Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

E-mail
ecomo@civ.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://ecomo.users.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74149
Ερευνητικές κατηγορίες
Εδαφομηχανικη και Θεμελιωσεις
Στατικη και Δυναμικη Αναλυση των Κατασκευων
Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής ιδρύθηκε το 2000 και στεγάζεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής με κύριο αντικείμενο την εφαρμογή και χρήση των αριθμητικών μεθόδων στη Γεωτεχνική Μηχανική και την αλληλεπίδραση εδάφους- κατασκευών.Περιλαμβάνει προσωπικούς υπολογιστές και δύο servers συνδεδεμένους σε κοινό δίκτυο και με περιφερειακές εκτυπωτικές και άλλες μονάδες. Το λογισμικό του εργαστηρίου περιλαμβάνει προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών (FLAC2D, FLAC3D, SOFiSTiK) καθώς και προγράμματα ανάλυσης με θεώρηση οριακής ισορροπίας. Για εκπαιδευτικούς σκοπούς το εργαστήριο εμπλουτίζεται με εφαρμογές λογισμικών φύλλων σε απλοποιημένες και εμπειρικές μεθόδους, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών. Τόσο το λογισμικό όσο και τα υπολογιστικά συστήματα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων

Εκπόνηση Διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών

Ερευνητική δραστηριότητα – δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια

Εκπαιδευτική δραστηριότητα προπτυχιακών φοιτητών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης

Ερευνητικά Έργα

Διερεύνηση και προσδιορισμός κριτηρίων σχεδιασμού χωμάτινων φραγμάτων σε συνθήκες σεισμικής φόρτισης, 1999–2001.

Διερεύνηση της εντατικής και κινηματικής κατάστασης του φράγματος Ιλαρίωνα κατά το στάδιο κατασκευής και άμεσης πλήρωσης του ταμιευτήρα του, 2001–2003.

Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 2004.

Έρευνα των γεωτεχνικών συνθηκών ευστάθειας του δυτικού πρανούς του Κάστρου της Σκύρου – Επικαιροποίηση των δεδομένων μετά το σεισμό της 26ης Ιουλίου 2001.

Διερεύνηση της απόκρισης ομάδας πασσάλων υπό κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση με χρήση μεθόδων τρισδιάστατης μη–γραμμικής αριθμητικής ανάλυσης, 2004.

Διερεύνηση των αιτίων και διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση των κατολισθητικών φαινομένων στις εγκαταστάσεις Κουκουράβας, 2004–2005.

Σύνταξη προδιαγραφών εδαφοτεχνικής επάρκειας στη θέση κατασκευής του κτηρίου του Τμήματος ΜΗΥ–ΤΔ του Π.Θ., 2010–2011.

Εργαστηριακή Υποδομή

ServerHP υψηλών επιδόσεων με οκτώ επεξεργαστές 8 πυρήνων.

ServerFS με δύο επεξεργαστές 8 πυρήνων.

Ειδικό λογισμικό FLAC2D, FLAC3D, SOFiSTiK.

Προσωπικούς υπολογιστές για διδακτικές ανάγκες.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Δημοσιεύσεις σε Α κλάσης διεθνή περιοδικά: 13

Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια: 16

Δημοσιεύσεις σε εθνικά συνέδρια: 24

Τεύχη τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων: 7

Υπηρεσίες

Ανάλυση και σχεδιασμός γεωτεχνικών κατασκευών και έργων υποδομής

Προσδιορισμός και ανάλυση μηχανισμών με διεξαγωγή αντίστροφων αναλύσεων σε σύνθετα προβλήματα (σήραγγες, σταθμοί μετρό,σύνθετα έργα αντστηρίξεων, κατολισθήσεις).

Έργα ειδικών θεμελιώσεων (συνδυασμένες θεμελιώσεις - piled raft foundations)

Ειδικά έργα αντιστηρίξεων

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Κωμοδρόμος
Αιμίλιος
Διευθυντής
ecomo@civ.uth.gr
+30 24210 74143
Μπαρέκα
Σπυριδούλα
Ανώτερος Ερευνητής
bareka.sp@gmail.com
Παπαδοπούλου
Μέλλω
Ανώτερος Ερευνητής
mellopapadopoulou@yahoo.gr
Τριάδα
Ζορμπά
Ερευνητής
tzormpa@gmail.com