Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

ΦΕΚ
181 06/10/1993
E-mail
pgeorgoul@med.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Ιατρικής
Τηλ.
+30 2413 502918
Ερευνητικές κατηγορίες
Πυρηνική Ιατρική
Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής λειτουργεί ακαδημαϊκά από το 2004, ενώ η κλινική έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε το 2007. Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής δραστηριοποιείται στην Ιατρική Σχολή εκπαιδευτικά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κλινικά και ερευνητικά, πραγματοποιώντας το σύνολο των in vitro και σπινθηρογραφικών (SPECT) εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Κλινική αξιολόγηση των επιπέδων νευροδιαβιβαστών/ορμονών ως δείκτες του ψυχοκινητικού status μετατραυματικών ασθενών.

Μέτρηση των επιπέδων γρελίνης και αντιπονεκτίνης σε ασθενείς με βροχικό άσθμα.

Μέτρηση των επιπέδων γρελίνης και αντιπονεκτίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Μέτρηση των επιπέδων S-100 A σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.

Μέτρηση των επιπέδων S-100 A σε ασθενείς με αυτόματη υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Εφαρμογή του σπινθηρογραφήματος διάχυσης εγκεφάλου σε συνδυασμό με τη «χαρτογράφηση» περιοχών Broadman σε ασθενείς με Frontotemporal Dementia και Alzheimer Disease.

Συσχετισμός προγνωστικών παραμέτρων της δοκιμασίας κοπώσεως με τα ευρήματα του σπινθηρογραφήματος (SPECT) αιματώσεως του μυοκαρδίου σε διαβητικούς ασθενείς.

Εφαρμογή του σπινθηρογραφήματος εγκεφάλου με τα νεότερα ραδιοφάρμακα στη διάγνωση, παρακολούθηση και εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία ασθενών με νόσο Parkinsons.

Διερεύνηση των πρόσθετων διαγνωστικών και προγνωστικών δεδομένων που παρέχει το myocardial perfusion (SPECT) imaging με τη χρησιμοποίηση νέων ραδιοφαρμάκων επισημασμένων με τεχνήτιο σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών (π.χ. ασθενείς μετά από επέμβαση αγγειοπλαστικής, διαβητικοί ασθενείς).

Συσχετισμός της γονιδιακής έκφρασης στεφανιαίων ασθενών με τα ευρήματα του σπινθηρογραφήματος (SPECT) αιματώσεως του μυοκαρδίου.

Ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή νέου λογισμικού υπολογισμού της τρισδιάστατης κατανομής δόσης και εσωτερικής δοσιμετρίας στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Ερευνητικά Έργα

Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης ασθενών με ισχαιμία του μυοκαρδίου (2005 – σήμερα).

Εφαρμογή του σπινθηρογραφήματος διάχυσης του εγκεφάλου σε ασθενείς με μετωποκροταφική άνοια και νόσο του Alzheimer (2005 – σήμερα).

Κατασκευή εξειδικευμένων συστημάτων γ-κάμερας απεικόνισης πειραματόζωων και μικρών οργάνων (2010 – σήμερα).

Development and evaluation of an open-source software for the iterative reconstruction and attenuation-scatter correction of SPECT images.

Διερεύνηση χωροκατακτητικών εξεργασιών του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και τη χρήση νεότερων PET ραδιοφαρμάκων (2011 – σήμερα).

«Βελτιστοποίηση της λειτουργίας συστημάτων Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET)» (2011 – σήμερα).

«Αξιολόγηση νεότερων διαγνωστικών και προγνωστικών παραμέτρων στο σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών» (2011 – σήμερα). Προϋπολογισμός: 40.000 ευρώ (Κωδικός Έργου 4153) (μήπως να μπει μαζί με το 1. καρδιά-γονίδια).

Oprimization of Clinical Protocols for Personalized Cancer Diagnosis and Treatment Using Advanced Anthropomorphic Phantoms, Πρόγραμμα «Αρχιμήδης, Προϋπολογισμός: 81.000 Ευρώ.

Exercise, smoking, & alcohol: Investigation of mechanisms and interventions for prevention, cessation and awareness – escape Προϋπολογισμός: 525.000 ευρώ (Χρηματοδότηση από πρόγραμμα «Θαλλής», 2011)

Εργαστηριακή Υποδομή

2 Τομογραφικές γ-κάμερες 2 ανιχνευτικών κεφαλών.

2 γ-counters.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Λογισμικό υπολογισμού της τρισδιάστατης κατανομής δόσης και εσωτερικής δοσιμετρίας στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Ταυτοποίηση πολυμορφισμών που σχετίζονται με πλημμελή αιμάτωση του μυοκαρδίου.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πυρηνικής Ιατρικής

Σπινθηρογραφικές Εξετάσεις

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Παναγιώτης
Γεωργούλιας
Διευθυντής
pgeorgoul@med.uth.gr
+30 2413 502918
Βαλοτάσιου
Βαρβάρα
Επίκουρος Καθηγητής
valotasiou@med.uth.gr
+30 2413 502916
Ψημάδας
Δημήτριος
Ανώτερος Ερευνητής
dpsimad@gmail.com
+30 2413 502916
Ζιάκα
Αναστασία
Τεχνικός
+30 2413 502916
Μπανιώρα
Ελένη
Τεχνικός
+30 2413 502916