Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής

E-mail
kmathiop@bio.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.bio.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Τηλ.
+30 2410 565296
Ερευνητικές κατηγορίες
Μοριακη Γενετικη
Μοριακή Βιολογία
Εργαστήριο όπου εφαρμόζονται τόσο κλασικές όσο και μοντέρνες τεχνικές μοριακής γενετικής, γονιδιωματικής και κυτταρικής βιολογίας. Η έρευνα εστιάζεται στην ανάλυση δίπτερων εντόμων, με κύριους αντιπροσώπους το δάκο της ελιάς και τη μύγα της Μεσογείου. Τα βασικά ερωτήματα αφορούν τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα, την ανάλυση της δομής και δυναμικής των πληθυσμών, την ανάλυση του οσφρητικού και αναπαραγωγικού συστήματος, με στόχο τη διερεύνηση νέων μεθόδων ελέγχου των εντόμων αυτών.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Μελέτη των μοριακών μηχανισμών της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα και της εξάπλωσής της στη φύση.

Γονιδιωματική ανάλυση του δάκου της ελιάς.

Τρανσκριπτομική ανάλυση του οσφρητικού και αναπαραγωγικού συστήματος του δάκου της ελιάς.

Χαρακτηρισμός Υ-ειδικών αλληλουχιών του δάκου.

Ανάλυση SNPs στη μύγα της Μεσογείου

Ερευνητικά Έργα

Αριστεία: «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα».

Θαλής: «Συμβιωτικά βακτήρια και ‘ομικές’ τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας».

Ηράκλειτος ΙΙ: «Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα».

Department of Food and Agriculture, California: "Spinosad Resistance in California Olive Fruit Fly (Bactrocera oleae) Populations".

ΙΑΕΑ (CRP): «Assessment of Genetic Diversity of the Olive Fly Israeli SIT Laboratory Strain».

Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας –Κύπρου: «Καταγραφή της ανθεκτικότητας φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς στο νατουραλύτη εντομοκτόνο spinosad καθώς και διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού της ανθεκτικότητας αυτής».

ΠΕΝΕΔ 2003: "Καταγραφή της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα τεσσάρων εντόμων μεγίστης οικονομικής σημασίας (του δάκου της ελιάς, της πράσινης αφίδας της ροδακινιάς, της μύγας της Μεσογείου και της καρπόκαψας του μήλου), διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας και μελέτη στοιχείων της βιο–οικολογίας τους".

Εργαστηριακή Υποδομή

Στερεοσκόπιο φθορισμού.

Σύστημα μικρο-ενέσεων εμβρύων.

PCR και ποσοτική PCR.

Σύστημα οριζόντιας και κάθετης ηλεκτροφόρησης.

Φούρνος υβριδοποίησης.

Δωμάτιο εκτροφής εντόμων.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

15 δημοσιεύσεις.

5 διαγνωστικά τεστ μεταλλάξεων ανθεκτικότητας.

Ανθεκτικό σε spinosad στέλεχος δάκου.

Υπηρεσίες

Ανάλυση επιπέδου ανθεκτικότητας εντόμων.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Ματθιόπουλος
Κωνσταντίνος
Διευθυντής
kmathiop@bio.uth.gr
+30 2410 565284
Τσουμάνη
Κωνσταντίνα
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
kotsouma@bio.uth.gr
+30 2410 565296
Ζυγουρίδης
Νικόλαος
Υποψήφιος Διδάκτορας
nzigour@bio.uth.gr
Σαγρή
Ευθυμία
Υποψήφια Διδάκτορας
esagr@bio.uth.gr
+30 2410 565296
Γρηγορίου
Μαρία-Ελένη
Υποψήφια Διδάκτορας
grigoriou@bio.uth.gr
+30 2410 565296
Κοσκινιώτη
Παναγιώτα
Υποψήφια Διδάκτορας
pakoskin@bio.uth.gr
+30 2410 565296