Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020»

Σάβ, 11/12/2021 - 02:31
Σας ενημερώνουμε για πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», με τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σκοπό την συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τρί, 02/11/2021 - 11:51

Ο πρύτανης του Π.Θ. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σκοπό την συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σάβ, 09/10/2021 - 15:32

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018, κεφ. Ε’, άρθρα 21 έως 27 και σύμφωνα με απόφαση της (Συνεδρίαση υπ. αριθμ. 34/05.10.2021), επαναλαμβάνει την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 35963/ 05.08.2021 για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δευ, 04/10/2021 - 15:21
για εγγραφή στο Μητρώο Ερευνητριών – Ερευνητών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) - Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκδήλωση ενημέρωσης έργου InnoDairyEdu - Multiplier Event, Πέμπτη 30-09-2021

Παρ, 24/09/2021 - 12:08

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InnoDairyEdu, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την Πέμπτη 30-09-2021 και ώρα 9:30 στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου, που θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο: Δια ζώσης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συγκρότημα Γαιόπολις, Αμφιθέατρο Τμήματος Αγροτεχνολογίας, Λάρισα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για τις υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα Ευρώπη Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Παρ, 17/09/2021 - 11:50

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe), σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council) στον Ορίζοντα Ευρώπη που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021.

Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Παρ, 10/09/2021 - 20:44

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 256}30-8-2021), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ. 16}24-8-2021), προκηρύσσει την υλοποίηση Προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν επτά ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν κατά τη τελευταία τριετία στο Ίδρυμα με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πέμ, 05/08/2021 - 20:12

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018, κεφ. Ε’, άρθρα 21 έως 27 και σύμφωνα με απόφαση της (Συνεδρίαση υπ. αριθμ. 33/27.07.2021), καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο έντυπο