Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων  

Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων  

Η εφαρμογή Webdoc e-Sign, υπογράφει ηλεκτρονικά τα αιτήματα των Επιστημονικών υπευθύνων, προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Η υπηρεσία  Financial Overview έχει σκοπό την πλήρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τις συμβάσεις που έχει συνάψει με τον ΕΛΚΕ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΗΔΕ έχει σκοπό την υποβολή και έγκριση των έργων του ΕΛΚΕ για θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)  χρησιμοποιείτε για την υποβολή και αξιολόγηση υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κάρτας για επιστημονικά συνέδρια

Υπολογισμός Μισθοδοσίας ΙΔΟΧ και συμβάσεων έργου υπαγομένων στην παρ. 9 του Άρθρου 39, Ν.4387/2016.

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.