Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Ζιζανολογίας

ΦΕΚ
38 22/02/1995
E-mail
akarkanis@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.agr.uth.gr/labs/weed/index_gr.htm
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93135
Ερευνητικές κατηγορίες
Γεωπονικές επιστήμες
Γεωργική Χημεία
Ζιζανιοκτόνα
Φυτική Παραγωγή
Φυσιολογία Φυτών
Επιστήμες της ζωής
Βιολογία Φυτών (Βοτανική)
Το εργαστήριο καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα Ζιζανιολογίας και Φυσιολογίας Φυτών. Στο πεδίο της Ζιζανιολογίας εστιάζει στα ζιζάνια και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα καλλιεργούμενα φυτά καθώς και στην αντιμετώπιση των ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες. Ακόμη εξετάζεται η τύχη και συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον και η ανθεκτικότητα των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα. Στο πεδίο της Φυσιολογίας Φυτών εστιάζει στις αποκρίσεις/προσαρμογές των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις (με έμφαση στην αυξημένη αλατότητα) και στη χρήση δορυφορικής εικόνας για την εκτίμηση φυσιολογικών παραμέτρων και διεργασιών των καλλιεργειών καθώς και στη διαγνωστική χαρτογράφηση αυτών.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Βιολογία και Αντιμετώπιση Ζιζανίων

Ανθεκτικότητα ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα

Αλληλοπάθεια-Ανταγωνισμός ζιζανίων και καλλιεργειών

Φυσιολογία καταπονήσεων των φυτών με έμφαση στην επίδραση της αυξημένης αλατότητας στα καλλιεργούμενα φυτά

Χρήση δορυφορικής εικόνας για τη μελέτη αγρο-οικοσυστημάτων και τη διαγνωστική χαρτογράφηση καλλιεργειών

Ερευνητικά Έργα

Diversification for Tabacco Growing Farms by the alternative crop Stevia rebaudiana Bertoni –FP7–(2009–2011).

Εργαστηριακή Υποδομή

Αέριος χρωματογράφος

Κλίβανος ξήρανσης

Φορητός μετρητής χλωροφύλλης

Μετρητής φυλλικής επιφάνειας

Σύστημα παραγωγής απεσταγμένου νερού

Ζυγοί ακριβείας

τερεοσκόπια-Μικροσκόπια

Θάλαμος ανάπτυξης φυτών

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά του SCI, εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα, CD-ROM, Π. Λόλας 1999.

Ζιζανιολογία Εκπαιδευτικό σύγγραμμα, Π. Λόλας 2007.

Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλών (χωρίς αμοιβή) σε θέματα ζιζανιολογίας σε γεωργούς-γεωπόνους

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Τσιρόπουλος
Νικόλαος
Διευθυντής
ntsirop@uth.gr
+30 24210 93193
Λεβίζου
Ευθυμία
Λέκτορας
elevizou@uth.gr
+30 24210 93105
Καρκάνης
Ανέστης
Λέκτορας
akarkanis@uth.gr
+30 24210 93135