Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Ιστορίας

ΦΕΚ
741 20/06/2006
E-mail
historylab@ha.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.ha.uth.gr/index.php?page=hist-lab
Τμήμα
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλ.
+30 24210 74844
Ερευνητικές κατηγορίες
Γενική Ιστορία, Θεωρία
Ειδικές Ιστορίες
Ιστορία των Χωρών
Το Εργαστήριο Ιστορίας εξυπηρετεί βασικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των διδασκόντων και των σπουδαστών του Τμήματος στον Τομέα Ιστορίας. Ειδικότερα, στο χώρο του Εργαστηρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται με τα προβλήματα και τις τεχνικές της ιστορικής τεκμηρίωσης, σε όλα τα πεδία που καλύπτουν οι ιστορικές σπουδές στο Τμήμα. Για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του σκοπούς, το εργαστήριο διαθέτει βασικά εργαλεία έρευνας είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ο χώρος του Εργαστηρίου χρησιμεύει επίσης για την οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων και συνεργασιών διδασκόντων ή και φοιτητών. Το Εργαστήριο υποστηρίζει ιστορικές έρευνες ευρέος φάσματος, και ειδικότερα στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή διεξάγει αυτοτελώς το Τμήμα.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Ιστορίας στεγάζει όλες τις δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, των μελών του τομέα Ιστορίας , διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει ιστορικές έρευνες ευρέος φάσματος, και ειδικότερα στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή διεξάγει αυτοτελώς το Τμήμα.

Ερευνητικά Έργα

Ιστορική τοπογραφία: επιφανειακή έρευνα Πίνδου (2002–2006).

Ηράκλειτος Από τη κατοχή στον Εμφύλιο: Επιβίωση και Αντίσταση στη περιοχή του Βόλου (2002–2007).

Καταγραφή παραδοσιακών εργαστηρίων στο Πήλιο (2005–σήμερα).

Η συγκρότηση των εργατικών στρωμάτων στον Βόλο, 1880–1960 (2006–2007).

Ταξινόμηση του αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου (2008).

Καταγραφή, αποδελτίωση και ψηφιοποίηση φύλλων της εφημερίδας Κήρυξ (2008–2009).

Φύλο και Μεσαίωνας, βιβλιογραφική βάση (2009).

Καταγραφή, αποδελτίωση και ψηφιοποίηση φύλλων εφημερίδων από το Αρχείο Εφημερίδων του Εργαστηρίου Ιστορίας (ΑΕΕΙ) του ΙΑΚΑ (2009–2010).

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσα από τον τοπικό Τύπο. Καταγραφή και αποδελτίωση σχετικών λημμάτων από το Αρχείο Εφημερίδων του Εργαστηρίου Ιστορίας (ΑΕΕΙ) του Τμήματος (2010–2011).

Θεματική αποδελτίωση της σπάνιας εφημερίδας Εργάτης (1907–1910).

Από το Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930–1960). Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο–ακουστικές μαρτυρίες (2011).

Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος εν Βόλω, 1918–1972. Εργασία και επιβίωση στο Βόλο (2010–2013).

Ταξιδεύοντας στην ύστερη αρχαιότητα: Η αναζήτηση θεραπευτών και θεραπειών σε πνευματικές, ψυχικές και σωματικές ασθένειες (2011–2012).

Sephardic Jewry among Ottoman Muslims and Christian Greeks: from the Ottoman Empire to the Greek nation–state (2011–2012).

Η μεταμόρφωση του ταξιδευτή στην Ύστερη Αρχαιότητα (2012–2014).

Θαλής(από κοινού με τομέα Ανθρωπολογίας και τμήμα Αρχιτεκτόνων). Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης (2012–2015).

Εργαστηριακή Υποδομή

Βιβλιοθήκη (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφικοί οδηγοί, κ.α).

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (επιστημονικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, κα)./li>

Αρχειακό υλικό (αρχείο εφημερίδων, σπάνια περιοδικά, συλλογές).

Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (σπάνιες εφημερίδες αρχών 20ου αι., ψηφιακές συλλογές).

Χαρτογραφικό υλικό.

Βάσεις δεδομένων (προϊόντα ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλιογραφικές βάσεις).

CDs, DVDs, μικροφίλμ.

Πάγιος εξοπλισμός (φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptops, netbooks, εκτυπωτές, Scanner, βιντεοκάμερα, τηλεόραση κ.α).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Αρχειακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Βάσεις δεδομένων.

Μελέτες.

Δημιουργία ιστοσελίδας.

Ημερίδες.

Τόμοι πρακτικών ημερίδων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Υπηρεσίες

Μελέτες και τεχνικές ιστορικής Τεκμηρίωσης

Ταξινόμηση του αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου.

Δημιουργία βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων.

Τοπική ιστορία: Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων.

Επιφανειακές έρευνες (καταγραφή και μελέτη).

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Γουναρίδης
Πάρις
Διευθυντής
pgounar@ha.uth.gr
+30 24210 74868
Αγριαντώνη
Χριστίνα
Καθηγητής
agriant@ha.uth.gr
+30 24210 74846
Κυρτάτας
Δημήτρης
Καθηγητής
kyrtatas@ha.uth.gr
+30 24210 74841
Μπενβενίστε
Ρίκα
Καθηγητής
rben@ha.uth.gr
+30 24210 74856
Πίκουλας
Γιάννης
Καθηγητής
ypik@otenet.gr
+30 24210 74857
Ματθαίου
Άννα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
amat@ha.uth.gr
+30 24210 74863
Βόγλης
Πολυμέρης
Αναπληρωτής Καθηγητής
povoglis@ha.uth.gr
+30 24210 74828
Λαλιώτου
Ιωάννα
Επίκουρος Καθηγητής
laliotou@ha.uth.gr
+30 24210 74847
Μπιλάλης
Μήτσος
Επίκουρος Καθηγητής
mbilalis@ha.uth.gr
+30 24210 74868
Διαλέτη
Ανδρονίκη
Λέκτορας
adialet@ha.uth.gr
Ματσάγγου
Ρέα
Ερευνητής
reamatsa@uth.gr
+30 24210 74844