Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Δενδροκομίας

ΦΕΚ
38 22/02/1995
E-mail
gnanos@agr.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://pomology.agr.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93181
Ερευνητικές κατηγορίες
Οπωροφόρα
Το Εργ. Δενδροκομίας καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε θέματα Δενδροκομίας. Το εργαστήριο διαθέτει γραφεία, αποθηκευτικό χώρο, εργαστήριο και walk-in ψυκτικό χώρο στο κτίριο της Γεωπονικής Σχολής και 7 στρέμματα πρότυπου οπωρώνα στο Αγρόκτημα Βελεστίνου. Καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες στα θέματα Δενδροκομίας, Αγενούς Πολλαπλασιασμού, Μετασυλλεκτικής Προστασίας Φυτικών Προϊόντων, Φυσιολογίας Οπωροκηπευτικών και Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Παραγωγής Οπωρών. Ερευνητικά ασχολείται με τη φυσιολογία των οπωροφόρων, τη βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας καρπών κατά τη συντήρηση, το φωτισμό, θρέψη και άρδευση οπωροφόρων, την επίδραση αβιοτικών καταπονήσεων στα οπωροφόρα, την εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Εφαρμογή αειφόρου άρδευσης και λίπανσης: φυσιολογία φυτού και ποιότητα καρπού

Επίδραση αβιοτικών παραγόντων (φως, έλλειψη νερού, όζον, ρυπογόνες κόνεις) στη φυσιολογία των οπωροφόρων και την ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών τους.

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στη δενδροκομία.

Ορθές γεωργικές πρακτικές (άρδευση, λίπανση, φωτισμός, φυσικές μέθοδοι καταπολέμησης εχθρών): εφαρμογές στη δενδροκομία.

Καινοτόμες μέθοδοι στη μετασυλλεκτική μεταχείριση καρπών.

Ανάλυση αποτυπώματος C και ενέργειας σε καλλιέργειες οπωροφόρων

Ερευνητικά Έργα

Πιλοτική Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Παραγωγής Μήλων στην περιοχή Ζαγοράς.

Μελέτη του προβλήματος της μικροκαρπίας της μηλιάς στο Πήλιο.

Πρότυπα ανάλυσης χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας στη γεωργία. Εφαρμογή στο βαμβάκι και στη μηλοκαλλιέργεια.

Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας Χρήση ψευδοκαρπών για εκτίμηση των απωλειών ποιότητας καρπών από μωλωπισμούς.

ΘΑΛΗΣ Η χρήση του όζοντος ως μέσο μετασυλλεκτικής διαχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Αειφόρος άρδευση οπωρώνα για τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας καρπού, IRRIQUAL.

Επίδραση της σκίασης με αντιχαλαζικά δίχτυα στη φυσιολογία της ακτινιδιάς και μηλιάς.

Εύρεση της θερμοκρασίας παγώματος οφθαλμών, ξύλου και φλοιού ακτινιδιάς.

Όζον, δυνατότητα εφαρμογής στη γεωργία για την παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένα από σήψεις και υπολείμματα φυτοφαρμάκων, πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες και αυξημένη προστιθέμενη αξία.

Δίκτυο Συνεργασίας Αξιοποίησης της Βιοποικιλότητας και Βελτίωσης της Ποιότητας των Ελληνικών Οπωροφόρων Δέντρων.

Εργαστηριακή Υποδομή

Εργαστηριακός χώρος 67 τμ και ψυκτικός θάλαμος 7 τμ.

Καταγραφικά όργανα με αισθητήρες κλιματικών και εδαφικών παραμέτρων και αέριων ρυπαντών.

Εξοπλισμός εκτίμησης ποιότητας οπωροκηπευτικών.

Εξοπλισμός μετρήσεων φυσιολογίας φυτών πεδίου (φωτοσύνθεση, διαπνοή, υδατικό δυναμικό, φθορισμό χλωροφύλλης).

Μέτρηση και καταγραφή κλιματικών δεδομένων και υγρασίας εδάφους.

Αναλυτές όζοντος και οξυγόνου/διοξειδίου του άνθρακα.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ορθές γεωργικές πρακτικές για την άρδευση και λίπανση ελιάς, ροδακινιάς και εσπεριδοειδών.

Πρωτόκολλο εκτίμησης απωλειών ποιότητας κατά τη συγκομιδή και μετασυλλεκτική μεταχείριση καρπών.

Εφαρμογή γεωργίας ακριβείας και μεταβλητών δόσεων λιπαντικών στοιχείων σε ελιά, μηλιά, αχλαδιά.

Επιδράσεις ρύπων στη φυσιολογία και ποιότητα καρπών ελιάς και ροδακινιάς.

Εναλλακτικές φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους μείωσης της καταπόνησης των οπωροφόρων και βελτίωσης της ποιότητας καρπών.

Εναλλακτικές μεθόδους διατήρησης της ποιότητας των καρπών κατά τη συντήρηση.

Υπηρεσίες

Εκτίμηση ποιότητας και συντηρησιμότητας καρπών.

Εκπαίδευση-επιμόρφωση σε θέματα αειφόρου καλλιέργειας καρποφόρων δέντρων και θάμνων και μετασυλλεκτικής διακίνησης των οπωροκηπευτικών

Εκτίμηση καταπόνησης και παραγωγικότητας καρποφόρων δέντρων και θάμνων

Εκτίμηση καταπόνησης καρπών κατά τη μετασυλλεκτική διακίνηση

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Νάνος
Γιώργος
Διευθυντής
gnanos@agr.uth.gr
+30 24210 93181