Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου

ΦΕΚ
173 20/07/1998
E-mail
rurlab@prd.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.dyntar.prd.uth.gr/
Τμήμα
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τηλ.
+30 24210 74463
Ερευνητικές κατηγορίες
Πολιτιστικη Ανθρωπολογία
Παραδοση
Γεωγραφία
Aνθρωπογεωγραφια
Γεωγραφικη Χαρτογραφια
Οικονομικη Γεωγραφια
Περιφερειακη Γεωγραφια
Αρχαιολογία
Γενικη Αρχαιολογια και Τεχνολογια
Κοινωνική Αλλαγή και Ανάπτυξη
Οικονομική Θεωρία
Ανθρωπινο Κεφαλαιο
Πολεοδομία
Αστικος Σχεδιασμος, Αγροτικος Σχεδιασμος
Χωροταξία
Οικονομικος Σχεδιασμος
Περιφερειακη Αναπτυξη
Φυσικος Σχεδιασμος

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάπτυξης και χωροταξικής οργάνωσης περιοχών της υπαίθρου με έμφαση: (α) στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών και χωρικών στρατηγικών σε περιοχές της υπαίθρου κάθε κλίμακας (κοινοτική, δημοτική, διαδημοτική κλπ), (β) στην εξέλιξη του μοντέλου εδαφικής ανάπτυξης εστιάζοντας : στις μεθόδους εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών εδαφικών πόρων μέσω προσαρμοσμένων σχεδίων δράσης ολοκληρωμένου χαρακτήρα, που ενσωματώνουν το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο ή/και τη διασπορά, στην αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών δρώντων στη συμμετοχική διαδικασία για την εκπόνηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου από το στάδιο της διάγνωσης, μέχρι τη διαμόρφωση δράσεων και του σχεδίου εφαρμογής του (επιχειρησιακός προγραμματισμός), στην οργάνωση των εδαφικών διακυβερνήσεων και στην ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή της εδαφικής δημόσιας δράσης (εκ των κάτω σχεδιασμός πολυτομεακών και πολυταμειακών προγραμμάτων (γ) η ανάπτυξη των μικρών πόλεων (αγροτικά κέντρα) (δ) η συμβολή των νέων τεχνολογιών (επίστημη γεωπληροφορικής) στη δημιουργία εργαλείων χωρικής ανάλυσης και κατασκευής εδαφικών διακριτών πόρων.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Οργάνωση τοπικού διαγνωστικού αναπτυξιακών σχεδίων και δράσεων.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης εδαφικών πόρων.

Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών συμμετοχικής διαδικασίας από τοπικούς φορείς και δρώντες (τοπικές διαβουλεύσεις).

Ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογικών εργαλείων (αξιοποιώντας την επιστήμη της γεωπληροφορικής (δορυφορικές εικόνες, τηλεπισκόπηση, GIS, 3D αναπαραστάσεις κ.α.) που συνδυάζουν την χωρική πληροφορία με τη συμμετοχικότητα μέσω της ενεργοποίησης των τοπικών δρώντων.

Ανάλυση Χωρικών Συστημάτων στον ύπαιθρο χώρο.

Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων.

Επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών εικόνων - Αεροφωτογραφιών.

Χαρτογραφική απεικόνιση χωρικών φαινομένων.

Συμβολή των Αποδήμων στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία - Σχεδιασμός πολιτικών υποδοχής πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Οργάνωση αλυσίδων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Εταιρικές Μορφές και δικτυώσεις (οργάνωση συλλογικών παρεμβάσεων τοπικού επιπέδου).

Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης.

Αξιοποίηση χωρικών και αναπτυξιακών πολιτικών.

Διερεύνηση των μορφών αξιοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Οργάνωση πλαισίου για την απονομή σήματος ποιότητας περιοχών και προϊόντων (κριτήρια, διαδικασίες).

Ερευνητικά Έργα

2013-2014: Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, ΑΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ.

