Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

ΦΕΚ
37 06/03/1992
E-mail
nikopap@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.agr.uth.gr/?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=29
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93285
Ερευνητικές κατηγορίες
Εντομοκτόνα
Οικολογια των Ζωων
Συμπεριφορα των Ζωων
Συστηματικη των Ζωων
Φυσιολογια των Ζωων
Το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλο το εύρος των ερευνητικών αντικειμένων των σχετικών με την Εντομολογία και τη Γεωργική Ζωολογία από την ταξινόμηση και φυλογενετική ζωικών οργανισμών και εντόμων, βιολογία, οικολογία, ηθολογία έως και την αντιμετώπιση τους με σύγχρονες μεθόδους και στρατηγικές και τη βιοποικιλότητα εντόμων. Επίσης, το εργαστήριο καλύπτει και αντικείμενα σχετικά με παραγωγικά και άλλα ωφέλιμα έντομα. Το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής Εντομολογίας, Εφαρμοσμένης Εντομολογίας, Γεωργικής Ζωολογίας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, των Αρχών Φυτοπροστασίας, της Προστασίας Αποθηκευμένων Προϊόντων, της Οικολογίας Εντόμων, της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εντόμων και Άλλων Ζωικών Οργανισμών και της Φυσιολογίας Εντόμων και Τοξικολογίας Εντομοκτόνων.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Βιοοικολογία, δημογραφία και συμπεριφορά Διπτέρων εντόμων της οικογένειας Tephritidae.

Προσδιορισμός ηλικίας και γήρανσης σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων.

Επίδραση φυτικών χημικών ουσιών στη συμπεριφορά Διπτέρων Tephritidae.

Μελέτη βιολογίας / ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα κουνουπιών-φορέων παθογόνων.

Ανάπτυξη συστημάτων παγίδευσης εντόμων.

Δυναμική πληθυσμών και χωρική διασπορά εντόμων.

Βιοοικολογία, γενετική και δυναμική πληθυσμών εντόμων.

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα.

Ανάπτυξη συστημάτων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εντόμων-Εχθρών.

Εφαρμογές μοριακής βιολογίας εντόμων.

Bιολογία, οικολογία και συμπεριφορά εντόμων αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων- μετασυλλεκτική εντομολογία.

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων και άλλων ζωικών εχθρών σε αποθηκευμένα προϊόντα και το αστικό περιβάλλον.

Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη μελέτη και προστασία προϊόντων φυτικής παραγωγής.

Ερευνητικά Έργα

Δημογραφική Μελέτη άγριων πληθυσμών μύγας Μεσογείο.

Επισκοπήσεις για την αναγνώριση προστατευμένων ζωνών από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

Σύστημα παγίδευσης για το δάκο της ελιάς και τη μύγα της Μεσογείου.

Βιοδημογραφικά χαρακτηριστικά της ζωής των εντόμων (Πανεπιστήμιο Davis Καλιφόρνιας & National Institute on Aging USA).

Συμβιωτικά βακτήρια και βιολογικά χαρακτηριστικά μαζικά εκτρεφόμενων αρσενικών της μύγας της Μεσογείου.

Ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης εντόμων.

Εξελικτική δημογραφία της μύγας της Μεσογείου.

Παρακολούθηση πληθυσμών και διαχείριση πληθυσμών κουνουπίων.

Συμβιωτικοί μικροοργανισμοί εντόμων και ανάπτυξη μοντέρνων μεθόδων αντιμετώπισης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.

Αξιολόγηση της επίδρασης του συστήματος EXOSEX SP–TAB AUTO CONFUSION στα pyralidae αποθηκών.

Αξιολόγηση της παρεμπόδισης σύξευξης για τον έλεγχο των Pyralidae αποθηκών.

Αξιολόγηση της μεθόδου της παρεμπόδισης της συνεύρεσης των δύο φύλων, με τη χρήση του RAK 3, κατά της καρποκάψας της μηλιάς, Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae).

Mating disruption of stored product moths.

Αξιολόγηση του RAK 3 κατά της καρπόκαψας της μηλιάς στην περιοχή της Ζαγοράς.

Αξιολόγηση τρωκτικοκτόνων κατα ειδών του γένους Microtus.

