Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης

ΦΕΚ
797/24.03.2016, τ. Β’
E-mail
biledlab@uth.gr, andreou@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/research-activities/labs/ergastirio-diglossis-ekpaidefsis
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Τηλ.
24210 74767
Ερευνητικές κατηγορίες
Παιδαγωγική
Θεωρία και Μέθοδοι της Εκπαίδευσης
Ειδικη Διδακτικη

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1) Τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Α΄ και Β΄ κύκλου στα επιστημονικά πεδία της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης και Αγωγής, της Πολυγλωσσίας και της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ 2) Την αξιολόγηση και το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές και εν γένει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου 3) Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε ομιλητές με δυσκολίες εκμάθησης ξένης/δεύτερης γλώσσας 4) Την προώθηση της διεπιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας της Γλώσσας σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους μαθητές στη Γενική, Ειδική και Τεχνική/Επαγγελματική εκπαίδευση. 5) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 6) Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής, Ειδικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου 7) Τη συμμετοχή σε προγράμματα πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά 8) Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου 9) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται Π.δ. 159 (ΦΕΚ Α΄ 53/27.04.1984).

Ερευνητικές δραστηριότητες

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στα επιστημονικά πεδία της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης, της πολυγλωσσίας και της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Συνεργασία με εργαστήρια, με παρόμοιο ερευνητικό προσανατολισμό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων και την υλοποίηση αυτών

Ερευνητικά Έργα

«Χρήση μουσικοθεραπείας για την ανάπτυξη του λόγου και της διυποκειμενικότητας παιδιών με αυτισμό: Μοντέλο παρέμβασης με έμφαση στην οικογένεια», χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Διερεύνηση της διαγλωσσικής μεταφοράς δεξιοτήτων από τη δεύτερη\ξένη γλώσσα στην πρώτη μέσα από πρόγραμμα παρέμβασης στην δεύτερη γλώσσα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες», χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Διερεύνηση της θεωρίας της αλληλεπίδρασης (interaction theory) μέσω της εφαρμογής προσαρμοσμένου αξιολογικού υλικού αναγνωστικής κατανόησης για μαθητές με και χωρίς ειδική διαταραχή της ανάγνωσης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση», χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

“Collaborative research in English speaking and Greek speaking college students with dyslexia through eye tracking procedures”, Greek Diaspora Fellowship Program (σε συνεργασία με το University of Alabama, USA) χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fullbright

Εργαστηριακή Υποδομή

Κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος, με υπολογιστές και eye tracker, για την πραγματοποίηση μαθημάτων ξένων γλωσσών και ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο του Εργαστηρίου

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ευρήματα σε σχέση με την ενίσχυση της ανάπτυξης του λόγου μέσω μουσικοθεραπείας σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Αποτελέσματα σε σχέση με τη διαγλωσσική μεταφορά δεξιοτήτων από τη δεύτερη στη πρώτη γλώσσα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μετά από την εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης (ενίσχυσης γλωσσικών δεξιοτήτων) στην δεύτερη γλώσσα

Τροποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στη δεύτερη γλώσσα (Αγγλική)

Ευρήματα, μετά τη χρήση οπτικής ιχνηλάτισης (eye tracking), σε σχέση με την αναγνωστική διαδικασία που ακολουθείται από άτομα με δυσλεξία σε σύγκριση με άτομα τυπικής ανάπτυξης.

Υπηρεσίες

Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται Π.δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984).

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Ανδρέου
Γεωργία
Διευθύντρια- Καθηγήτρια ΠΤΕΑ ΠΘ
andreou@uth.gr
+30 24210 74837
Μπαλδιμτσή
Ελένη
Ακαδ. υπότροφος ΠΤΕΑ ΠΘ
eleni.baldimtsi@gmail.com
+30 24210 74767
Μπασέκη
Βαΐτσα
Διδάκτωρ ΠΤΕΑ ΠΘ
juliepbaseki@hotmail.com
+30 24210 74767
Λιάκου
Μαρία
Διδάκτωρ ΠΤΕΑ ΠΘ
liakoumaria2@gmail.com
+30 24210 74767
Σέγκλια
Μαρία
Υποψ. Διδ. ΠΤΕΑ ΠΘ
segmaria0@gmail.com
+30 24210 74767
Τσελά
Βασιλική
Διδάκτωρ ΠΤΕΑ ΠΘ, ΕΕΠ Γαλλικών ΠΘ
vtsela@uth.gr
+30 24210 74870
Χαλμπέ
Μαρία
Διδάκτωρ ΠΤΕΑ ΠΘ
mahalbe@uth.gr
+30 24210 74767