Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας

ΦΕΚ
465 05/03/2004
E-mail
asfoug@agr.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://biodiversitylab.agr.uth.gr/
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93274
Ερευνητικές κατηγορίες
Οικολογια
Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: διαχείρισης αγροτικών και φυσικών οικοσυστημάτων, οικολογίας, διαχείρισης υγροτόπων, διατήρησης βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης άγριας πανίδας, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων και σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων ειδών και προστατευόμενων περιοχών.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Διαχείριση οικοτόπων, αγροτικών και φυσικών οικοσυστημάτων.

Διατήρησης βιοποικιλότητας και διαχείριση άγριας πανίδας.

Διαχειριστικά σχέδια ειδών και προστατευόμενων περιοχών.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διαχείριση υγροτόπων.

Ερευνητικά Έργα

2012. Conservation and management of the Lesser Kestrel (Falco naumanni) at three SPA sites(LIFE11 NAT/GR/1011).

2012. Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

2011. Επίδραση της διαχείρισης στην εξέλιξη των οικοσυστημάτων των ελαιώνων. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.

2011. Απογραφή της βιοποικιλότητας σε δύο περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας (Ανάβρα και Αγριά Μαγνησίας) και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

2009. Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου και σχεδίου παρακολούθησης του πληθυσμού του Αγρινού (Ovis gmelini ophion) στο δάσος Πάφου της Κύπρου.

2005. Παρακολούθηση της πανίδας στη Γκιώνα και επικαιροποίηση των υπαρχόντων δεδομένων.

2004. Πρακτική άσκηση του προγράμματος κατάρτισης φυλάκων – ξεναγών προστατευόμενων περιοχών.

2004. Επιπτώσεις του προτύπου διαχείρισης των αγροτικών οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας στη Βιοποικιλότητα. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

2004. Σχέδιο φύλαξης–επόπτευσης και παρακολούθησης των ειδών άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους στην προστατευόμενη περιοχή "Οροσειρά Ροδόπης".

2003. Οικολογική και γενετική μελέτη της ορεινής πέρδικας. Instituto de Investigacion en Resoursos, Spain.

2003. Πρόγραμμα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή & λειτουργία της Εγνατίας οδού. Υποέργο: Ζαρκάδι και αγριόχοιρος.

2003. Καταγραφή των θηραμάτων της ευρύτερης περιοχής Δήμου Λουτρακίου.

2003. Απογραφή χλωρίδας–πανίδας του δημοτικού δάσους Κουρί.

1999. Περιβαλλοντική προστασία περιοχής Μεγάλο–Μικρό Λιβάρι της Β. Ευβοίας.

1998. Πιλοτική έρευνα απογραφής και διαχείρισης των πληθυσμών και βιοτόπων 4 μεγάλων θηλαστικών στην Ήπειρο: ζαρκάδι, αγριόχοιρος, ελάφι, αγριόγιδο.

1998. Μελέτη των πληθυσμών και των βιοτόπων του λαγού (Lepus europaeus) στην Ήπειρο.

1998. Έρευνα των σχέσεων βιοποικιλότητας και χρήσεων γης στην πεδιάδα και τον υγρότοπο Σπερχειού Φθιώτιδας.

1996. Μελέτη των πληθυσμών και των βιοτόπων του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία.

Εργαστηριακή Υποδομή

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Στερεοσκόπια, μικροσκόπια.

Εξοπλισμός τηλεμετρίας για παρακολούθηση ειδών.

Τηλεσκόπια, διόπτρες, GPS.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Σχέδια διατήρησης της βιοποικιλότητας σε αγροτικά και φυσικά οικοσυστήματα.

Πρότυπη-επιδεικτική διαχείριση περιοχής αγροτικών οικοσυστημάτων έκτασης 3.000 στρεμμάτων με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Πρότυπη-επιδεικτική διαχείριση υγρολίβαδων έκτασης 5.000 στρεμμάτων με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Πρότυπη-επιδεικτική διαχείριση περιοχής ξηρικών λιβαδιών έκτασης 3.000 στρεμμάτων με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Σχέδια αποκατάστασης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας σε μεταλλευτικούς χώρους.

Σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (χερσαίων και υγροτοπικών).

Σχέδια διαχείρισης σπάνιων και κοινών ειδών.

Υπηρεσίες

Μελέτες και έρευνες στην οικολογία

Σεμινάρια και θερινά σχολεία στην οικολογία ,στην διαχείριση υγροτόπων

Υπηρεσίες συμβούλου και συναφείς υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σύνταξη εδιαχειριστικών σχεδίων ειδών και προστατευόμενων περιοχών

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Σφουγγάρης
Αθανάσιος
Διευθυντής
asfoug@agr.uth.gr
+30 24210 93274
Τομαρά
Νικολίτσα
Πτυχιούχος
ntomara@uth.gr
+30 24210 93281
Πλεξίδα
Σοφία
Ερευνητής
splexida@yahoo.gr
+30 24210 93281
Σολωμού
Αλεξάνδρα
Ερευνητής
alexansolomou@gmail.com
+30 24210 93281
Βλαχόπουλος
Κωνσταντίνος
Πτυχιούχος
kostisvlachopoulos@gmail.com
+30 24210 93281