Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων

ΦΕΚ
182/6-8-2001τΑ
E-mail
costasp@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.mie.uth.gr/labs/sdl/
Τμήμα
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74006
Ερευνητικές κατηγορίες
Τεχνολογία
Τεχνολογία Κατασκευών
Το Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν (α) την θεωρητική και πειραματική μελέτη της δυναμικής και ταλαντωτικής συμπεριφοράς μηχανολογικών συστημάτων και κατασκευών, (β) την προσομοίωση και τον σχεδιασμό δυναμικών συστημάτων, (γ) την αναγνώριση, έλεγχο, διαγνωστική και αξιοπιστία δυναμικών συστημάτων και τέλος την ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης, σχεδιασμού, διαγνωστικής, ελέγχου, αξιοπιστίας και ασφάλειας δυναμικών συστημάτων.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Dynamics and vibrations of structural and mechanical systems

Probabilistic structural dynamics

Uncertainty quantification in engineering sciences

Structural identification

Finite element model calibration

Structural health monitoring

Optimal sensor placement

Reliability of dynamical systems

Robust design optimization

Reliability based design optimization of dynamical systems

Earthquake engineering

Ερευνητικά Έργα

“Uncertainty Quantification and Propagation in Complex Structural Dynamics Simulations using Monitoring Data (UQ-dynamics).” Funding: Greek General Secretariat of Research and Technology (Program Excellence), Period: 2012 – 2015.

Robust Aerostructural Optimization based on New Higher-Order Adjoint Methods.” Funding: Greek General Secretariat of Research and Technology, Period: 2012 – 2015.

“Uncertainty Quantification, Identification and Propagation in Structural Response and Reliability Simulations using Measured Data.” Funding: Greek Ministry of Education, (Program Hrakleitos), Period: 2010 – 2013, Ph.D. Candidate: Dimitra-Christina Papadioti.

“Modal Identification and Model Updating of Egnatia Odos Bridges and Upgrading of GUI-based Modal Identification and Model Updating Software.” Funding: Egnatia Odos AE, Period: Dec 2007 – Nov. 2008.

“Dynamic Response and Design Optimization of Vehicle Structures.” Funding: Greek General Secretariat of Research and Technology (PENED 2003). With AUTH and Sarakaki AEBE – AE. Period: July 2005 – June 2008.

Εργαστηριακή Υποδομή

Modern experimental structural dynamics equipment for vibration testing of laboratory structures (12 acceleration sensors, 1 force transducer, 2 impact hammers, 1 small shake table, data acquisition system)

Modern experimental structural dynamics equipment for field testing of civil infrastructure (5 tri-axial and 3 uni-axial accelerometers with recording units and GPS for common triggering)

Υπηρεσίες

Πειραματικός προσδιορισμός δυναμικών χαρακτηριστικών κατασκευών μικρής και μεγάλης κλίμακας (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτήρια, γέφυρες, ανεμογεννήτριες, και εξοπλισμός).

Ενόργανη παρακολούθηση και διάγνωση βλαβών κατασκευών.

Ανάλυση τρωτότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας σε κατασκευές κρίσιμης ασφάλειας

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Παπαδημητρίου
Κωσταντίνος
Διευθυντής
costasp@uth.gr
+30 24210 74006
Παπαδημητρίου
Δημήτριος
Ερευνητής
dpapadim@uth.gr
+30 24210 74083
Azam
Saeed-Eftkhar
Ερευνητής
eftekhar@uth.gr
+30 24210 74073
Παπαδιώτη
Δήμητρα-Χριστίνα
Υποψήφιος Διδάκτορας
dxpapadioti@uth.gr
+30 24210 74103
Αργύρης
Κώστας
Υποψήφιος Διδάκτορας
koargiri@uth.gr
+30 24210 74083
Δαφερέρας
Αναστάσιος
Τεχνικός
adafereras@uth.gr
+30 24210 74079