Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

ΦΕΚ
269 11/11/2002
E-mail
filperd@uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74373
Ερευνητικές κατηγορίες
Τεχνολογία Κατασκευών
Αντισεισμικη Μηχανικη
Δομικη Μηχανικη
Επισκευες/Ενισχυσεις
Μεταλλικες Κατασκευες
Σκυροδεμα
Συμμικτες Κατασκευες
Χαλυβας
Αντοχη Υλικων
Ελεγχος Υλικων
Το υποστηριζόμενο ερευνητικό έργο καλύπτει γενικά την περιοχή πειραματικών μεθόδων για τη μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών και εστιάζεται στην πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς φυσικών προσομοιωμάτων άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος (Ο/Σ) σε στατικά και δυναμικά φορτία, το σχεδιασμό κατασκευών Ο/Σ και τον έλεγχο επάρκειας και αποτίμηση της αντοχής υφιστάμενων κατασκευών. Ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν: (α) φαινόμενα κλίμακας στη στερρότητα άοπλου σκυροδέματος, (β) συμπεριφορά και σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από πλάκες σκυροδέματος με κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, (γ) συμπεριφορά κόμβων σωληνωτών κατασκευών από χάλυβα υψηλής αντοχής και (δ) συμπεριφορά ενισχυμένων πλαισίων Ο/Σ με εμφατνούμενα τοιχώματα Ο/Σ σε οριζόντια ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Ενίσχυση πλαισίων Ο/Σ με εμφάτνωση τοιχώματος Ο/Σ σεοριζόντια ανακυκλιζόμενη φόρτιση.

Συμπεριφορά σε κάμψη και αξονική δύναμη κόμβων σωληνωτών κατασκευών από χάλυβα υψηλής αντοχής.

Συμπεριφορά και σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από πλάκες σκυροδέματος με κυματοειδή χαλυβδόφυλλα.

Μελέτη τωνφαινομένων κλίμακας στη καμπτική συμπεριφορά και στερρότητα άοπλου και ινοπλισμένου σκυροδέματος.

Συμπεριφορά σε κόπωση συγκολλητών κόμβων σωλήνων από χάλυβα υψηλής αντοχής.

Συμπεριφορά σε κόπωση συγκολλητών Τ-συνδέσεων μεταλλικών πλακών.

Πειραματική διερεύνηση  σύμμικτων κόμβων πλακών Ο/Σ και μεταλλικών δοκών με μεταλλικά κοίλα υποστυλώματα υψηλή αντοχής.

Ερευνητικά Έργα

«Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης & Διάγνωσης της Στατικής Επάρκειας Σημαντικών Γεφυρών της Εγνατίας Οδού» (Ε.Υ. σε συνεργασία με Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ. και ΙΤΣΑΚ), «ΕΓΝΑΤΙΑ (3/2001 – 3/02).

«Εξασφάλιση Πλαστιμότητας σε Νέες και Υφιστάμενες Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα που Απαιτούν Επισκευή ή Ενίσχυση» (σε συνεργασία με Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.), Ο.Α.Σ.Π (11/2000 - 11/02).

«Αντισεισμική Προστασία Γεφυρών» (σε συνεργασία με Τμήματα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ., Ε.Μ.Π., Δ.Π.Θ. και Π.Π., Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ., Εγνατία, ΙΤΣΑΚ, Denco, Έδαφος, Δομή, Ελέμκα, Θεμελιοδομή, Σεισμομόνωση, Τσικνιάς & ΑΕΜΤΕ, Γ.Γ.Ε.Τ (1/10/03-31/9/06).

«Πειραματική και Αριθμητική Τεκμηρίωση Μηχανικών Αντοχών Μεταλλικών Μαδεριών», Καλπίνης-Σίμος (6/2006-8/08).

«Προσδιορισμός Φορτίων Σχεδιασμού Σύμμικτων Πλακών Σκυροδέματος με Κυματοειδή Χαλυβδόφυλλα», Καλπίνης–Σίμος ΑΕΒΕ (1/2005 - 12/06).

«Πειραματική Μελέτη Συνολικής Αντοχής Μεταλλικών Ελασματοφύλλων»,(Ε.Υ.), ΚΟΝΤΙ (31/3/06 – 31/8/08).

«Πειραματικές δοκιμές κάμψης συμβατικά οπλισμένου και ινοπλισμένου σκυροδέματος», (Ε.Υ.), ΑΓΕΤ Ηρακλής(9/10/06 – 9/6/08).

«Fatigue Behavior of High-Strength Steel Welded Joints in Offshore and Marine Systems», EU - Research Fund for Coal and Steel, TGS8 (Ε.Υ.), σεσυνεργασίαμεΤμήμαΜηχανολόγωνΜηχανικώνΠΘ, και Corus Group -UK, Centro Sviluppo Materiali S.p.A.-Italy, Instituto de Soldatura e Qualidade- Portugal, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH -Germany) (1/7/2005 – 1/7/08).

