Αμοιβές καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.

Τετ, 09/03/2022 - 11:51

Οι αμοιβές που λαμβάνουν Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες (μέλη Δ.Ε.Π.) εξαιτίας της συμμετοχής τους σε προγράμματα υλοποιούμενα από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. - ότι ισχύουν τα κάτωθι:

Χρηματοδότηση Βασικής Έρευνας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»)

Πέμ, 03/03/2022 - 12:22

Προδημοσίευση του Υποέργου «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον άξονα «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

ΕΛΙΔΕΚ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την 4η Προκήρυξη Υποψ. Διδακτόρων

Δευ, 21/02/2022 - 15:34
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) σας προσκαλεί την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 στις 11 π.μ., στη διαδικτυακή, ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες. Εκπρόσωποι του Τμήματος Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα παραχωρήσουν παρουσίαση της νέας προκήρυξης, ενώ σημαντικός χρόνος θα δοθεί για ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ες Διδάκτορες.

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 2 στους τομείς: Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και Ανώτατη Εκπαίδευση, Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30-13:30

Παρ, 18/02/2022 - 15:27

To IKY ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διοργανώνει την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30-13:30, διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 2 στους τομείς: Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και Ανώτατη

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 2022.

Kατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν:

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Πέμ, 23/12/2021 - 08:47
Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020»

Σάβ, 11/12/2021 - 02:31
Σας ενημερώνουμε για πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», με τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σκοπό την συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τρί, 02/11/2021 - 11:51

Ο πρύτανης του Π.Θ. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σκοπό την συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σάβ, 09/10/2021 - 15:32

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018, κεφ. Ε’, άρθρα 21 έως 27 και σύμφωνα με απόφαση της (Συνεδρίαση υπ. αριθμ. 34/05.10.2021), επαναλαμβάνει την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 35963/ 05.08.2021 για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δευ, 04/10/2021 - 15:21
για εγγραφή στο Μητρώο Ερευνητριών – Ερευνητών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) - Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.