Αύξηση ορίου χιλιομετρικής αποζημίωσης στο πλαίσιο έργων υλοποιούμενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Θ.

Πέμ, 09/06/2022 - 14:25

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η Σύγκλητος του Ιδρύματος στην από 270/27.05.2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του ορίου χιλιομετρικής αποζημίωσης, αποκλειστικά για τις μετακινήσεις εσωτερικού, ως εξής:

(α) από 0,40€ σε 0,50€/χιλιόμετρο για όλα τα έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και στα οποία δεν εφαρμόζεται ο Ν.4336/2015 (όπως έργα χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορίζει διαφορετικά ο Φορέας Χρηματοδότησης.

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης το Κυριακή 29/5/2022 για τις ώρες 19:00-22:00

Παρ, 27/05/2022 - 11:14

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης το Κυριακή 29/5/2022 για τις ώρες 19:00-22:00

«Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022» | 24 Μαΐου 2022

Τρί, 17/05/2022 - 12:06
Σημειώστε την ημερομηνία Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (10:30-13:00). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022».

Implementation of a Multi-OMICs and Inter-species Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values (HBGVs) from Quantitative in Vitro Data» (OC/EFSA/IDATA/2022/01)

Παρ, 13/05/2022 - 14:53
Το έργο αποτελείται από δύο παρτίδες, με γενικό στόχο τον καθορισμό, την επικύρωση και την εφαρμογή μιας τυποποιημένης ροής εργασιών για την εξαγωγή αξιόπιστων σημείων αναφοράς(reference points)  για τον άνθρωπο και τιμές καθοδήγησης με βάση την υγεία (health-based guidance values -HBGVs) που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις αιχμής in-vitro, συγκεκριμένα πλατφόρμες organ-on-a-chip (OoC) και πολλαπλά τελικά σημεία OMIC (transcriptomics, metabolomics, epigenomics).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ‘ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ’ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΕΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τρί, 19/04/2022 - 12:36

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος είναι εντός του χρονικού διαστήματος 16/04/2021 - 31/05/2022 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στo παρακάτω συννημένo.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Τρί, 19/04/2022 - 12:33

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει το «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής», το οποίο για το έτος 2022 απονέμεται στη θεματική ενότητα (επιστημονική περιοχή): ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ Το «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μακροχρόνια εξαιρετική ερευνητική εμπειρία, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί στο ΠΘ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τρί, 19/04/2022 - 12:27

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει το «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας» έτους 2022 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας μελών ΔΕΠ στον τομέα της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τρί, 19/04/2022 - 12:23

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει την υλοποίηση Προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ κατά την περίοδο 1/6/2021-31/05/2022 με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους.

Ανακοινώσεις ΔΕΚΑ

Τρί, 19/04/2022 - 12:09
Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή. Προκηρύξεις τριετών υποτροφιών για υποψηφίους Διδάκτορες και ενίσχυσης νέων μέλων ΔΕΠ

Εκ νέου προκήρυξη από την EFSA σχετικά με τον διαγωνισμό (Call for tender) με θέμα: «Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments» με προθεσμία υποβολής προσφορών έως τις 30 Μαΐου 2022.

Παρ, 15/04/2022 - 22:36

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει προκηρυχθεί εκ νέου από την EFSA ο διαγωνισμός (Call for tender) με θέμα:

 

«Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments»