Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης

ΦΕΚ
275 15/11/02
E-mail
ttriant@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=25
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλ.
+30 24210 74808
Ερευνητικές κατηγορίες
Ειδικη Διδακτικη
Εκπαιδευση Ενηλικων
Εκπαιδευση με Υπολογιστες
Κοινωνικη Παιδαγωγικη
Πειραματικη Παιδαγωγικη
Το Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης (ΕΜΑΘΕ) λειτουργεί στο πλαίσιο της υποβοήθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων των Μαθηματικών και της Διδακτικής των Μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος. Κύριος στόχος της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι η συνεισφορά στη διερεύνηση και κατάρτιση περιβαλλόντων μάθησης στα μαθηματικά, με τη μελέτη, παραγωγή και εξέλιξη διδακτικού υλικού (δραστηριότητες, χειραπτικά υλικά, ενσωμάτωση τεχνολογίας στη διδασκαλία, διαθεματικά και διεπιστημονικά σχέδια διδασκαλίας) και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Μέσα από την προσέγγιση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται η γνωριμία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών με περιβάλλοντα μάθησης των μαθηματικών, η άσκησή τους καθώς και η διεξαγωγή έρευνας σε αυτά.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για αναλυτικά προγράμματα στα μαθηματικά.

Κριτικά θέματα διδακτικής των μαθηματικών.

Εικονογραφημένη παιδική λογοτεχνία και μαθηματική εκπαίδευση.

Ιστορία των μαθηματικών και μαθηματική εκπαίδευση.

Βιβλία υψηλής μαθηματικής εκλαΐκευσης και μαθηματική εκπαίδευση.

Τεχνολογία και μαθηματική εκπαίδευση.

Ερευνητικά Έργα

(2012 – ) «Δίκτυο Σχολείων και Έρευνας» Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονική υπεύθυνη: Ε. Σαραφίδου).

(2011) “On becoming a mathematics teacher: Investigating the field experience of pre-service teachers. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Fulbright Greece και διεξήθχει στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Steihardt School of Culture, Education, and Human Development του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

(2011 – ) «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας (συμμετοχή, επιστημονικός υπεύθυνος έργου Χ. Γκόβαρης).

(2011) «Πρόγραμμα Σπουδών – Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά (υπεύθυνη επιστημονικού πεδίου Δ. Πόταρη).

(2009 – 2011) «Η συμβολή της ενεργητικής αφής στη διδασκαλία και μάθηση των γεωμετρικών εννοιών στο δημοτικό σχολείο». Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονικός υπεύθυνος).

(2006 – 2008) «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο». Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών», Ενέργεια 1.1.1 «Προγράμματα ένταξης παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα») (υπεύθυνος Υποέργου 3, επιστημονικός υπεύθυνος έργου Ν. Μήτσης).

(2007) «Μαθηματικά, Βιβλίο του Μαθητή» (Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο Επίπεδο Διδασκαλίας). Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο. Αθήνα: Επτάλοφος. (συγγραφική ομάδα Α. Κλώθου, Α. Κορδά, Ν. Κοσμάνος, Ε. Λάζου, Α. Νιζάμ, Δ. Πόταρη, Χ. Σακονίδης, Κ. Α. Σδρόλιας, Τ. Α., Τριανταφυλλίδης & Ι. Χριστάκης).

(2007) «Μαθηματικά, Βιβλίο του Δασκάλου». Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο. Αθήνα: Επτάλοφος. (επιστημονική επιμέλεια με τους Δέσποινα Πόταρη, Χαράλαμπο Σακονίδη και Κωνσταντίνο Σδρόλια, συγγραφείς Β. Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, Β. & Χ. Μαρκόπουλος).

(2003 – 2004) «Λογοτεχνία και Διαθεματικότητα: Ερευνητικές Προσεγγίσεις των Σχολικών Εγχειριδίων και της Διδακτικής Πράξης». Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συμμετοχή, επιστημονική υπεύθυνη Β. Λαλαγιάννη).

(2001 – 2003) «Διαμόρφωση Πλαισίου Υποστήριξης Εκπαιδευτικών για τις Ανάγκες της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κύπρο και Ελλάδα». Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ, συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου.

Εργαστηριακή Υποδομή

Μεγάλη συλλογή χειραπτικών διδακτικών μέσων για τα μαθηματικά.

Μεγάλη συλλογή τίτλων για την ανάπτυξη ή τον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών.

Μεγάλη συλλογή τίτλων εικονογραφημένης παιδικής λογοτεχνίας με μαθηματικό περιεχόμενο.

Ποικιλία λογισμικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Τεχνολογικά μέσα για τη πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας σε σχολεία ή άλλους χώρους (ψηφιακή βιντεοσκόπηση, ψηφιακή ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση).

Τεχνολογικά μέσα για τη ψηφιοποίηση κασετών βίντεο.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Γκούμας, Ε., Σδρόλιας, Κ. Α. & Τριανταφυλλίδης, Τ. Α. (2013). Απαντώντας στην απαίτηση «Μαθηματικά για όλους»: μια πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τη χρήση χειραπτικών υλικών στο δημοτικό σχολείο. Στο Σ. Παντελιάδου και Δ. Φιλιππάτου (επιμ.). Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Σκόδρας, Α., Τριανταφυλλίδης, Τ. και Μαρκόπουλος, Χ. (2011). Διδασκαλία της αξονικής συμμετρίας στο γυμνάσιο με χρήση χειραπτικών υλικών. Στο Μ. Καλδρυμίδου & Ξ. Βαμβακούση (επιμ.) Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (σελ. 431 - 440).

