Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχειριστικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας - TTLog

ΦΕΚ
1203/Β'/23-06-2016
E-mail
ttlog@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://ttlog.civ.uth.gr/
Τμήμα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74133
Ερευνητικές κατηγορίες
Πολεοδομία
Αστικος Σχεδιασμος, Αγροτικος Σχεδιασμος
Τεχνολογία Μεταφορικών Μέσων
Ελεγχος Αεροπλοιας
Ναυτικες Μεταφορες και Ελεγχος Ναυσιπλοιας
Συγκοινωνιακη Αναλυση
Συνδυασμενα Μεταφορικα Μεσα
Συστηματα Αστικων Συγκοινωνιων

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΦΕΚ 1203/B/23-06-2016) είναι η μετανομασία του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, το οποίο ιδρύθηκε το 2005 και υπάγεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των φοιτητών και ερευνητών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα αντικείμενα του εργαστηρίου είναι: α) η δημιουργία και υποστήριξη προπτυχιακών /μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, β) η καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικής έρευνας μεθοδολογικού, θεωρητικού, επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου στον τομέα των μεταφορών, γ) η συνεργασία με συναφή ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, δ) η δημιουργία ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής προκειμένου να προσελκυστούν μεταπτυχιακοί φοιτητές σε ερευνητικές δραστηριότητες, ε) η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών, ζ) η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, η) η συνεργασία με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους, ερευνητικά ινστιτούτα, θ) η διατήρηση ενός συνεχώς ενήμερου εργαστηρίου κυκλοφορίας, μεταφορών και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Ερευνητικές δραστηριότητες

Πολιτική των μεταφορών.

Σχεδιασμός, ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων μεταφορών: α) Σχεδιασμός συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας β) Διεξαγωγή κυκλοφοριακών ερευνών γ) Ανάλυση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών δ) Πρόβλεψη μετακινήσεων ε) Προσομοίωση κυκλοφορίας στ) Εκτίμηση επιπτώσεων και αξιολόγηση

Ασφάλεια στις μεταφορές

Ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς.

Προσομοίωση οδηγικής συμπεριφοράς

Εφαρμογές προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων στις μεταφορές

Ευφυή συστήματα μεταφορών.

Έρευνες συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και logistics

Αστικές και υπεραστικές μεταφορές.

Αεροπορικές μεταφορές, σχεδιασμός και οργάνωση αεροδρομίων.

Ανάλυση συστημάτων μαζικών μεταφορών.

Οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία αστικών τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών.

Ερευνητικά Έργα

Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges – ALLIANCE

New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics - NOVELOG

Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου.

Οδικές μεταφορές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2020/49/ΕΚ και 54/2004.

International scientific study on Transport Corridor Management.

TTRANS – Enhancing the transfer of Intelligent Transportation System innovations to the market.

HR–Croatia: Technical assistance for Management of IPA/SF Operational Programme –Publication ref EuropeAid/132567/D/SER/HR.

City–HUB.

Project–Level Traffic Forecasting Guidelines.

Προώθηση οδηγικής συνείδησης και ασφαλούς οδήγησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας – PROMO SAFE DRIVING.

STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions –STRAIGHTSOL.

Connecting LOng and Short–distance networks for Efficient tRnsport – CLOSER.

Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων οδικής ασφάλειας.

«Προωθητικές ενέργειες» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Campaigns and Awareness–raising Strategies in Traffic Safety – CAST".

«Αξιολόγηση της ελληνικής εκστρατείας CAST» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Campaigns and Awareness–raising Strategies in Traffic Safety – CAST".

Campaigns and Awareness–raising Strategies in Traffic Safety – CAST.

Development of Small and Medium size railway stations into multipurpose local service centers – REVITA.

Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Μελέτη για τη διαχείριση της διέλευσης επικίνδυνων φορτίων μέσω σηράγγων σε Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών & σήραγγες Ακτίου–Πρέβεζας, Κατερίνης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Οδικής Ασφάλειας με εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την Παρακολούθηση, Προειδοποίηση και Πληροφόρηση οδηγού /αυτοκινητιστών – ΠΕΝΕΔ 2003.

Ανθρώπινο δίκτυο για την προαγωγή και ισχυρή προώθηση της οδικής ασφάλειας.

