Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας

ΦΕΚ
181 06/10/1993
E-mail
gkouk@med.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 2410 685709
Ερευνητικές κατηγορίες
Ιστοπαθολογια
α) Εκπαιδευτικό έργο: Εργαστηριακές ασκήσεις και μαθήματα στην Ειδική και Γενική Παθολογική Ανατομική. Εργαστηριακές ασκήσεις και μαθήματα στην Ειδική και Γενική Μορφολογία. Μαθήματα και φροντιστηριακές ασκήσεις Ιατροδικαστικής. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα, ιδιαίτερο πρόγραμμα και στα πλαίσια μεταπτυχιακών προγραμμάτων. β) Κλινικό έργο: Ιστοπαθολογικές εξετάσεις σε ΠΠΓΝΛ, ΓΝΛ και άλλα νοσοκομεία 5ης ΥΠΕ. Κυτταρολογικές εξετάσεις σε ΠΠΓΝΛ, ΓΝΛ, πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου PAP tests από Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας. γ) Ερευνητικό έργο: παρατίθεται παρακάτω.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Μοριακή Ιστοπαθολογία.

Φθορίζων In Situ Υβριδισμός.

Ανοσοϊστοχημεία.

Ηπατοπαθολογία.

Προγνωστικοί/Προβλεπτικοί δείκτες νεοπλασμάτων.

Ερευνητικά Έργα

3180 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (ΦΕΚ 181/6-10-1993).

3180.01 Κυτταροπαθολογία: Διαγνωστικές και Ερευνητικές εφαρμογές.

3180.02 Ιστοπαθολογία.

3180.03 Μοριακή Ιστοπαθολογία.

3667.21 Απογευματινά Ιατρεία - Κλινικής Παθολογικής Ανατομικής.

3710 Εφαρμογές FISH στη μοριακή ιστοπαθολογία.

3768 Εφαρμογές βιολογικών δεικτών (biomarkers) νεοπλασμάτων με μεθόδους μοριακής ιστοπαθολογίας.

Ερευνητική πρόταση χρηματοδοτούμενη από Επιτροπή Ερευνών ΠΘ: Εκτίμηση του βαθμού μεθυλίωσης των γονιδίων της βιμεντίνης (VIM) και του γονιδίου (ΤWIST1) σε κυτταρικές σειρές και δείγματα ασθενών με πρόδρομες αλλοιώσεις και καρκινώματα παχέος εντέρου. Ο ρόλος τους ως υποψήφιοι βιοδείκτες για την έγκαιρη διάγνωση του ορθοκολικού καρκίνου.(έγκριση Ιούλιος 2013).

Εργαστηριακή Υποδομή

Συσκευές για Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR).

Συσκευές για Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού Χρόνου (RT-PCR).

Συσκευή για αλληλούχιση.

Συσκευές για Ανοσοϊστοχημεία.

Συσκευή για φθορίζων In situ Υβριδισμό.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ανάπτυξη και συντήρηση λειτουργίας εργαστηρίου υψηλών προδιαγραφών και υψηλού κόστους (βλέπε στοιχεία Επιτροπής Ερευνών).

Πιστοποίηση από UK NEQAS σε εργαστηριακές εξετάσεις KRAS, BRAF, EGFR,c-ΚΙΤ, HER2.

Εργαστήριο αναφοράς για μοριακές εξετάσεις EGFR, ALK - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.) (1 από τα 4 στην Ελλάδα).