Χρυσικού, Β., Τριανταφυλλίδης, Τρ. & Μαρκόπουλος, Χ. (2011). Η γεωμετρική έννοια του τριγώνου στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου: αντιλήψεις των παιδιών και διδακτική προσέγγιση με χρήση χειραπτικών υλικών και νέων τεχνολογιών. Στο Μ. Καλδρυμίδου & Ξ. Βαμβακούση (επιμ.) Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (σελ. 549 - 558).

Sdrolias, Κ. Α. & Triandafillidis, Τ. Α. (2009). The use of manipulatives in teaching Mathematics to Greek Roma children. Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, (vol. 1, p. 462) Thessaloniki, Greece.

Sdrolias, K. A. & Triandafillidis, T. A. (2008). The transition to secondary school geometry: can there be a “chain of school mathematics”? Educational Studies in Mathematics, 67: 159-169.

Λαλαγιάννη, Κ. & Τριανταφυλλίδης, Τ. Α. (2008). Μαθηματικές έννοιες και παραμυθιακές ιστορίες. Ενοποιητική σχέση και διδακτική πρόταση. Στο Νιφτανίδου, Χ. Μ. (επιμ.), Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Ιστορική και Συγχρονική Προοπτική (σελ. 105- 114). Πάτρα: Εκδόσεις Περί τεχνών.

Τριανταφυλλίδης, Τ. Α. (2007). Γλωσσικές μειονότητες και μαθηματική εκπαίδευση. Στο Μήτσης, Ν. & Τριανταφυλλίδης, Τ. Α. (επιμ.) Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων (σελ. 109-124). Επιμορφωτικός Οδηγός, Πρόγραμμα  Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο. Αθήνα: Επτάλοφος.

Triandafillidis, T. A. (2006). “Wishes, lies and dreams”: poetry writing in the mathematics classroom. For the Learning of Mathematics, 26 (2): 2-9.

Triandafillidis, T. A. & Potari, D. (2005) Integrating different representational media in geometry classrooms.  Στο A. Chronaki & I. Christiasen (Eds.). Challenging Perspectives on Mathematics Classroom Communication (pp. 79-108). International Perspectives on Mathematics Education Series. Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Σδρόλιας, Κ. Α. & Τριανταφυλλίδης, Τ. Α. (2003). Ζει ο «μύθος του γυμνασίου»; Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για την επίδραση της μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο στη διδασκαλία της γεωμετρίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 132 : 27-43.

Triandafillidis, T. A. (2002). On ‘How to make our ideas clear’: a pragmaticist critique of explication in the mathematics classroom. For the Learning of Mathematics, 22 (3): 2-9.

Triandafillidis, T. A. (1998). Dominant Epistemologies in Mathematics Education. For the Learning of Mathematics, 18 (2): 21-27.

Triandafillidis, T. A.  (1996). The Effectiveness of Practical Activities in Lower Secondary School Mathematics: A Cultural Approach. Journal of Mathematical Behavior, 15 (2): 161-166.

Υπηρεσίες

Παραγωγή και εξέλιξη διδακτικου υλικου για τα μαθηματικά

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Τριανταφυλλίδης
Τριαντάφυλλος
Διευθυντής
ttriant@uth.gr
+30 24210 74808
Χατζηκυριάκου
Κώστας
Αναπληρωτής Καθηγητής
kxatzkyr@uth.gr
Μαρκόπουλος
Χρήστος
Λέκτορας
cmarkopl@upatras.gr
Σδρόλιας
Κωνσταντίνος
Ανώτερος Ερευνητής
ksdrolias@uth.gr
Λαζαρίδης
Ιωάννης
Ανώτερος Ερευνητής
ilazaridis@tellas.gr
Μαρμαρά
Μάρη
Ανώτερος Ερευνητής
marmara@pre.uth.gr
Κορλού
Σταυρούλα
Ανώτερος Ερευνητής
stavy2009@gmail.com
Γκούμας
Ευθύμιος
Ανώτερος Ερευνητής
makismika@yahoo.gr
Γεωργιάδου-Καμπουρίδη
Βαρβάρα
Ανώτερος Ερευνητής
bkabouridis@gmail.com
Αντωνάτου
Χρύσα
Ανώτερος Ερευνητής
antonatoch@yahoo.gr
Παπαγιαννακοπούλου
Βίκυ
Ερευνητής
vikipapagiannakopoulou@gmail.com
Μπινιέτογλου
Άννα
Ερευνητής
annabinietoglou@hotmail.com
Χριστάκης
Ιωάννης
Ερευνητής
iohrista@otenet.gr
Κοσμάνος
Νικόλαος
Ερευνητής
kosmanos@otenet.gr
Γκόγκος
Νικόλαος
Ερευνητής
nikgko@hotmail.com
Χρυσικού
Βάσω
Ερευνητής
vchrysikou@gmail.com
Σκόδρας
Αστέριος
Ερευνητής
a.skodras@gmail.com