Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής

ΦΕΚ
38 22/02/1995
E-mail
glib@mie.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.mie.uth.gr/n_labs_main.asp?id=9
Τμήμα
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74055
Ερευνητικές κατηγορίες
Επιχειρησιακή Έρευνα
Πιθανότητες και Στατιστική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συστήματα
Βιοχημική Τεχνολογία-Βιοτεχνολογία
Συστηματα Παραγωγης Ηλεκτρικης Ενεργειας
Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διεξάγει πρωτότυπη έρευνα στην περιοχή της ανάλυσης συστημάτων με μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας, εφαρμοσμένης πιθανοθεωρίας και σταστιστικής, και αυτομάτου ελέγχου, και εφαρμογές στον προγραμματισμό/έλεγχο παραγωγής/λειτουργιών, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, σχεδιασμό αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διαχείριση περιβάλλοντος, κ.α.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Σχεδιασμός και Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής Τύπου KANBAN.

Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής/Αποθεμάτων με εκ των Προτέρων Πληροφόρηση της Ζήτησης.

Ανάλυση Αξιοπιστίας και Εκτίμηση Απόδοσης Αυτοματοποιημένων Γραμμών Παραγωγής με Εφαρμογή σε Βιομηχανίες Τροφίμων.

Μελέτη της Επίδρασης της Έλλειψης Προϊόντων στην Απόδοση Συστημάτων Αποθεμάτων.

Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανίες Συνεχούς Ροής.

Σχεδίαση και Ανάλυση Μηχανισμών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εφεδρειών, με Εφαρμογή στην Ελληνική Αγορά.

Περιβαλλοντικά Φιλική Δρομολόγηση Οχημάτων.

Ερευνητικά Έργα

Development of effective material flow control mechanisms in multi–stage manufacturing systems.

Νέες μέθοδοι οργάνωσης, διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού των ΜΜΕ μετάλλου.

Η επίδραση του μεγέθους παρτίδας παραγωγής στην επίδοση συστημάτων ελέγχου της παραγωγής.

Οργάνωση παραγωγής και ποιότητα προϊόντων σε ΜΜΕ.

Ανθρώπινο δίκτυο διάδοσης της Ε+Τ γνώσης με αντικείμενο τα συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων & της τεχνολογίας των πληροφοριών στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Πολιτικές ελέγχου παραγωγής–αποθεμάτων με εκ των προτέρων πληροφόρηση της ζήτησης.

Μελέτη του κόστους έλλειψης προϊόντων στον έλεγχο αποθεμάτων.

Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων βασισμένων σε διαδικασίες διαδικτύου για σύνθετες βιομηχανικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τον προγραμματισμό πόρων και την εκτίμηση απόδοσης λειτουργιών στην ΔΕΠΑ Α.Ε.

Βελτιστοποίηση προγραμματισμού παραγωγής και διανομής προϊόντων σε χημική βιομηχανία παραγωγής ρητίνης PET.

Μελέτη διερεύνησης της αλληλεπίδρασης των αγορών ενέργειας και εφεδρειών.

GreenRoute: A web based platform which helps individuals and companies move commodities with the most environmentally friendly way, minimizing emissions and transportation costs.

Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης και συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος δέσμευσης μονάδων και κατανομής παραγωγής της ΑΗΚ.

EnvRouting – Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση οχημάτων.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Ολιστική διαχείριση της μεταβλητότητας στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Εργαστηριακή Υποδομή

Δίκτυο πολυπύρηνων Η/Υ και περιφερειακών.

Λογισμικό Προγραμματισμού Η/Υ (C++, Fortran, κτλ), Βελτιστοποίησης (GAMS, IBM CPLEX, GAMS, AMPL, LINGO), Προσομοίωσης (ARENA), Στατιστικής Ανάλυσης (SPSS), κ.α.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Εκπόνηση 4 ολοκληρωμένων και 3 σε εξέλιξη διδακτορικών διατριβών.

Δημοσίευση πλήθους (>80) εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά που συγκαταλέγονται στη βάση ISI.

Ανάπτυξη >5 Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για χρήση στη βιομηχανία.

Υπηρεσίες

Προγραμματισμός και έλεγχος βιομηχανικής παραγωγής

Διαχείριση αποθεμάτων

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Ημερήσιος προγραμματισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Στατιστική ανάλυση αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων

Δρομολόγηση οχημάτων

Εκτίμηση απόδοσης και σχεδιασμός συστημάτων υπηρεσιών με αναμονές (π.χ., τηλεφωνικά κέντρα, ιατρικές υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες, κτλ)

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Λυμπερόπουλος
Γεώργιος
Διευθυντής
glib@mie.uth.gr
+30 24210 74056
Παντελής
Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής
d_pandelis@mie.uth.gr
+30 24210 74106
Σαχαρίδης
Γεώργιος
Λέκτορας
sharidis@gmail.com
+30 24210 74185
Κοζανίδης
Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
gkoz@mie.uth/gr
+30 24210 74057
Κουκούμιαλος
Στυλιανός
Επίκουρος Καθηγητής
skoukoum@teilar.gr
+30 24210 74055
Ανδριανέσης
Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ (Εξωτ. Συνεργ.)
pandrianesis@hotmail.com
+30 24210 74055
Γαβράνης
Ανδρέας
Υποψήφιος Διδάκτορας
agavranis@gmail.com
+30 24210 74055
Κωσταρέλου
Ευτυχία
Υποψήφια Διδάκτορας
ekostarelou@yahoo.gr
+30 24210 74055
Οικονόμου
Αθηνά
Τεχνικός
aoikonom@mie.uth.gr
+30 24210 74055
Λυχναρόπουλος
Γιάννης
Τεχνικός
jlihnarop@mie.uth.gr
+30 24210 74340