2012-2015: LACTIMED- σχέδιο προώθησης μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων, ΕΕ, πρόγραμμα ENPI CBC MED.

2012-2013: Γεωαπεικόνιση του αρχαιολογικού χώρου της Αζώρου του Δήμου Ελασσόνας έκταση περίπου 10 στρεμμάτων και υλοποίηση αρχαιολογικής έρευνας με συνδυασμό καινοτόμων γεωφυσικών μεθόδων και εργαλείων γεωραντάρ. Δήμος Ελλασόνας.

2012-2014: TοπΕΚO, ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

2011-2013: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το έργο “ENERSCAPES – TERRITORY, LANDSCAPE AND RENEWABLE ENERGIES”, Περιφέρεια Θεσσαλίας, πρόγραμμα MED.

2011-2012: NOVAGRIMED – Γεωργικές Καινοτομίες στις περιοχές της Μεσογείου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, πρόγραμμα MED.

2008 - : Etude National de Developpement Agricole et Rural στο πλαίσιο της Παρακολούθησης της Μεσογειακής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, PLAN BLEU, Μεσογειακή Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CMDD).

2007-2009: Emergence des territoires dans les pays mediterraneens. Analyse comparee entre trois pays en Maghreb, la France et 6 pays mediterraneens du Nord, du Sud et de l’Est (Ανάδυση εδαφικών περιοχών σε χώρες της Μεσογείου. Συγκριτική ανάλυση μεταξύ τριών χωρών του Μαγκρεμπ, της Γαλλίας και 6 χωρών της βόρειας, νότιας και ανατολικής Μεσογείου), χρηματοδοτούμενο από πρόγραμμα MSH/ fsp Maghreb.

2006-2011: Επιχειρησιακά και Αναπτυξιακά προγράμματα Δήμων και Περιοχών της Υπαίθρου (Περιοχή Όθρυος, Δήμος Αλμυρού, περιοχή Τροόδους (Κύπρος), περιοχή Μαραθάσας (Κύπρος), Δήμος Φαρκαδόνας, Δήμος Νέσσωνος).

2006 - : Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των γεωργικών καλλιεργειών του Νομού Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας.

2005-2007: Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα –Τοπική Κοινωνία – Ολοκληρωμένη Υποστήριξη, Equal Κοινοτική Πρωτοβουλία.

2004 - : Μελέτη προσδιορισμού και ανάδειξης δράσεων της κοινωνικής οικονομίας στα πλαίσια υλοποίησης των μέτρων του ΠΕΠ σύμφωνα με τις Θεσσαλικές ιδιαιτερότητες, Φορέας Περιφέρεια Θεσσαλίας.

2002-2004: Δίκτυο Προώθησης στην Απασχόληση, Equal Κοινοτική Πρωτοβουλία.

Εργαστηριακή Υποδομή

Τέσσερεις Επιτραπέζιοι Η/Υ & Τρεις φορητοί. Οι δύο είναι τελευταίας γενιάς με δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας.

Τρεις εκτυπωτές: HP laser επαγγελματικός Α4,  HP inkjet έγχρωμος Α4, HP έγχρωμος  InkjetA3.

Ένας βιντεοπροβολέας (Projector).

Ειδικά λογισμικά επεξεργασίας: (α)δορυφορικών εικόνων, Αεροφωτογραφιών, χωρικών δεδομένων, 3Δ αναπαραστάσεων: Erdas Imagine, Arcgis και(β) επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων : SPSS, excel.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Πρότυπο σχέδιο χωρο-χρονικής διαχείρισης βοσκοτόπων- πιλοτική εφαρμογή περιοχή Ανάβρας Μαγνησίας.

Μητρώο φορέων κοινωνικής οικονομίας σε επίπεδο εθνικό (1999) και περιφέρειας Θεσσαλίας (2008).

Εργαλείο πολύ-κριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον GIS για την εγκατάσταση ενεργειακών φυτών παραγωγής βιοκαυσίμου (πρόγραμμα ALTENER).

