Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

14η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Θ.

Το πρυτανικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με λήξη θητείας στις 29 Οκτωβρίου 2023 ως εξής:

OC/EFSA/IDATA/2023/01 - Monitoring and Surveillance Data for Future Chemical Risk Assessment Needs in EFSA: Exploring New opportunities

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αναδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (διαγωνισμός) της EFSA με θέμα: tender “Monitoring and Surveillance Data for Future Chemical Risk Assessment Needs in EFSA: Exploring New opportunities”

Δημοσίευση «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Η Προκήρυξη έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

GP/EFSA/BIOHAW/2023/01 Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFSA δημοσίευσε την κάτωθι  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση

Call reference: GP/EFSA/BIOHAW/2023/01- Support to EFSA in the risk assessment of alternative methods for the use and disposal of animal by-products and derived products

New calls published for positions in EFSA - Short deadlines for applying

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFSA έχει προκηρύξεις  τις κάτωθι θέσεις εργασίας, των οποίων η προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει σύντομα:   

European Food Safety Authority (EFSA) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιστημονικές Ομάδες (Scientific Panels/Committee)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ref. EFSA/E/2023/01) για την ανανέωση των Επιστημονικών της Ομάδων και της Επιστημονικής Επιτροπής το 2024.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες με σχετική επιστημονική πείρα και κίνητρο να συμβάλουν στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη σε μία από τις 10 επιστημονικές ομάδες της EFSA ή στην Επιστημονική της Επιτροπή.

Ανακοίνωση πιθανής διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης την Παρασκευή 3/3/2023 για τις ώρες 18:00-20:00

Λόγο τεχνικών εργασιών που θα γίνουν στα πλαίσια συντήρησης υπάρχει η πιθανότητα διακοπής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ.

Δημοσίευση «2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Δημοσιεύθηκε η «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Στόχος της προκήρυξης είναι η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας της Ελλάδας με την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 7.560.000 εκατ. ευρώ και τα προτεινόμενα Έργα δύναται να έχουν διάρκεια έως 24 μήνες.

13η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Θ.

Το πρυτανικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με λήξη θητείας στις 29 Οκτωβρίου 2023 ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027»

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής και η ΕΥΔΕ Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) εξέδωσαν Αναλυτική Προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027».