Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής

E-mail
psychcentre@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.pre.uth.gr/new/el/project/540-organosi-kai-leitoyrgia-toy-kentroy-efarmosmenis
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλ.
+30 24210 74892
Ερευνητικές κατηγορίες
Γενική Ψυχολογία
Ψυχολογια της Εκπαιδευσης
Ψυχολογία Εφήβου και Παιδιού
Συμβουλευτικη Ψυχολογια
Ο κύριος σκοπός του Κέντρου είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει συνεργασίες με σχολεία και τοπικούς φορείς και οργανισμούς, προσφέρει εναλλακτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδέοντας τη θεωρία και την έρευνα με την πράξη και μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη διασύνδεση της ψυχολογικής θεωρίας με τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας.

Ερευνητικά Έργα

Ψυχική ανθεκτικότητα και προβλήματα εκφοβισμού/θυματοποίησης στο σχολείο

Πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων εκφοβισμού/θυματοποίησης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πανελλήνια έρευνα για τον τρόπο ζωής και την υγεία εφήβων μαθητών (Π.Ο.Υ./HBSC) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης

Εργαστηριακή Υποδομή

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Παρεμβατικές δραστηριότητες και πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

Ψυχομετρικά εργαλεία

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις σε επιστημονικά Συνέδρια.

Έντυπο και Ψηφιακό υλικό.

Υπηρεσίες

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς και φορείς

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για θέματα ψυχικής υγείας σε σχολεία, συλλόγους, φορείς, υπηρεσίες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς

Προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα σε επίπεδο Δημόσιων οργανισμών, ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό προγράμματα επιμόρφωσης της κοινότητας σε ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία

Εξειδίκευση και επιμόρφωση όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε θέματα που αφορούν την ψυχοπαιδαγωγική συμβουλευτική ατόμων με προβλήματα προσαρμογής στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και ιδιαιτέρως των παιδιών και των εφήβων & επιμόρφωση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Ανδρέου
Ελένη
Διευθυντής
elandr@uth.gr
+30 24210 74691
Δερμιτζάκη
Ειρήνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
idermitzaki@uth.gr
+30 24210 74790
Βούλγαρη
Αικατερίνη
Ερευνητής
kvoulgari@uth.gr
+30 24210 74892
Ρούσση-Βέργου
Χριστίνα
Ερευνητής
xroussi@uth.gr
+30 24210 06475