Μεθοδολογικοί οδηγοί για την αξιολόγηση τοπικών οικονομικών συστημάτων (Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal - α’ κύκλος).

Εξειδικευμένα εργαλεία – οδηγοί – μέθοδοι σε θέματα αξιοποίησης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal - β’ κύκλος). Συμμετοχή της ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου ήταν συντονσιτής και βασικός εταίρος) στις επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία του πρώτου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (Ν 4019/2011).

Εκπαιδευτικό υλικό (διδακτικές σημειώσεις και μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία) στα γαλλικά μεταπτυχιακού επιπέδου (διακρατικό πρόγραμμα TEMPUS).

Συμβολή στη δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας «THRONOS» στο Ν Πιερίας.

Μέθοδος προσδιορισμού χωρικών ρυθμίσεων της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου σε Δήμους και αντίστοιχο σχέδιο δράσης, αποδοχή και ένταξη της προτεινόμενης στρατηγικής για τη ρύθμιση της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού.

Χάρτα συνεργασίας των φορέων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας εδαφικής περιοχής με τη συμμετοχή συλλόγων της περιοχής και των αποδήμων, του Δήμου, της τοπικής Αναπτυξιακής Εταιρείας και Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (πχ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σύσταση Κοινωνικού Ταμείου στον Ελληνόπυργο για τη στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων – αποδήμων που θέλουν να επιστρέψουν στην κοινότητα-περιοχή, εκδήλωση ενδιαφέροντος από αποδήμους για επιστροφή και εγκατάσταση στην περιοχή ως απόρροια της πρωτοβουλίας του Εργαστηρίου: κτίζουμε μαζί την ύπαιθρο.

Οδηγός εφαρμογής για τη καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας οργανωμένων σε ομάδες παραγωγών (πχ αρωματικά φυτά).

Δημιουργία μονάδας υποστήριξης της εγκατάστασης ενεργειακών φυτών και εγκατάσταση περίπου 200 στρεμμάτων αγριαγκινάρας κατά την πρώτη πιλοτική χρονιά παραγωγής.

Σχέδιο δράσης για την προώθηση της κατανάλωσης τοπικών μεσογειακών προϊόντων μέσω σημείων μαζικής εστίασης (πχ σχολεία, νοσοκομεία).

Μονάδα εντοπισμού και ανάδειξης φυσικών - ανθρωπογενών πόρων στην ύπαιθρο με τη χρήση Γεωπληροφορικής. Εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων στις περιοχές Πευκάκια Βόλου, Σκοτούσας Φαρσάλων και Αζώρου Ελασσόνας με τη χαρτογράφηση εδαφών από τη μονάδα γεωεπιστήμης - γεωραντάρ.

Οργάνωση και συντονισμός ημερίδων, συνεδρίων και εστιασμένων επιστημονικών συναντήσεων με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων διεθνούς κύρους στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

Άρθρα σε συνέδρια και βιβλία.

Υπηρεσίες

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις ανάγκες κρατικών φορέων, Περιφερειών και Δήμων καθώς και άλλων τοπικών κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, με παράλληλη υποστήριξη στην εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων

Εκπόνηση Εξειδικευμένων Σχεδίων Δράσης για την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας με την οργάνωση βημάτων υλοποίησης, που συνοδεύεται από οδηγό εφαρμογής

Εκπόνηση πρότυπων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών πάνω σε ειδικά θέματα ανάπτυξης του ύπαιθρου χώρου, όπως τουριστικής ανάπτυξης, οργάνωση τουριστικού- πολιτιστικού προϊόντος, οργάνωσης και ανάδειξης εφοδιαστικών αλυσίδων αγροτικών προϊόντων

Εκπόνηση σχεδίων χωρικής οργάνωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που αναφέρονται σε χρήσεις γης, χωρικές ρυθμίσεις, και στη χωρική εξειδίκευση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Σχεδιασμός, εφαρμογή και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε κλίμακα Δήμου (προγράμματα τύπου LEADER, MED κλπ

