Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στοιχεία τιμολόγησης

Τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Για τις συναλλαγές του εσωτερικού:

Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νομική Μορφή: ΝΠΔΔ

Αντικείμενο: Διαχείριση και αξιοποίηση κονδυλίων έρευνας και παροχής συναφών υπηρεσιών

Α.Φ.Μ: 090071277 - Δ.Ο.Υ. Βόλου

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

Τ.Κ: 383 34 - Βόλος


Για τις συναλλαγές του εξωτερικού:

ENGLISH: Invoices issued to the Research Committee of University of Thessaly must contain the following information:

Research Committee - Special Account of Research Grants University of Thessaly

Legal form: Public Law Entity

Activity: Financial and Secretarial Administration of Research Grants

V.A.T. No: EL090071277 - DOY Volou                            

Giannitson & Lachana, Tsalapata Complex

GR - 383 34 - Volos, Greece