Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Ευφυούς Ενέργειας

E-mail
intergy@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://smart-energy.ireteth.certh.gr/
Τμήμα
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τηλ.
+30 24210 74935
Ερευνητικές κατηγορίες
Ενεργειακή Τεχνολογία
Το Εργαστήριο Ευφυούς Ενέργειας επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στις περιοχές του ευφυούς δικτύου, της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό καινοτόμων μοντέλων αγορών ενέργειας. Οι κύριες τωρινές δραστηριότητες του εργαστηρίου αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγμένων συστημάτων προσομοίωσης ενεργειακών μοντέλων ικανών να προβλέψουν τις μελλοντικές καταστάσεις του δικτύου σε βάθος πολλαπλών χρονοδιαγραμμάτων ενσωματώνοντας την ροή των πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή την διάθεση και τον έλεγχο της ενέργειας. Το εργαστήριο έχει καθαρά πολυ-επιστημονικό χαρακτήρα και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα ενώ διατηρεί συνεργασίες με εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Ασχολείται με προσομοίωσεις δικτύων ενέργειας μεγάλης κλίμακας με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των παραγωγών στις διάφορες μεταβολές στην τιμή της ενέργειας.

Επικεντρώνεται κυρίως στην δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου καταναλωτές και παραγωγοί θα συμμετέχουν σε μια αποκεντρικοποιημένη αγορά ενέργειας βασιζόμενη στην ανταγωνιστηκότητα

Ερευνητικά Έργα

ΉΦΑΙΣΤΟΣ - Towards Next Generation Intelligent Energy Systems

ΚΡΗΠΙΗΣ Smart Energy Grids

Εργαστηριακή Υποδομή

Το εργαστήριο διαθέτει συστοιχία 15 υπολογιστών, 1 pv panel τύπου πολυκρυσταλλικό το οποίο αποθηκεύει την ενέργεια σε μια 12V μπαταρία, 1 microgrid που αποτελείται από μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προσομοιωτή καταναλωσης ενός σπιτιού και επίσης μια ανεμογγενήτρια, που τα δεδομένα για την εκκίνηση της εισάγονται μέσω κατάλληλου λογισμικού.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες πρόβλεψης και προσομοίωσης αγορών ενέργειας.

Ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων υπό συνθήκες ελέυθερης ενεργειακής αγοράς.

Ανάλυση ένταξης ΑΠΕ και ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην ελέυθερη αγορά ενέργειας.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Βάβαλης
Εμμανουήλ
Διευθυντής
mav@uth.gr
+30 24210 74906
Τσουκαλάς
Λευτέρης
Διευθυντής
lht@uth.gr
+30 24210 74834
Χούστης
Ηλίας
Ομότιμος Καθηγητής
enh@inf.uth.gr
+30 24210 74974
Νασιάκου
Αντωνία
Υποψήφια Διδάκτορας
adnasiak@uth.gr
+30 24210 74935
Ραφίκ
Φάιντι
Υποψήφιος Διδάκτορας
rafedi@uth.gr
+30 24210 74935
Ζημέρης
Δημήτρης
Υποψήφιος Διδάκτορας
dzimeris@gmail.com
+30 24210 74935
Κούτρας
Γιώργος
Υποψήφιος Διδάκτορας
george.koutras@gmail.com
+30 24210 74935
Ηλίας
Κωσνταντίνος
Φοιτητής
ilias@inf.uth.gr
+30 24210 74935