«Δυσθραυστότητα Ινοπλισμένου Σκυροδέματος- Πειραματικός Έλεγχος» (Ε.Υ.), VinciConstruction, (3/09-12/09).

«Δυσθραυστότητα Ινοπλισμένου Σκυροδέματος- Πειραματικός Έλεγχος» (Ε.Υ.), ΑΕΓΕΚ (3/09-6/09).

«Performance-Based Approaches for High-Strength Tubular Columns and Connections under Earthquake and Fire Loading», EU-Research Fund for Coal and Steel, TGS8 (σε συνεργασία με Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ., University οf Liege, Belgium, Centro Sviluppo Materiali,Italy, Stahlbau Pichler, Italy, University of Trento, Italy (1/07/08 – 31/12/11).

«Design and Integrity Assessment of High-Strength Tubular Structures for Extreme Loading Conditions», EU-Research Fund for Coal and Steel, TGS8 (σε συνεργασία με Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ., University of Trento, Italy, Centro Sviluppo Materiali, Italy, Instituto De Soldadura E Qualidade, Portugal, Fundacion Itma, Spain, Korrosions Och Metallforskningsinstitutet Ab, Sweden and Universite de Liege, Belgium (1/07/08 – 31/12/11).

«Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Πλαισίων Ο/Σ Ενισχυμένων με Εμφατνούμενα Τοιχώματα Ο/Σ» (Ε.Υ.), Ο.Α.Σ.Π. (2/2010 - 3/2011).

«Θεωρητική/Πειραματική Διερεύνηση Βελτιστοποίησης Σεισμικής Ενίσχυσης Συμβατικών Κτηρίων Ο/Σ με Πυλωτή με Μη-έκκεντρους Χαλύβδινους Χ-συνδέσμους Δυσκαμψίας» (σε συνεργασία με Δ. Σοφιανόπουλο και Π. Τσόπελα, Π.Θ.) (2/2010 - 3/2011).

Εργαστηριακή Υποδομή

Πρέσα μονοαξονικής θλίψης 3000 kN θραύσεως δοκιμίων σκυροδέματος.

Μεταλλικό πλαίσιο επιβολής οριζόντιων και κατακόρυφων στατικών και επαναλαμβανόμενων φορτίων με 2 γρύλλους ±250 και ±500 kN (ΜΤS) και ειδικό ψηφιακό σερβοϋδραυλικό σύστημα FlexTest40.

Υδραυλική αντλία 40 λίτρων/min (ΜΤS).

Σταθμός αυτόματου συστήματος Η/Υ καταγραφής μετρήσεων40 καναλιών SCXI (NationalInstruments) . Το σύστημα DAQ καταγράφει μετρήσεις ηλεκτρομηκυνσιομέτρων, DCDT’s, επιταχυνσιομέτρων, και κάμερας υψηλής ευκρίνειας.

Αναδευτήρας σκυροδέματος 0.20m3.

Σύστημα κοσκίνων κοκκομετρικής διαβάθμισης  αδρανών σκυροδέματος.

Δεξαμενή συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος με έλεγχο θερμοκρασίας και συσκευή μέτρησης περιεκτικότητας σε αέρα σε σκυρόδεμα.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Βελτίωση απαιτήσεων Κανονισμών σχεδιασμού και μεθόδων κατασκευών Ο/Σ και χάλυβα.

Το εργαστήριο  έχει διαπιστευτεί από τον Ε.Σ.Υ.Δ. με βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ISO/IEC 17025 για τις δοκιμές : μονοαξονικής θλίψης κύβων σκυροδέματος και κάμψης 4-σημείων σύμμικτων πλακών Ο/Σ με κυματοειδή χαλυβδόφυλλα.

Υπηρεσίες

Πειραματικές δοκιμές αντοχής και παραμορφωσιμότητας φορέων από Ο/Σ

Πειραματικές δοκιμές αντοχής και παραμορφωσιμότητας μεταλλικών φορέων

Δοκιμές αντοχής σε μονοαξονική θλίψη και έμμεσο εφελκυσμό σκυροδέματος

Δοκιμές δυσθραυστότητας δοκών άοπλου και ινοπλισμένου σκυροδέματος

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Περδικάρης
Φίλιππος
Διευθυντής
filperd@uth.gr
+30 24210 74151
Τσόπελας
Πάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
tsopelas@civ.uth.gr
+30 24210 74160
Μωρέττη
Μαρίνα
Επίκουρος Καθηγητής
marmor@civ.uth.gr
+30 24210 74141
Παπαθεοχάρης
Θεοχάρης
Υποψήφιος Διδάκτορας
th_papath@yahoo.gr
+30 24210 74339
Τριανταφύλλου
Αντώνης
Υποψήφιος Διδάκτορας
ant_triantafyllou@yahoo.gr
+30 24210 74339
Κουτσελίνης
Αλέκος
Τεχνικός
akoutsel@civ.uth.gr
+30 24210 74373