Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.


Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής.

Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα (9), με απόφασή της μπορεί να συγκροτείται
Ειδικό Επταμελές Όργανο, αποτελούμενο από την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της.

Η
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε..

Πρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ.

Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Φθενάκης, εκπρόσωπος Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Θ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. Σχολή Επιστημών Υγείας

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

1.1

Τμήμα Ιατρικής

Καθηγήτρια Ευτυχία Ασπροδίνη

Καθηγητής Παναγιώτης Λιάκος

1.2

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Καθηγήτρια Αικατερίνη Μούτου

Καθηγήτρια Καλλιόπη Παπαδοπούλου

1.3

Τμήμα Κτηνιατρικής

Καθηγητής Γεώργιος Φθενάκης

Καθηγητής Απόστολος Γαλάτος

1.4

Τμήμα Νοσηλευτικής

Αν. Καθηγήτρια Φωτεινή Μάλλη

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάρας

1.5

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας  Υγείας

Αν. Καθηγητής Πολυχρόνης Κωστούλας

Αν. Καθηγήτρια Αθηνά Οικονόμου

1.6

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Αν. Καθηγήτρια Ελένη Κορτιάνου

Επ. Καθηγητής Ασημάκης Κανελλόπουλος

2. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

2.1

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Αν. Καθηγήτρια Μαγδαληνή Νικολαραΐζη

Αν. Καθηγητής Ηλίας Αβραμίδης

2.2

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Καθηγήτρια Ειρήνη Δερμιτζάκη

Επ. Καθηγητής Αναστάσιος Σιάτρας

2.3

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Καθηγητής Γεώργιος Ανδρουλάκης

Αν. Καθηγήτρια Αγγελική Λαζαρίδου

2.4

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Καθηγητής Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Επ. Καθηγητής Γεώργιος Κουτσουφλάκης

2.5

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Καθηγήτρια

 Φωτεινή Γιαννίση

Αν. Καθηγήτρια

Ελευθερία Δέλτσου

2.6

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Αν. Καθηγητής

Ιωάννης Γαλαντόμος

Αν. Καθηγητής

Σπυρίδων Κιοσσές

3. Πολυτεχνική Σχολή

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

3.1.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επ. Καθηγητής Δημήτριος Ψυχογυιός

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Βροντίση

3.2.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης

Αν. Καθηγητής Χρήστος Σωτηρίου

3.3

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Σαχαρίδης

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπουντώλας

3.4.

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αν. Καθηγητής Δημήτριος Καλλιώρας

Καθηγητής Δημήτριος Γούσιος

3.5.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγήτρια Ευτυχία Ναθαναήλ

Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος

4. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

4.1.

Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης

4.2.

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας

Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος

4.3.

Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας

Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρωτός

Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαχατζής

4.4.

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Καθηγήτρια Βασιλική Σπύρου

Καθηγητής Δημήτριος Καντάς

4.5.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Καθηγητής Σταύρος Λαλάς

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Γιαβάσης

5. Σχολή Θετικών Επιστημών

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

5.1.

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κολομβάτσος

Επ. Καθηγητής Νικόλαος Ζυγούρης

5.2.

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Καθηγητής Παντελεήμων Μπάγκος

Καθηγητής Δημήτριος Ιακωβίδης

5.3.

Τμήμα Φυσικής

Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης

Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός

5.4.

Τμήμα Μαθηματικών

Καθηγητής Νικόλαος Καραχάλιος

Επ. Καθηγητής Νικόλαος Τσιρίβας

6. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

6.1.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Καθηγητής Ιωάννης Φατούρος

Αν. Καθηγητής Νικόλαος Κομούτος

6.2.

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Καθηγητής Αθανάσιος Μανούρας

Καθηγητής Αθανάσιος Τζιαμούρτας

7. Σχολή Τεχνολογίας

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

7.1.

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Καθηγητής Στέφανος Ζαούτσος

Καθηγήτρια Ελπινίκη Παπαγεωργίου

7.2.

Τμήμα Περιβάλλοντος

Καθηγητής Ηλίας Αναστασόπουλος

Αν. Καθηγήτρια Ζαχαρούλα Κυριακοπούλου

7.3.

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Καθηγητής Γεώργιος Νταλός

Καθηγητής Περικλής Μπίρτσας

7.4.

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Καθηγητής Βασίλειος Γερογιάννης

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Κακαρόντζας

8. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

α/α

Τμήμα

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

8.1.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αν. Καθηγητής Λουκάς Ζαχείλας

Καθηγητής Πασχάλης Αρβανιτίδης

8.2.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Επ. Καθηγητής Ιωάννης Τσάκαλος

Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Φάσσας

8.3.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής Αθανάσιος Κουστέλιος

Καθηγητής Λεωνίδας Ανθόπουλος

9.

Γενικό Τμήμα Λάρισας

Αν. Καθηγήτρια Ελένη Λαχανά

Καθηγητής Άγγελος Παπαϊωάννου

10.

Γενικό Τμήμα Λαμίας

Καθηγητής Σταύρος Καρκάνης

Επ. Καθηγητής Δήμος Μαστρογιάννης

 

 

2) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο
Πρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Φθενάκης, εκπρόσωπος Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Θ.
 
Μέλη
Καθηγήτρια Ευτυχία Ασπροδίνη 
Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης 
Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας 
Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης 
Αν. Καθηγήτρια Ευτυχία Ναθαναήλ