Αντιμετώπιση εντόμων αποθηκευμένων δημητριακών, με τη χρήση της γης διατόμων σε συνδυασμό με χαμηλές δόσεις.

Αξιολόγηση εντομοκτόνων και pirimiphos–methyl για έντομα αποθηκών.

Καταγραφή και χαρτογράφηση της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των culicidae στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου.

Σεμινάριο: Απεντομώσεις, απολυμάνσεις, μυοκτονίες και ασφάλεια τροφίμων στο αστικό περιβάλλον.

Detection of Entostat in amylaceous commodities (Ανίχνευση του Entostat σε αμυλούχα προϊόντα).

Ανάπτυξη σκευασμάτων βασισμένων σε γαίες διατόμων προερχόμενες από κοιτάσματα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία για την προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων από έντομα και μυκοτοξίνες

Σύγκριση νέων εντομοκτόνων κατά του πράσινου σκουληκιού του βάμβακος.

Διεθνές Συνέδριο: "Integrated protection of stored products".

Μελέτη της παρουσίας των Helicoverpa armigera, Pectinophora gossypiella και Tuta absoluta, στην περιοχή της Θεσσαλίας

FruitFlyNet - A Location-aware System for Fruit Fly Monitoring and Pest Management Control

Εργαστηριακή Υποδομή

Βιοκλιματικοί θάλαμοι/εντομοδωμάτια/κλίβανοι/Θερμοκήπιο/κλωβοί εκτροφής εντόμων.

Φυγόκεντροι/ζυγοί / Καταψύκτες.

Στερεοσκόπια/μικροσκόπια.

Συσκευές ηλεκτροφόρησης/PCR/kit βιοδοκιμών.

Μουσείο εντόμων.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Γνώση βιοοικολογίας-συμπεριφοράς εντόμων-εχθρών καλλιεργειών/αποθηκευμένων προϊόντων.

>Μελέτη ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα διαφόρων εντόμων-εχθρών καλλιεργειών/αποθηκευμένων προϊόντων.

Σχέδια αντιμετώπισης εντομολογικών εχθρών με περιβαλλοντικά ήπια μέσα.

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια & εκπόνηση διατριβών.

Υπηρεσίες

Μελέτη / γνώση ανθεκτικότητας εντόμων σε εντομοκτόνα.

Προσδιορισμός ειδών εντόμων / προσβολών σε φυτά – εχθροί καραντίνας.

Συμβουλές σε περιπτώσεις αντιμετώπισης εντομολογικών/ζωικών εχθρών σε καλλιέργειες.

Συμβουλές αντιμετώπισης εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων, παθογόνων αστικού περιβάλλοντος.

Συμβουλές αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Παπαδόπουλος
Νικόλαος
Διευθυντής
nikopap@uth.gr
+30 24210 93285
Αθανασίου
Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής
athanassiou@agr.uth.gr
+30 24210 93195
Ζάρπας
Κων/νος
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (Ph.D.)
kzarp@uth.gr
+30 24210 93284
Γεροφώτης
Χρήστος
Υποψήφιος Διδάκτορας
chgerofo@hotmail.com
+30 24210 93286
Κυρίτσης
Γιώργος
Υποψήφιος Διδάκτορας
giorgoskyr@yahoo.gr
+30 24210 93286
Παπαναστασίου
Στέλλα
Υποψήφια Διδάκτορας
stelapap@hotmail.com
+30 24210 93286
Ιωάννου
Μπάμπης
Υποψήφιος Διδάκτορας
ioannoubabis@yahoo.com
+30 24210 93286
Διονυσοπούλου
Νίκη
Υποψήφια Διδάκτορας
nikdionis@gmail.com
+30 24210 93286
Ρούμπος
Χρήστος
Μεταδιδακτορικός ερευνητής
christosrumbos@yahoo.gr
+30 24210 93286
Βασιλάκος
Θωμάς
Υποψήφιος Διδάκτορας
tomvas2001@yahoo.gr
+30 24210 93286
Γιαννάκου
Μαρία
Τεχνικός
giannakoymaria@hotmail.com
+30 24210 93286
Τσαγάνου
Φωτεινή
Υποψήφια Διδάκτορας
fotsaga@yahoo.gr
+30 24210 93286