Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών

ΦΕΚ
τ.Β’, αρ.Φ.4024/21-9-2020
E-mail
gadam@uth.gr
Ιστοσελίδα
https://cslab.ds.uth.gr/
Τμήμα
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Τηλ.
+30 2410 684596
Ερευνητικές κατηγορίες
Λογισμικό Συστημάτων
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Σχεδιασμός Υπολογιστικών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας, την υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και ευρύτερα τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από την παροχή υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων, με απώτερο όφελος την τεχνολογική αλλά και οικονομική ανάπτυξη γενικότερα του Ιδρύματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων.

Ανάπτυξη σύνθετων και ευρείας κλίμακας κατανεμημένων συστημάτων από συστοιχίες υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC).

Σχεδίαση προηγμένων συστημάτων πραγματικού χρόνου για συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

Συ-σχεδίαση υλικού και λογισμικού για βιομηχανικά μηχανοτρονικά συστήματα.

Μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση συστημάτων.

Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου.

Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών αξιοπιστίας και διάγνωσης σφαλμάτων υλικού και λογισμικού συστημάτων.

Ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας.

Πειραματισμός με νέες τεχνικές και μεθόδους των τεχνολογιών της πληροφορικής.

Ερευνητικά Έργα

H2020 GATEKEEPER (2021-2022): «Architectural framework of embedded devices for efficient real-time data analysis and decision support in health care services»

VIDAF - ΕΛΙΔΕΚ: "Versatile integrative design approach and architectural framework of hardware and software components for the development of reliable real-time control systems"

Εργαστηριακή Υποδομή

Σύγχρονοι σταθμοί εργασίας υψηλών επιδόσεων με πολυπύρηνους επεξεργαστές και dual Windows & Linux OS.

Λογισμικό ψηφιακής σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων (CAD, Quartus, Multisim).

Λογισμικό μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων (MATLAB, ModelSim, LabView).

Πλατφόρμες ανάπτυξης σε επαναπρογραμματιζόμενο υλικό (Altera/Intel FPGAs DE2-115).

Όργανα μέτρησης και ανάλυσης (oscilloscopes, multimeters).

Συστήματα λήψης και επεξεργασίας εικόνας και video (Camera Toshiba Camileo S30, USD 2.0 audio video grabber Konig).

Συστήματα επεξεργασίας σήματος (Signal Processing Device NI speedy 33).

Σύστημα ελέγχου εναέριας κίνησης και πλοήγησης (Humusoft 150 helicopter).

Συστήματα ελέγχου και λήψης δεδομένων (FESTO, PCL 711s analog to digital card).

Προγραμματιζόμενες Λογικές Μονάδες (Siemens PLC, Simatic S7 200).

Πλακέτες ανάπτυξης (RaspberryPis, Arduinos, BeagleBone Black boards).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Συστήματα υλικού και λογισμικού με εφαρμογές σε επιχειρήσεις στη βιομηχανία και για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  • VIDAF: Πλαίσιο αρχιτεκτονικής υλικού και λογισμικού για την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων ελέγχου πραγματικού χρόνου.
  • BBB-DALI: Σύστημα ελέγχου βιντεοκάμερας (CCD Prosilica) με μικρολεγκτή (BeagleBone Black).
  • TDAPTool: Εφαρμογή ανάλυσης και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων.
Υπηρεσίες

Ερευνητικές υπηρεσίες σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών των υπολογιστικών συστημάτων.

  • Εκπόνηση μελετών για την επίλυση προβλημάτων εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
  • Πειραματισμό και μετρήσεις με εξειδικευμένες διατάξεις και συσκευές.
  • Παροχή διακριβώσεων και μετρήσεων.
  • Πιστοποίηση ερευνητικών και βιομηχανικών προϊόντων.
  • Υποβολή και εκτέλεση προτάσεων ερευνητικών έργων.
  • Υποστήριξη επιχειρήσεων στη σχεδίαση νέων προϊόντων.
  • Παραγωγή και ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού καθώς και εκπαιδευτικού υλικού.
Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Αδάμ
Γεώργιος
Διευθυντής
gadam@uth.gr
+30 2410 684596
Αβραμούλη
Δήμητρα
Λέκτορας
davramouli@uth.gr
Γερογιάννης
Βασίλης
Καθηγητής
vgerogian@uth.gr
+30 2410 684585
Κουτσονικόλα
Βασιλική
ΕΔΙΠ
vkoutson@uth.gr
+30 2410 684647
Λιόλιος
Νικόλαος
Καθηγητής
nliolios@uth.gr
+30 2410 684576
Μπάλια
Αναστασία
ΕΤΕΠ
balia@uth.gr
+30 2410 684450
Σάββας
Ηλίας
Καθηγητής
isavvas@uth.gr
+30 2410 684522
Στυλιανός
Τηλέμαχος
ΕΤΕΠ
tilemaxos@uth.gr
+30 2410 684720