Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανατομικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

ΦΕΚ
Α200 27/08/1996 & ΦΕΚ: Β662 24/05/2000
E-mail
apourlis@vet.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Κτηνιατρικής
Τηλ.
+30 24410 66013
Ερευνητικές κατηγορίες
Επιστήμες της ζωής
Βιολογία των Ζώων (Ζωολογία)
Ανατομια των Ζωων
Ιστολογια των Ζωων
Εμβρυολογια και Γενετικη Ζωων
Το εργαστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής σε τέσσερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (Μακροσκοπική Ανατομική Ι & ΙΙ, Μικροσκοπική Ανατομική Ι & ΙI). Παράλληλα στο εργαστήριο διεξάγεται έρευνα σχετικά με την Ανατομική και Ιστολογία των ζώων.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Μορφομετρία οστών.

Μελέτη της οστέωσης του σκελετού του ορτυκιού.

Ανατομική των πτηνών.

Διερεύνηση διαμαρτιών διάπλασης των ζώων (τερατογενέσεις).

Μελέτη ανατομίας οργάνων με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

Εργαστηριακή Υποδομή

Τράπεζες ανατομών.

Μικροτόμος.

Μηχάνημα επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων.

Στερεομικροσκόπιο.

Οπτικό μικροσκόπιο.

Υπηρεσίες

Αναγνώριση και ταυτοποίηση οστών ζώων

Αναγνώριση και ταυτοποίηση δυσμορφιών διάπλασης

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Πούρλης
Άρης
Διευθυντής
apourlis@vet.uth.gr
+30 24410 66013
Χατζής
Θεόδωρος
Τεχνικός
tchatzis@vet.uth.gr
+30 24410 66083