Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Webinar on EFSA's 2023 Traineeship call

Σας διαβιβάζουμε το κάτωθι μήνυμα της EFSA που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία στην EFSA ως εκπαιδευόμενοι (trainees). Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Μάϊου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο από την EFSA, στο οποίο θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του 2023 διάρκειας ενός έτους, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και πολύτιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση της αίτησης  και εμπειρίες από τρέχοντες και προηγούμενους εκπαιδευόμενους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023 ‘ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ’ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΕΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος είναι εντός του χρονικού διαστήματος 01/06/2022 - 31/05/2023 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει την υλοποίηση προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ κατά την περίοδο 1/6/2022-31/05/2023 με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους.

European Food Safety Authority (EFSA) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιστημονικές Ομάδες (Scientific Panels/Committee) - Παράταση προθεσμίας

Σε συνέχεια του παρακάτω μηνύματος που αφορά στην πρόσκληση της EFSA για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (Ref. EFSA/E/2023/01) για την ανανέωση των Επιστημονικών της Ομάδων και της Επιστημονικής Επιτροπής το 2024, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 17η Απριλίου 2023.

Προσεχείς προσκλήσεις για χρηματοδοτικές συμφωνίες πλαίσιο εταιρικής σχέσης (partnership calls) της EFSA

Σε συνέχεια της 87ης συνάντησης του Συμβουλευτικού Σώματος (Advisory Forum) της EFSA, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προσκλήσεις για χρηματοδοτικές συμφωνίες πλαίσιο εταιρικής σχέσης  (partnership calls) που θα ανακοινωθούν από την EFSA τις επόμενες εβδομάδες  EFSA στους κάτωθι τομείς:

Βιομηχανικά Διδακτορικά (SUB.3)

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και, πιο συγκεκριμένα, της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια».

Open EFSA call for tenders: Provision of Specialised Training Courses on Specific Aspects of Chemical RA and Related Tools

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών (διαγωνισμός) της EFSA με θέμα ‘Provision of Specialised Training Courses on Specific Aspects of Chemical Risk Assessment and Related Tools’. Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της EFSA στην εφαρμογή νέων ή υφιστάμενων οριζόντιων εγγράφων καθοδήγησης που έχουν αναπτυχθεί από την Επιστημονική Επιτροπή (Scientific Committee) της EFSA.

EFSA open call for tenders OC/EFSA/IDATA/2023/02: Omics

Η EFSA έχει δημοσιεύσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών (διαγωνισμός)  με θέμα: ‘Implementation of a Multi-OMICs Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values from Quantitative in Vitro Data’.

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης την Πέμπτη 23/3/2023 για τις ώρες 17:00-20:00

Λόγο τεχνικών εργασιών που θα γίνουν στα πλαίσια συντήρησης θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. (webdocs, ιστοσελίδας) την Πέμπτη 23/3/2023 για τις ώρες περίπου 17:00-20:00μμ

NP/EFSA/KNOW/2023/03 Support to coordinate training courses on Dietary Exposure

Σας ενημερώνουμε ότι η EFSA δημοσίευσε πρόσκληση προμήθειας υπηρεσιών NP/EFSA/KNOW/2023/03 - Support to coordinate training courses on Dietary Exposure Assessment. Προϋπολογισμός: 100,000 € Κατά προσέγγιση ημερομηνία έναρξης: Μέσα Απριλίου 2023 Προθεσμία καταχώρησης ενδιαφέροντος: 07/04/2023