Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η έννοια της εφεύρεσης (εν συντομία)

Εφεύρεση είναι ένα τεχνικό επινόημα, δηλαδή ένα προϊόν, μία μέθοδος ή μία νέα χρήση ήδη γνωστού προϊόντος, που:

α) είναι νέο, δηλαδή το επινόημα δεν είναι γνωστό πουθενά στον κόσμο κατά τη στιγμή της δημιουργίας του, με άλλα λόγια δεν συμπεριλαμβάνεται στο ισχύον state of the art,

β) παρουσιάζει εφευρετική δραστηριότητα δηλαδή το επινόημα δεν είναι προφανές στον ειδικό του πεδίου όπου ανήκει και 

γ) μπορεί να βρει βιομηχανική εφαρμογή σε οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα (βιομηχανική γεωργική, βιοτεχνική, κ.λπ.).

Οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά προκειμένου το αποτέλεσμα της έρευνας να συνιστά εφεύρεση. Στις εφευρέσεις απονέμονται Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Εάν δεν συντρέχουν και οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά μόνον οι α και γ, και το ερευνητικό αποτέλεσμα συνιστά τρισδιάστατο αντικείμενο, τότε δεν πρόκειται για εφεύρεση αλλά για αντικείμενο στο οποίο πιθανώς μπορεί να απονεμηθεί Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)

Ετικέτες