Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρ, 19/02/2016 - 12:57
Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος τους είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου, τα οποία θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των ανταγωνιστικών προγραμμάτων θα παραχωρήσει περισσότερα από € 120 δις με απώτερο στόχο την προώθηση και υλοποίηση βασικών πολιτικών της. Η υποβολή των προτάσεων των Οι προτάσεις των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να παρεμβαίνουν τα θεσμικά όργανα του κράτους, ενώ η επιλογή των προς χρηματοδότηση προτάσεων γίνεται ανάμεσα στις ανταγωνιστικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από όλα τα κράτη-μέλη.

Υποβολή Προτάσεων

Το PIC No του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι 986152150

Το EuropeAid ID του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι απαραίτητο για όσους οργανισμούς θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας μέσω του PADOR (Potential Applicant Dated Online Registration) είναι GR-2010-BGP-1603223720

Τα βασικότερα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα είναι τα εξής: