Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Λίστα από Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και χώρες μέλη
Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Άλλα Γραφεία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Βάσεις Δεδομένων Ευρεσιτεχνιών