Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Βιομετρίας

ΦΕΚ
37 06/03/1992
E-mail
cnakas@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://biometry.agr.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93183
Ερευνητικές κατηγορίες
Xαρακτηριστικά Πληθυσμού
Θεωρία και Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης
Eμβιομετρικη
Eμβιοστατιστικη
Επιδημιολογία
Aνάλυση Δεδομένων
Διαδικασίες Αποφάσεων και Θεωρία
Θεωρία και Μέθοδοι Δειγματοληψίας
Παραγοντική Ανάλυση
Πολυμεταβλητή Ανάλυση
Ερευνες Αγορας
Αλγόριθμoι
Βάσεις Δεδομένων
Συστήματα Ελέγχου: Παραγωγή και Ποιότητα
Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων
Διδασκαλία, έρευνα και συμβουλευτική σε θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής με ιδιαίτερη έμφαση στη Στατιστική για τις Βιοεπιστήμες. Το Εργαστήριο Βιομετρίας μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της Εφαρμοσμένης Στατιστικής όπως οι Πειραματικοί Σχεδιασμοί, οι Εφαρμογές στη Βιομηχανία, η Ιατρική Στατιστική / Βιοστατιστική, το Marketing κ.α.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Εφαρμοσμένη Στατιστική.

Ανάπτυξη καινοτόμων Μεθοδολογιών στη Στατιστική

Πειραματικοί Σχεδιασμοί στις Βιοεπιστήμες

Εφαρμογές Στατιστικής στις Βιοεπιστήμες

Μπεϋζιανή Επιδημιολογία.

Βιοδημογραφία.

Πειραματισμός.

Ερευνητικά Έργα

Συνέδρια Στατιστικής.

Συμβουλευτική Βιομετρίας.

Σεμινάρια Στατιστικής και Ιατρικής Στατιστικής.

Ειδικά θέματα Στατιστικής.

Σεμινάρια Βιοστατιστικής με τη χρήση SPSS.

Εργαστηριακή Υποδομή

Γραφεία, Αίθουσα συνεδριάσεων με πολυμέσα, Αίθουσα διδασκαλίας & Η/Υ.

26 PC, 2 iMac.

Άδειες λογισμικών Stata 11, Minitab 15, Matlab 2013a, JMP 8, SPSS 21, MS Office 2011.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Μεθοδολογικά εργαλεία στατιστικής.

Κατασκευή λογισμικών λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης διαδικασιών.

Ερευνητικά reports.

Υπηρεσίες

Σεμινάρια Στατιστικής

Συμβουλευτική Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Βιομετρίας.

Συμβουλευτική Ανάπτυξης Πειραμάτων στη Γεωπονική έρευνα, την Παραγωγή, τη Μεταποίηση και τη Βιομηχανία.

Έρευνες Βελτίωσης και Έρευνα Αγοράς

Συνεργασίες στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων με Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Νάκας
Χρήστος
Διευθυντής
cnakas@uth.gr
+30 24210 93183
Δημακόπουλος
Γιώργος
Εξωτερικός συνεργάτης (MSc.)
geodimako@yahoo.gr
+30 24210 93184
Χατζηπέτρου
Χρυσάννα
Υποψήφια Διδάκτορας
cchatzipetrou@agr.uth.gr
+30 24210 93184
Κρινάκης
Σταύρος
Επιστημονικός Συνεργάτης (ΜSc.)
sta.krin@gmail.com
+30 24210 93182