Διερεύνηση της σκοπιμότητας έργων βελτίωσης του Λιμένα Βόλου – κεντρικός προβλήτας, προβλήτας εμπορευματοκιβωτίων, γεφύρωση χειμάρρου Ξηριά.

Διερεύνηση της σκοπιμότητας οργάνωσης συστήματος περιαστικής και υπεραστικής θαλάσσιων μεταφορών στον Παγασητικό Κόλπο.

Εργαστηριακή Υποδομή

7 PC.

1 inkjet A3.

1 scanner A4.

Digitizer.

Drive state station (seeing machines).

Video processing equipment for eye tracking.

Driving simulator station (STISIM Drive M100).

Transportation planning software (EMME, VISUM, CUBE, AIMSUN, PARAMICS, VISSIN.

Άλλα λογισμικά πακέτα (TORA, AUTOCAD, ARCINFO, ARCVIEW, SPSS, MATHEMATICA 5.2, MATLAB 5.2., A-LOGIT, NEURAL NETWORKS, λογισμικά ανεπτυγμένα από το TTLog).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Integrated assessment framework for urban freight transport solutions

Smart solutions for the interconnection of transportation networks

Transport Corridor Management Structure.

Innovative design and operation of new or upgraded urban transport interchanges: Conceptual framework – key intermodality factors.

Εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση οδηγικής συνείδησης και ασφαλούς οδήγησης.

Urban freight and urban-interurban interfaces -  Best practices, implications and future needs.

Emerging mobility trends and schemes in freight and passenger transportation.

Interconnections between short and long-distance transport networks: Structure of interface and existing indicators.

Core indicators for the interconnection between short and long-distance transport networks.

Analysis of the decision-making framework in short-long distance transport networks.

Recommendations for the development of coherent decision- making processes in the interconnection of long and short-distance transport networks.

Guidance and recommendations for interconnection between long distance and local/regional passenger transport.

Guidance and recommendations for interconnection between long distance and local/regional freight transport.

Decision-making guidebook for the interconnection between short and long-distance transport networks.

Road user model and persuasion techniques.

Evaluation tool for road safety campaigns.

Reporting tool for effects of single campaign.

A theoretical approach to assess road safety campaigns: evidence from seven European countries.

Manual for designing, implementing and evaluating road safety communication campaigns.

Manual for designing, implementing and evaluating road safety communication campaigns (abridged verion).

Pan-European road safety campaign evaluation.

Traffic management optimization through the driver behavior and traffic simulation.

Drivers’ drowsiness detection system with eye image processing.

Σχέδιο επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της  Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σύστημα σχεδιασμού και λογισμικού της μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στις σήραγγες της Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, στην υπογειοποιημένη σήραγγα της Κατερίνης και στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου –Πρέβεζας.

Υπηρεσίες

Διεξαγωγή κυκλοφοριακών ερευνών και μελετών

Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και ενημέρωσης αυτοκινητιστών

Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και προηγμένων αλγορίθμων για την ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς

Έρευνες συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών (δρομολόγηση, χωροθέτηση)

Έρευνες σκοπιμότητας

Ανάπτυξη και λειτουργία ευφυών συστημάτων διαχείρισης της αστικής κινητικότητας

Οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας

Σχεδιασμός μεταφορικών συστημάτων και ανάλυση επιπτώσεων

Ανάπτυξη δυναμικών συστημάτων προσομοίωσης της κυκλοφορίας

Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης συμβάντων έκτακτης ανάγκης / επιχειρησιακή έρευνα

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Ευτυχία
Ναθαναήλ
Διευθύντρια
enath@uth.gr
+30 24210 74164
Ιωάννης
Αδάμος
Μεταδιδακτορικός ερευνητής
giadamos@civ.uth.gr
+30 24210 74158
Μητρόπουλος
Λάμπρος
Μεταδιδακτορικός ερευνητής
lmit@uth.gr
+30 24210 74176
Παπουτσής
Κωνσταντίνος
Υποψήφιος Διδάκτορας
kpapoutsis@uth.gr
+30 24210 74176
Καρακικές
Ιωάννης
Υποψήφιος Διδάκτορας
iokaraki@uth.gr
+30 24210 74176
Τσάμη
Μαρία
Υποψήφια Διδάκτορας
marttsami@gmail.com
+30 24210 74176
Καρατσόλη
Μαρία
Υποψήφια Διδάκτορας
makarats@uth.gr
+30 24210 74176