας Καρασαββίδης.

Εργαστηριακή Υποδομή

Πέντε (5) σταθμοί εργασίας.

Δύο (2) εκτυπωτές.

Ένα (1) fax.

Δύο (2) σταθμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται και ως εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού.

Τέσσερις (4) ψηφιακές βιντεοκάμερες.

Μια (1) φωτογραφική μηχανή.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ανάλυση κοινωνιο-παιδαγωγικών και σημειωτικών παραμέτρων σε κείμενα αναπλαισίωσης των φυσικών επιστημών.

Στάσεις και ενδιαφέροντα μαθητών για τις φυσικές επιστήμες.

Κατανόηση περιβαλλοντικών και επιστημονικών εννοιών από μαθητές και μαθήτριες.

Ανάλυση και αξιοποίηση των εικονικών αναπαραστάσεων σε κείμενα φυσικών επιστημών.

Η δημόσια εικόνα των επιστημόνων και της επιστήμης.

Οι αναλογίες ως διδακτικά εργαλεία στις φυσικές επιστήμες.

Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για περιβαλλοντικά θέματα.

Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών.

Μελέτη και ανάλυση όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού.

Mελέτη και ανάλυση της έμφυλης διάστασης στον επιστημονικό, ψηφιακό και μαθηματικό γραμματισμό.

Σειρά βιντεοδιδασκαλιών (12 ώρες): επεξεργασία ψηφιακού βίντεο και εκπαιδευτικό υλικό.

Σειρά βιντεοδιδασκαλιών (5 ώρες): εισαγωγή στη μηχανή παιχνιδιού του Blender και εκπαιδευτικό υλικό.

Υπηρεσίες

Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον.

Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και την κατασκευή διδακτικού υλικού για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον.

Ανάπτυξης υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα ειδικής διδακτικής.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Χρονάκη
Άννα
Διευθυντής
chronaki@uth.gr
+30 24210 74749
Βασιλεία
Χρηστίδου
Καθηγητής
Καρασαββίδης
Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής
ikaras@uth.gr
+30 24210 74994
Γιαννίκης
Γιώργος
Ανώτερος Ερευνητής
Παπαδήμας
Χαράλαμπος
Ερευνητής
babpap@gmail.com
Μουτζούρη
Γεωργία
Ανώτερος Ερευνητής
mountgeo@ath.forthnet.gr
Ρίζος
Χαλιαμπάλιας
Ανώτερος Ερευνητής
rzchs@sch.gr
Κούριας
Σπύρος
Ανώτερος Ερευνητής
kourias@uth.gr
Γραβριηλίδου
Μόνικα
Ανώτερος Ερευνητής
monica@cti.gr
Μάτος
Τάσος
Ερευνητής
anmatos@sch.gr
Γονιτσιώτη
Χαρίκλεια
Ανώτερος Ερευνητής
hagonits@uth.gr
Θεοδοσίου
Μαριάννα
Ανώτερος Ερευνητής
xmarxmar@gmail.com
Σαμαράς
Ιωάννης
Ανώτερος Ερευνητής
giannissam@yahoo.gr
Ηλιοπούλου
Ιφιγένεια
Ερευνητής
ifigeniailiopoulou@yahoo.gr
Ραγάζου
Βασιλική
Ανώτερος Ερευνητής
vragazou@teilam.gr
Θεοδοσίου
Σεβαστή
Ανώτερος Ερευνητής
sev.theodosiou@gmail.com
Καλόγηρος
Βασίλειος
Ανώτερος Ερευνητής
kalogiros3@gmail.com