ΕΛΙΔΕΚ: Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας με τη χρηματοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Τρί, 05/07/2022 - 09:30

Στον στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ αναρτήθηκε η Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

ECDC Call for tender - ECDC Public Relations Plan and Activities

Παρ, 24/06/2022 - 13:03

Σας διαβιβάζουμε το μήνυμα της EFSA που αφορά σε διαγωνισμό του ECDC για δράσεις δημόσιων σχέσεων

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11287

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15/7/2022

Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Παρ, 24/06/2022 - 12:58

Η EFSA μπορεί να απονέμει επιχορηγήσεις σε οργανισμούς που έχουν οριστεί από το Κράτος Μέλος τους για να υποστηρίξουν την EFSA στην αποστολή της και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 36 των αρμοδίων οργανισμών. Ο κατάλογος των επιλέξιμων οργανισμών στους οποίους μπορούν να χορηγηθούν επιχορηγήσεις της EFSA ενημερώνεται τακτικά και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης νέων οργανισμών στον κατάλογο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg.

Διαγωνισμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Παρ, 24/06/2022 - 12:29

Η EFSA αγοράζει υπηρεσίες και προμήθειες μέσω δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, του ευρύτερου ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση Προγραμμάτων Κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ)

Τρί, 21/06/2022 - 18:51

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής των Προγραμμάτων Κατάρτισης για τους Παρόχους Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., που έχουν ήδη ενταχθεί στα Οριστικά Μητρώα Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η χρονική διάρκεια της πρώτης φάσης υποβολής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα διαρκέσει από 21.06.2022 έως τις 28.06.2022 και ώρα 23:59.

Save the Date: 11 Ιουλίου | Eνημερωτική εκδήλωση ERC - MSCA

Τρί, 14/06/2022 - 14:29
Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση «Επιχορηγήσεις ERC και Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.30 - 14.45.

Call reference: GP/EFSA/KNOW/2022/02 Call title: The European Foodome project- Deadline for submission of proposals 29_08_2022

Πέμ, 09/06/2022 - 14:30

“Call reference: GP/EFSA/KNOW/2022/02 Call title: The European Foodome project”

Σύνδεσμος στα έγγραφα της πρόσκλησης: GP/EFSA/KNOW/2022/02 - The European Foodome project | EFSA (europa.eu)

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 29 Αυγούστου 2022 (12:30 CEST).

EFSA grant - Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002

Πέμ, 09/06/2022 - 14:28

Σας προωθούμε το μήνυμα της EFSA που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο (Grant) με τίτλο:

 GP/EFSA/PREV/2022/01 - Support to EFSA in management of requests related to the application procedure