Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αρθροσκοπική και Ελάχιστα Παρεμβατική Χειρουργική

E-mail
lamilc@med.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.ortho-uth.org/lamilc/
Τμήμα
Τμήμα Ιατρικής
Τηλ.
+30 2413 501199
Η Ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας σε συνεργασία με το εργαστήριο Ανατομίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας διοργανώνουν σε τακτική βάση σεμινάρια αρθροσκοπικής χειρουργικής με κύριο στόχο την εκπαίδευση νέων γιατρών στο αντικείμενο της αρθροσκοπικής χειρουργικής και των αθλητικών κακώσεων. Τα σεμινάρια αυτά είναι μια μοναδική ευκαιρία για εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων των ορθοπαιδικών χειρουργών στις αρθροσκοπικές τεχνικές καθώς επίσης και για θεωρητική κατάρτιση γύρω από το αντικείμενο των αθλητικών κακώσεων για τους εξής λόγους: (α) Εντατικό Σεμινάριο 2 ημερών. (β) Αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (10-12 άτομα). (γ) Παρακολούθηση ζωντανών χειρουργείων. (δ) Διαλέξεις με σκοπό την αναλυτική προσέγγιση των διαφόρων τεχνικών. (ε) Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα. (στ) Δυο εκπαιδευόμενοι ανά πτωματικό παρασκεύασμα. (ζ) Ένας εκπαιδευτής ανά πτωματικό παρασκεύασμα.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Ανατομικές μελέτες.

Ανατομικές ακτινολογικές μελέτες.

Ερευνητικά Έργα

Repair of an anteroinferior glenoid defect by the latarjet procedure: quantitative assessment of the repair by computed tomography.

Evaluation of the bone bridge between the bone tunnels after anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction: a multidetector computed tomography study.

Arthroscopic repair for chronic anterior shoulder instability: a comparative study between patients with Bankart lesions and patients with combined Bankart and superior labral anterior posterior lesions.

Differences in graft orientation using the transtibial and anteromedial portal technique in anterior cruciate ligament reconstruction: a magnetic resonance imaging study.

Effect of transosseous application of low-intensity ultrasound at the tendon graft-bone interface healing: gene expression and histological anlysis in rabbits.

Εργαστηριακή Υποδομή

Αίθουσα ανάπτυξης πρακτικής άσκησης.

Βάσεις υποδοχής πτωματικών παρασκευασμάτων.

Πλήρης σειρά εργαλείων για υποστήριξη πρακτικών ασκήσεων.

Ειδικοί πάγκοι για αρθροσκόπηση πτωτικών παρασκευασμάτων.

Ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία.

Εργαλεία ελάχιστης παρεμβατικής χειρουργικής.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά των ερευνητικών αποτελεσμάτων (πλήρης κατάλογος των δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου).

Υπηρεσίες

Διοργάνωση Σεμιναρίων σε θέματα αρθροσκοπικής χειρουργικής.

Εκπαίδευση σε Νέες Αρθροσκοπικές Τεχνικές σε Νέους Ιατρούς.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Χαντές
Μιχαήλ
Διευθυντής
hantesmi@otenet.gr
+30 6973403413
Μαλίζος
Κωνσταντίνος
Καθηγητής
kmalizos@otenet.gr
+30 6995237171
Ζιμπης
Αριστείδης
Επίκουρος Καθηγητής
+30 6977228250
Σγαντζος
Μάρκος
Επίκουρος Καθηγητής
+30 6944412554