Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας

ΦΕΚ
200 27/08/1996
E-mail
fbonoti@ece.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/97
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Τηλ.
+30 24210 74735
Ερευνητικές κατηγορίες
Ψυχολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας εστιάζονται σε: (α) Μελέτες ανίχνευσης προβλημάτων συμπεριφοράς ή/και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, (β) ανάλυση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των γνωστικών λειτουργιών σε παιδιά με ή χωρίς αποκλίσεις στη μάθηση ή/και τη συμπεριφορά, (γ) δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε παιδιά, (δ) πρώιμη ανίχνευση και μελέτη εξέλιξης ειδικών μαθησιακών προβλημάτων, (ε) εξέταση των ποιοτικών διαφορών στη μάθηση, των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτές και μελέτη των επιδράσεών τους στη σχολική επίδοση και τη γενικότερη συμπεριφορά, (στ) ανίχνευση των προσωπικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών αναγκών και των προβλημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού των φοιτητών.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία.

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης στο χώρο του σχολείου.

Μελέτες ανίχνευσης αναπτυξιακών χαρακτηριστικών παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.

Ερευνητικά Έργα

Διατροφικές Συνήθειες: Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη βιολογία, την ψυχολογία της διατροφής και την πλάνη της διαφήμισης (ΥΠΕΠΘ).

Ένα αντικαπνιστικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες του μαθητικού πληθυσμού (Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.).

Γυναίκες σε μονογονεϊκό ρόλο: Εκτίμηση των υφιστάμενων δυσκολιών, διαμόρφωση και εφαρμογή ενός πολυεπιπέδου προγράμματος παρέμβασης με τη συμμετοχή φοιτητών για την υποστήριξη των μητέρων και των παιδιών τους (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ).

Προσαρμογή εργαλείων και συλλογή δεδομένων που αφορούν στην κατανόηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας μέσα από τη γνωστική – συμπεριφοριστική προσέγγιση (Επιτροπή Ερευνών Π.Θ).

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Γνωστικά σχήματα και προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών (Ι.Κ.Υ.).

Συστήματα Λόγων περί γνώσης στην εκπαίδευση (Επιτροπή Ερευνών ΠΘ)

Σχηματισμός προτιμήσεων βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων (Επιτροπή Ερευνών ΠΘ)

Εργαστηριακή Υποδομή

Ψυχομετρικά εργαλεία – τεστ νοημοσύνης και προσωπικότητας.

Ένας Η/Υ.

Ένας εκτυπωτής.

Ένα σκάνερ.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Δημοσιεύσεις.

Τελικές εκθέσεις.

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας .

Επιμέρφωση εκαπιδευτικών σε θέματα ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας .

Συνεργασία με σχολεία, σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους εκπαίδευσης και δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.σε θέματα ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας .

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Μπονώτη
Φωτεινή
Διευθυντής
fbonoti@uth.gr
+30 24210 74735
Αμπακούμκιν
Γιώργος
Επίκουρος Καθηγητής
gabak@uth.gr
+30 24210 06356
Τσέλιου
Ελευθερία
Επίκουρος Καθηγητής
tseliou@uth.gr
+30 24210 06358
Μπακαρού
Μαρία
Υποψήφια Διδάκτορας
mpakarou@uth.gr
+30 24210 06356
Μωραϊτου
Ιωάννα
Υποψήφια Διδάκτορας
yanmor@yahoo.gr
+30 24210 06358
Κελεσίδου
Σοφία
Υποψήφια Διδάκτορας
sokelesi@uth.gr
+30 24210 74735
Ρούσση
Χριστίνα
Ερευνητής
xroussi@uth.gr
+30 24210 06475
Ορφανίδου
Μαρία
Υποψήφια Διδάκτορας
maria_orfanid@yahoo.com
+30 24210 74735