Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.


Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής.

Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα (9), με απόφασή της μπορεί να συγκροτείται
Ειδικό Επταμελές Όργανο, αποτελούμενο από την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της.

Η
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε..
1) Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Πρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Φθενάκης, εκπρόσωπος Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Θ.
 
Σχολή Επιστημών Υγείας Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Τμήμα Ιατρικής Καθηγήτρια Ευτυχία Ασπροδίνη Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Λιάκος
Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μούτου Αν. Καθηγήτρια Καλλιόπη Παπαδοπούλου
Τμήμα Κτηνιατρικής Καθηγητής Γεώργιος Φθενάκης Καθηγητής Απόστολος Γαλάτος
Τμήμα Νοσηλευτικής Αν. Καθηγήτρια Φωτεινή Μάλλη Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάρας
Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας  Υγείας Αν. Καθηγητής Πολυχρόνης Κωστούλας Επ. Καθηγήτρια Αθηνά Οικονόμου
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Κορτιάνου Επίκουρος Καθηγητής Ασημάκης Κανελλόπουλος
 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  Αν. Καθηγήτρια Μαγδαληνή Νικολαραΐζη Αν. Καθηγητής Ηλίας Αβραμίδης
 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Λαΐνας Καθηγήτρια Ειρήνη Δερμιτζάκη
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Καθηγητής Γεώργιος Ανδρουλάκης Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Λαζαρίδου
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αν. Καθηγητής Ιωάννης Λώλος Καθηγήτρια Ιφιγένεια Τουρναβίτου
 Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών Καθηγήτρια Φωτεινή Γιαννίση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθερία Δέλτσου
Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών Καθηγήτρια Γεωργία Ανδρέου Καθηγητής Χρήστος Γκόβαρης
 
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Επ. Καθηγητής Δημήτριος Ψυχογυιός Επ. Καθηγήτρια Μαρία Βροντίση
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης Αν. Καθηγητής Χρήστος Σωτηρίου
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αν. Καθηγητής Γεώργιος Σαχαρίδης Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπουντώλας
Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Αν. Καθηγητής Δημήτριος Καλλιώρας Καθηγητής Δημήτριος Γούσιος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Αν. Καθηγήτρια Ευτυχία Ναθαναήλ Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος
 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης Αν. Καθηγητής Ιωάν. Καραπαναγιωτίδης
Τμήμα Γεωπονίας Φυτ. Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος
Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας  Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρωτός Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαχατζής
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Καθηγήτρια Βασιλική Σπύρου Καθηγητής Δημήτριος Καντάς 
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καθηγητής Σταύρος Λαλάς Αν. Καθηγητής Ιωάννης Γιαβάσης
 
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κολομβάτσος Επ. Καθηγητής Νικόλαος Ζυγούρης
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Καθηγητής Παντελεήμων Μπάγκος Αν. Καθηγητής Δημήτριος Ιακωβίδης
Τμήμα Φυσικής Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός
Τμήμα Μαθηματικών Αν. Καθηγήτρια Παν. Τσομπανοπούλου Καθηγητής Νικόλαος Καραχάλιος
 
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αν. Καθηγητής Ιωάννης Φατούρος Αν. Καθηγητής Νικόλαος Κομούτος
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας  Καθηγητής Αθανάσιος Μανούρας Καθηγητής Αθανάσιος Τζιαμούρτας
 
Σχολή Τεχνολογίας
Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας Καθηγητής Στέφανος Ζαούτσος Αν. Καθηγήτρια Ελπινίκη Παπαγεωργίου
Τμήμα Περιβάλλοντος Καθηγητής Γεώργιος Παπαπολυμέρου Αν. Καθηγητής Αχιλλέας Τσιρούκης
Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Καθηγητής Γεώργιος Νταλός Καθηγητής Περικλής Μπίρτσας
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Καθηγητής Βασίλειος Γερογιάννης Αν. Καθηγητής Γεώργιος Κακαρόντζας
 
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επ. Καθηγήτρια Αγγελική Αναγνώστου Αν. Καθηγητής Πασχάλης Αρβανιτίδης
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  Επ. Καθηγητής Ιωάννης Τσάκαλος Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Φάσσας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητής Αθανάσιος Κουστέλιος Καθηγητής Λεωνίδας Ανθόπουλος
 
Γενικό Τμήμα Λάρισας Αν. Καθηγήτρια Ελένη Λαχανά Αν. Καθηγητής Άγγελος Παπαϊωάννου
Γενικό Τμήμα Λαμίας Καθηγητής Σταύρος Καρκάνης Επ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Τόσκα
       

 

 

2) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο
Πρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Φθενάκης, εκπρόσωπος Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Θ.
 
Μέλη
Καθηγήτρια Ευτυχία Ασπροδίνη 
Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης 
Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας 
Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης 
Αν. Καθηγήτρια Ευτυχία Ναθαναήλ