Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Ανθοκομίας

E-mail
chlikas@uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93204
Ερευνητικές κατηγορίες
Ανθοκομία
Σκοπός του Εργαστηρίου Ανθοκομίας είναι η κάλυψη των διδακτικών και τις ερευνητικών αναγκών σε θέματα θεωρητικής και πρακτικής ανθοκομίας καθώς και η σύνταξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων μελετών έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου. Αντικείμενα του Εργαστηρίου Ανθοκομίας είναι η φυσιολογία και η διαχείριση της αύξησης, της ανάπτυξης και της παραγωγής ανθοκομικών φυτών, φυτών κηποτεχνίας και εδαφοκάλυψης (χλοοτάπητες), ο πολλαπλασιασμός των ανθοκομικών φυτών, η μελέτη αυτοφυών ειδών για την αξιοποίησή τους στην εμπορική ανθοκομία, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων φυτοτεχνικών μελετών για τη διαμόρφωση του αστικού – περιαστικού περιβάλλοντος, δικτύων πρασίνου και ειδικών κατασκευών (πράσινα δώματα κ.ά.).
Ερευνητικές δραστηριότητες

Φυσιολογία ανθοκομικών ειδών.

Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών ειδών.

Τεχνικές καλλιέργειας και παραγωγής ανθοκομικών ειδών.

Φυτά κηποτεχνίας.

Αστικό πράσινο και αρχιτεκτονική τοπίου.

Ερευνητικά Έργα

CloSys.

HydrionLine 3 Project.

FlorMed.

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό των αναγκών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε νερό σε Μεσογειακές συνθήκες.

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων και στήριξης υδροπονικών καλλιεργειών φιλικό προς το περιβάλλον.

Νέες Τεχνολογίες για Θερμοκήπια Φιλικότερα στο Περιβάλλον.

Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με εγκατάσταση πράσινου σε κτήρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις.

Εγκατάσταση και λειτουργία πρότυπου υδροπονικού συστήματος καλλιέργειας ανθοκομικών ειδών στο θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Αγρόκτημα του Βελεστίνου.

Συνεισφορά του Ορθολογικού Φυτοτεχνικού Σχεδιασμού στη Βελτίωση των Βιοκλιματικών Παραμέτρων των Σχολικών Αυλών και στην Αξιοποίησή τους ως Χώρων Μάθησης.

Επίδραση των διαφορετικών επιπέδων σκίασης στην ανάπτυξη και την ποιότητα των γλαστρικών φυτών γαρδένιας (Gardenia jasminoides).

Εργαστηριακή Υποδομή

Εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας.

Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών.

Όργανα μέτρησης κλιματικών παραμέτρων.

Φωτόμετρα.

Φούρνοι ξήρανσης.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του θρεπτικού διαλύματος σε κλειστή υδροπονική καλλιέργεια τριανταφυλλιάς.

Επιλογή αυτοφυών ειδών για αξιοποίησή τους στην εμπορική ανθοκομία.

Βελτίωση της ποιότητας γλαστρικών φυτών γαρδένιας με νάνα διαμόρφωση.

Βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου σχολικών μονάδων με ορθολογικό φυτοτεχνικό σχεδιασμό.

Υπηρεσίες

Χημική ανάλυση υδροπονικών θρεπτικών διαλυμάτων για αναθοκομικές καλλιέργειες.

Φυλλοδιαγνωστική.

Μελέτες αστικού πρασίνου και αρχιτεκτονική τοπίου.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Λύκας
Χρήστος
Διευθυντής
chlikas@uth.gr
+30 24210 93204