Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Webdoc II (Desktop-application)

Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

Webdoc II (Web-application)

Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων  

Webdoc e-Sign Εφαρμογή (Android)

Η εφαρμογή Webdoc e-Sign, υπογράφει ηλεκτρονικά τα αιτήματα των Επιστημονικών υπευθύνων, προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Financial Overview

Η υπηρεσία  Financial Overview έχει σκοπό την πλήρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τις συμβάσεις που έχει συνάψει με τον ΕΛΚΕ.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΗΔΕ έχει σκοπό την υποβολή και έγκριση των έργων του ΕΛΚΕ για θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας.

Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)  χρησιμοποιείτε για την υποβολή και αξιολόγηση υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων.

Conference Payments

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κάρτας για επιστημονικά συνέδρια

Εργαστήρια και υπολογισμός κόστους υπηρεσιών

Πλατφόρμα για την ανάλυση του κόστους ιατρικών πράξεων ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από εργαστήρια σε ιδιώτες.

Υπολογισμός Μισθοδοσίας

Υπολογισμός Μισθοδοσίας ΙΔΟΧ και συμβάσεων έργου υπαγομένων στην παρ. 9 του Άρθρου 39, Ν.4387/2016.