Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Υλικών

ΦΕΚ
ΠΔ 50/95
E-mail
hgreg@mie.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://materials.mie.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74061
Ερευνητικές κατηγορίες
Τεχνολογία Υλικών
Ελεγχος Υλικων
Ιδιοτητες Υλικων
Μεταλλικα Υλικα
Το Εργαστήριο Υλικών του Πανεπιστημίου είναι ενταγμένο στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Στα 19 έτη λειτουργίας του, έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε 31 ευρωπαϊκά και εθνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ενώ παράλληλα έχει δραστηριοποιηθεί στην παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών. Το έτος 2000 το ΕΥΠΘ πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (ΕΜΕ), μέλος σήμερα της FEMS, και διοργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, ενώ τη φετινή χρονιά διοργανώνει το 5ο Συνέδριο αυτής της σειράς. Στον εκπαιδευτικό τομέα, το EYΠΘ υποστηρίζει θεωρητικά και εργαστηριακά τα προπτυχιακά μαθήματα της Φυσικής Μεταλλουργίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Συγκολλήσεων, Επιλογής Υλικών στο Μηχανολογικό Σχεδιασμό, Αστοχίες Μηχανολογικών Στοιχείων και Κατασκευών, Κατεργασίες Διαμορφώσεων, καθώς και των αντίστοιχων μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στο EYΠΘ έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα πάνω από 70 διπλωματικές εργασίες και 6 διδακτορικές διατριβές.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Σχεδιασμός κραμάτων και κατεργασιών με υπολογιστική θερμοδυναμική και κινητική.

Ανάπτυξη χαλύβων TRIP.

Διάβρωση και Ψαθυροποίηση υδρογόνου αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου.

Κατεργασίες υλικών με δέσμη laser.

Ερευνητικά Έργα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ–ΓΓΕΤ: DECORAIL: Detection, Εvaluation and Τotal Control of RCF in Rails (2012–2015).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ–ΓΓΕΤ: SunLaser: On line Βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας θερμικών ηλιακών συστημάτων (2010–2013).

STREP–EU Aeronautical Applications of Wrought Magnesium Alloys (2004–08).

RFCS–EU Bainite Design in Multiphase Steels (2007–10).

ECSC–EU Optimization of Microstructure in Multiphase steels (1999–2002).

ΕΠΕΤ–ΓΓΕΤ Εκτίμηση απομένουσας αντοχής και διάρκειας ζωής διαβρωμένων κατασκευών (1995–98).

COST507 –EU Thermochemical and Thermophysical Properties of Light Alloys (1994–97).

ECSC–EU New Cold–Rolled Deep Drawing Qualities – TRIP Steels (1995–99).

ΕΠΕΤ–ΓΓΕΤ LaserMat: Κατεργασίες βιομηχανικών υλικών με laser (1996–98).

ΥΠΕΡ–ΓΓΕΤ Συγκολλήσεις κραμάτων αλουμινίου με laser (1996–99).

Εργαστηριακή Υποδομή

Μεταλλογραφικά μικροσκόπια. Σύστημα έγχρωμης μεταλλογραφίας. Στερεοσκόπιο.

Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM).

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως (SEM).

Σκοτεινός θάλαμος εμφάνισης μικροφωτογραφιών. Χημικός πάγκος με εστία απαγωγής αερίων.

Μικροσκληρόμετρο Vickers-Knoop. Σκληρόμετρο Rockwell., Σκληρόμετρο BRINELL.

Κλίβανοι θερμικών κατεργασιών. Κλίβανοι Υγρών αλάτων.

Συσκευές κοπής, εγκιβωτισμού, λείανσης και στίλβωσης μεταλλογραφικών δοκιμίων.

Συσκευή ηλεκτρολυτικής λείανσης και προσβολής δοκιμίων.

Συσκευή θερμικής ανάλυσης DSC.

Συσκευή θερμικής διαστολομετρίας.

Συσκευές επιταχυνόμενης διάβρωσης.

Διάταξη χημικής εναπόθεσης ατμών με laser (LCVD) αποτελούμενη από laser Διοξειδίου του άνθρακα, αντιδραστήρα κενού και σύστημα προσαγωγής αερίων.

Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM)./li>

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως (SEM).

Εξειδικευμένο λογισμικό υπολογιστικής θερμοδυναμικής και κινητικής (Thermo-Calc & DICTRA) για την προσομοίωση μεταλλουργικών διεργασιών.

Λογισμικό προσομοίωσης εξέλιξης μικροδομής μεταλλουργικών διεργασιών (MICRESS).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Προσομοίωση ενδοκρίσιμης ανόπτησης σε χάλυβες TRIP.

Υπολογισμός της κινούσας δύναμης καθίζησης σε κραματικά συστήματα.

Προσομοίωση εξέλιξης μικροδομής στη ΘΕΖ συγκολλήσεων Αλουμινίου.

Προσομοίωση και σχεδιασμός κατεργασιών διέλασης Αλουμινίου (διαλυτοποίηση, ομογενοποίηση, γήρανση).

Σχεδιασμός κραμάτων Al-Mg-Sc-Zr.

Μοντελοποίηση σταθερότητας ωστενιτικής διασποράς.

Χαρακτηρισμός θέσεων παγίδευσης υδρογόνου στη μικροδομή.

Μέτρηση παγιδευμένου υδρογόνου.

Ανάπτυξη λεπτών φιλμ καρβιδίων TiC με χημική εναπόθεση ατμών (LCVD).

Ανάπτυξη καρβιδίων λεπτών φιλμ TiC και βοριδίων TiB2 με PLD.

Υπηρεσίες

Μελέτες αστοχίας Υλικών

Μελέτες επιλογής υλικών

Εργαστηριακοί έλέγχοι ποιότητας υλικών

Ενδο- επιχειρησιακή εκπαίδευση σε θέματα Μεταλλικών Υλικών-Συγκολλήσεων

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Χαϊδεμενόπουλος
Γρηγόρης
Διευθυντής
hgreg@mie.uth.gr
+30 24210 74062
Ζερβάκη
Αννα
Ερευνητής
azerv@uth.gr
+30 24210 74034
Καμούτση
Ελένη
Ερευνητής
ekamoutsi@uth.gr
+30 24210 74087
Παππά
Ελένη
Τεχνικός
epappa@mie.uth.gr
+30 24210 74061