Ερευνητικές δημοσιεύσεις (ενδεικτικά αναφέρονται): a) Clinical significance of the fluctuation of primary biliary cirrhosis-related autoantibodies during the course of the disease. Gatselis NK, Zachou K, Norman GL, Gabeta S, Papamichalis P, Koukoulis GK, Dalekos GN. Autoimmunity. 2013 Jun 19. [Epub ahead of print], b) Evaluation of current prognostic and predictive markers in breast cancer: a validation study of tissue microarrays. Batistatou A, Televantou D, Bobos M, Eleftheraki AG, Kouvaras E, Chrisafi S, Koukoulis GK, Malamou-Mitsi V, Fountzilas G. Anticancer Res. 2013 May;33(5):2139-45, c) IgA antibodies against deamidated gliadin peptides in patients with chronic liver diseases. Gatselis NK, Zachou K, Norman GL, Tzellas G, Speletas M, Gabeta S, Germenis A, Koukoulis GK, Dalekos GN.Clin Chim Acta. 2012 Oct 9;413(19-20):1683-8, d) Comparative study of spatial localization of HER-2 and CEP17 signals and of HER-2/CEP17 ratios, in "thin" and "thick" tissue sections. Kouvaras E, Papandreou CN, Daliani DD, Athanasiadis A, Koukoulis GK. Breast. 2012 Feb;21(1):34-9, e) High serum levels of HIF-1α in psoriatic patients correlate with an over-expression of IL-6. Vasilopoulos Y, Sourli F, Zafiriou E, Klimi E, Ioannou M, Mamuris Z, Simos G, Koukoulis G, Roussaki-Schulze A. Cytokine. 2013 Apr;62(1):38-9, f) Ancient schwannoma involving the median nerve: a case report and review of the literature. Malizos K, Ioannou M, Kontogeorgakos V. Strategies Trauma Limb Reconstr. 2013, g) Hidradenocarcinoma of the temporal area successfully treated with concomitant electrochemotherapy and radiotherapy. Kyrgias G, Kostopoulou E, Zafiriou E, Zygogianni A, Skarlatos J, Roussaki-Schulze A, Theodorou K. Head Neck Oncol. 2013 Feb 6;5(2):14, h) Different patterns of p16 immunoreactivity in cervical biopsies: correlation to lesion grade and HPV detection, with a review of the literature. Kostopoulou E, Samara M, Kollia P, Zacharouli K, Mademtzis I, Daponte A, Messinis IE, Koukoulis G. Eur J Gynaecol Oncol. 2011;32(1):54-61. Review, i) An unusual case of Primary Effusion Lymphoma with aberrant T-cell phenotype in a HIV-negative, HBV-positive, cirrhotic patient, and review of the literature. Nepka C, Kanakis D, Samara M, Kapsoritakis A, Potamianos S, Karantana M, Koukoulis G. Cytojournal. 2012;9:16, j) Sequence variations in the FII, FV, F13A1, FGB and PAI-1 genes are associated with differences in myocardial perfusion. Satra M, Samara M, Wozniak G, Tzavara C, Kontos A, Valotassiou V, Vamvakopoulos NK, Tsougos I, Aleporou-Marinou V, Patrinos GP, Kollia P, Georgoulias P. Pharmacogenomics. 2011 Feb;12(2):195-203, k) Mismatch DNA Repair mRNA Expression Profiles in Oral Melanin Pigmentation Lesion and Hamartomatous Polyp of a Child With Peutz-Jeghers Syndrome. Vageli DP, Doukas SG, Markou A. Pediatr Blood Cancer. 2013 May 15, l) Mismatch repair hMSH2, hMLH1, hMSH6 and hPMS2 mRNA expression profiles in precancerous and cancerous urothelium. Vageli DP, Giannopoulos S, Doukas SG, Kalaitzis C, Giannakopoulos S, Giatromanolaki A, Koukoulis GK, Touloupidis S. Oncol Lett. 2013 Jan;5(1):283-294. Epub 2012 Oct 19.

Υπηρεσίες

Διαγνωστική ιστοπαθολογία.

Μοριακή Ιστοπαθολογία / FISH.

Διαγνωστική Κυτταροπαθολογία.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Κουκούλης
Γεώργιος
Διευθυντής
gkouk@med.uth.gr
+30 2410 685709
Ιωάννου
Μαρία
Επίκουρος Καθηγητής
mioan@med.uth.gr
+30 2410 685645
Κωστοπούλου
Ευανθία
Επίκουρος Καθηγητής
ekosto@med.uth.gr
+30 2410 685644
Σαμαρά
Μαρία
Λέκτορας
msamar@med.uth.gr
+30 2410 685641
Βαγγέλη
Δήμητρα
Τεχνικός
vagelidim@med.uth.gr
+30 2410 685709
Τερζής
Αναστάσιος
Ανώτερος Ερευνητής
+30 2413 501785
Καρασαββίδου
Φωτεινή
Ανώτερος Ερευνητής
+30 2413 501785
Παπαμιχάλη
Ροιδούλα
Ανώτερος Ερευνητής
+30 2413 501785
Στρατάκη
Μαρία
Ανώτερος Ερευνητής
+30 2413 501785
Καραντάνα
Μαρία
Ανώτερος Ερευνητής
+30 2413 501785
Νέπκα
Χαριτίνη
Ανώτερος Ερευνητής
+30 2413 501785