Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Αντοχής υλικών και μικρομηχανικής

ΦΕΚ
275/2002
E-mail
mampalam@civ.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.civ.uth.gr/lab7.htm
Τμήμα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74125
Ερευνητικές κατηγορίες
Επιστήμες της ζωής
Βιοεπιστήμες
Eμβιομηχανικη
Τεχνολογία
Τεχνολογία Κατασκευών
Τεχνολογία Υλικών
Το εργαστήριο παρέχει αναλυτικές, πειραματικές και υπολογιστικές υπηρεσίες για την μελέτη και σχεδιασμό νέων υλικών και κατασκευών μικρής κλίμακας. Οι ερευνητικές προσπάθειες κατευθύνονται στους τομείς: Μονοαξονικός εφελκυσμός, στρέψη και μικρο-διείσδυση σε μέταλλα, αφρώδη υλικά και πλαστικά, Μικροδιείσδυση πιεζομαγνητικών υλικών, Πεπερασμένα στοιχεία για εξαρμώσεις, Ελαστικότητα βαθμίδας για μίκρο και νανο-σύνθετα υλικά, Κόπωση μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών συστημάτων, Μικρο-διείσδυση ελαστομερών και gels, Σχεδιασμός προχωρημένων σύνθετων υλικών (τεχνητά δόντια), Εμβιομηχανική (ιστοί, DNA),Τεχνολογία τσιμέντου, Υφασμάτινα υλικά και κατασκευές.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Ιδιότητες ελαστομερών υλικών

Ιδιότητες υφασμάτινων υλικών

Μέτρηση ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών

Ιδιότητες πιεζοηλεκτρικών υλικών

Ιδιότητες πιεζομαγνητικών υλικών

Ιδιότητες σύνθετων υλικών

Ερευνητικά Έργα

ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Fatigue of Materials Used in Vascular Surgery,FaMaVaSu, 3448

ΔΡΑΣΗ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», Έξυπνα υφασμάτινα υλικά

Εργαστηριακή Υποδομή

Μικρομηχανική Εφελκυσμού

Μικρομηχανική Στρέψης

Μικρομηχανική Διείσδυσης

Οπτική Μικροσκοπία

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Υπηρεσίες

Μέτρηση μηχνανικών ιδιοτήτων ελαστομερών υλικών

Μέτρηση μηχνανικών ιδιοτήτων υφασμάτινων υλικών

Σκληρομέτρηση μεταλλικών και κεραμικών επιφανειών

Μέτρηση μηχνανικών ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Γιαννακόπουλος
Αντώνιος
Διευθυντής
agiannak@civ.uth.gr
+30 24210 74179
Ζήσης
Αθανάσιος
Ερευνητής
zisis@metal.ntua.gr
Κορδολέμης
Αλέξης
Ερευνητής
alkordol@gmail.com
Ζαφειροπούλου
Βασιλική
Ερευνητής
vasiliki_zaf@yahoo.com
Μπουρντένας
Δημήτριος
Επιστημονικός Συνεργάτης
dbourntenas@gmail.com
Αθανασίου
Βασίλειος
Υποψήφιος Διδάκτορας
vaathana@gmail.com
Γκαβαρδίνας
Ιωάννης
Υποψήφιος Διδάκτορας
gavardinas@civ.uth.gr
Μπαλαμώτη
Μαρία-Γλυκερία
Επιστημονικός Συνεργάτης
mampalam@civ.uth.gr
+30 24210 74125