Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

ΦΕΚ
38 22/02/1995
E-mail
acpappas@agr.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.agr.uth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=29
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93295
Ερευνητικές κατηγορίες
Φυτοπαθολογία
Καλύπτονται διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των επιμέρους αντικειμένων της Φυτοπαθολογίας όπως: Των παθογόνων αιτίων των ασθενειών των φυτών (μυκήτων, προκαρυωτικών οργανισμών, ιών, μη παρασιτικών παραγόντων). Της αντίδρασης του φυτού και των μηχανισμών αλληλεπίδρασης παθογόνων- ξενιστών. Της επίδρασης των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εκδήλωση των ασθενειών. Των φυσικών, χημικών, βιολογικών και άλλων μεθόδων αντιμετώπισης των ασθενειών.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Χημική καταπολέμηση ασθενειών / Μελέτη ανθεκτικότητας μυκήτων σε μυκητοκτόνα.

Μοριακή ανίχνευση φυτοπλασμάτων σε ξενιστές και φορείς.

Ανίχνευση μυκήτων και μυκοτοξινών σε αμυλούχα προϊόντα και προϊόντα επεξεργασίας τομάτας.

Μοριακή ανίχνευση φυτοπαθογόνων ιών σε καρποφόρα δένδρα.

Μετάδοση φυτοπαθογόνων ιών με φορείς.

Ερευνητικά Έργα

"Διάγνωση και μελέτη επιδημιολογίας ειδικών ιολογικών και προκαρυωτικών ασθενειών της τομάτας με εφαρμογή μοριακών τεχνικών" ενταγμένου στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στην Πράξη: "Πυθαγόρας ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια".

Εργαστηριακή Υποδομή

Εξοπλισμός για απομόνωση φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων από ασθενή φυτά α. Ψυγεία, καταψύκτες (-20 οC), μικροσκόπια, στερεοσκόπια, θάλαμοι νηματικής ροής, επωαστικοί θάλαμοι, αυτόκαυστο, κλίβανοι

Βασικός εξοπλισμός εργαστηρίου μοριακής βιολογία α. Θερμικός κυκλοποιητής (PCR), φυγόκεντροι, συσκευές οριζόντιας και κάθετης ηλεκτροφόρησης, UV transiluminator, απαγωγός εστία.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Vellios, E., Lioliopoulou, F. (2007). Detection and characterization of phytoplasmas infecting tomato plants in Greece. 1st International Phytoplasmologists Working Group, Μπολόνια, Ιταλία, 12-15 Νοεμβρίου 2007. Bulletin of Insectology 60, 157-158.

Βέλλιος, Ε.Κ., Λιολιοπούλου, Φ., Κασσαβέτη, Α. και Κυριακοπούλου, Π.Η. (2006). Ανίχνευση και χαρακτηρισμός του φυτοπλάσματος που προκαλεί την ασθένεια stolbur της τομάτας στην Ελλάδα. (Poster). Εις περιλήψεις του 13ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, 16-19 Οκτωβρίου, Αθήνα, σελ. 108.

Ετήσιες εκθ’εσεις προόδου του έργου.

Υπηρεσίες

Διάγνωση ασθενειών των φυτών.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Παππάς
Αθανάσιος
Διευθυντής
acpappas@agr.uth.gr
+30 24210 93292
Βέλλιος
Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
evellios@agr.uth.gr
+30 24210 93272
Παναγιωτάκη
Ευαγγελία
Τεχνικός
evpanag@uth.gr
+30 24210 93295