Ανάπτυξη δράσεων οργάνωσης, εμψύχωσης και συντονισμού τοπικών και περιφερειακών δικτύων θεματικού και χωρικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή τοπικών δρώντων, κρατικών υπηρεσιών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών κλπ

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη γεωργών και φορέων μέσω της πρωτοβουλίας «Καλλιεργώ το καύσιμό μου» στον τομέα του στέρεου καυσίμου για: α) την καλλιέργεια και χωροθέτηση ενεργειακών φυτών και β) τη μεταποίηση του παραγόμενου προϊόντος ως στερεό καύσιμο και τη χρήση του (συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη δρώντων και φορέων μιας περιοχής μέσω της πρωτοβουλίας «Χτίζουμε μαζί την νέα Ύπαιθρο» για την αξιοποίηση εδαφικών πόρων α. Μετατροπή τυπικών αγροτικών προϊόντων σε ιδιότυπα – διακριτά αγροτικά προϊόντα με γεωγραφική αναφορά β. Στήριξη αποδήμων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τόπο καταγωγής τους. γ. Ένταξη αποδήμων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αναπτυξιακών δράσεων του τόπου καταγωγής τους δ. Σύνδεση των αποδήμων ως πιστή αγορά με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα

Απεικόνιση χωρικών πληροφοριών σε διαδραστικό εργαλείο αναπαράστασης περιοχών (κλίμακας Κοινότητας & Δήμου) για διαρκή χρήση και ενημέρωση από τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης του χώρου ως εργαλείο χωρικής τεκμηρίωσης, χωροθέτησης, διαβουλεύσεων -λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού

Ολοκληρωμένες εδαφολογικές χαρτογραφήσεις για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση φυσικών-ανθρωπογενών πόρων (ίχνη αρχαιολογικών μνημείων, υπόγειων δικτύων, κα)

Παροχή εξειδικευμένων επιμορφώσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δρώντων και φορέων, με τη χρήση των παρακάτω πρότυπων μεθοδολογιών και εργαλείων Β. Πρότυποι μέθοδοι και εργαλεία για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 1. Διαγνωστικό του χώρου, τομέων και κλάδων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας με τον συνδυασμό κοινωνικών μεθόδων, νέων τεχνικών και τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή και η διαδραστικότητα των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων.2. Ειδική μεθοδολογία εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης εδαφικών και ιδιότυπων πόρων 3. Εργαλείο τρισδιάστατης απεικόνισης του χώρου (ανάγλυφο, υποδομές, υδρογραφικό δίκτυο, χρήσεις γης, πόροι κτλ) με δυνατότητα «πτήσης», το οποίο ενσωματώνεται ως διαδραστικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις, στη λήψη αποφάσεων για διαχείριση, υιοθέτηση συμφώνου ποιοτικών προδιαγραφών, χωροθετήσεις κτλ. 4. Συνδυασμένη δυναμική μέθοδος χρησιμοποίησης ποιοτικών μεθόδων και εργαλείων γεωπληροφορικής (δορυφορική τηλεπισκόπηση, γεωφυσικές διασκοπίσεις, κ.α) για τη χαρτογράφηση και εντοπισμό φυσικών-ανθρωπογενών πόρων ίχνη αρχαιολογικών μνημείων, υπόγειων δικτύων, κα).

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Γούσιος
Δημήτρης
Διευθυντής
dngoussios@gmail.com
+30 24210 74464
Μαρδάκης
Πρόδρομος
Ερευνητής
pmard@uth.gr
+30 24210 74463
Φαρασλής
Ιωάννης
Ερευνητής
faraslis@uth.gr
+30 24210 74466
Γάκη
Δήμητρα
Ερευνητής
dimgaki@uth.gr
+30 24210 74463
Λουκά
Κωνσταντία
Μεταπτυχιακή
klouka@uth.gr
+30 24210 74466