ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : EFSA grant - Call for proposals - Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives- Info session on Tuesday 20th September 2022, 14:00 – 16:00 (CEST)

Τετ, 14/09/2022 - 15:20
Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσκληση του χρηματοδοτούμενου έργου της EFSA «Call for proposals - Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives», με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 3η Νοεμβρίου 2022, η EFSA διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα Ελλάδας 15:00 -17:00) σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης και την ευκαιρία ανοιχτής συζήτησης μεταξύ των υποψηφίων αιτούντων.

ΕΛΙΔΕΚ: Πρόσκληση Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), ΤΑΑ (Ελλάδα 2.0)

Τετ, 14/09/2022 - 15:17
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Με προϋπολογισμό 300 εκατομμυρίων ευρώ η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27»

Σάβ, 10/09/2022 - 14:03
Την προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανακοινώνει σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευναςκαι της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Εκδήλωση για την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Παρ, 09/09/2022 - 12:00
Η Εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αφορά τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Έγκριση αποτελεσμάτων χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών για την προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Τρί, 06/09/2022 - 15:27

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων) σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.

Έγκριση αποτελεσμάτων για την προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Τρί, 06/09/2022 - 15:24

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων προτάσεων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά επιστημονική περιοχή) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8302/22/ΓΠ/19-04-2022 Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της αξιολόγησης των προτάσεων και επικυρώθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ. αρ.

Deadline extended for call for ‘NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment’ (2-step grant)

Τρί, 06/09/2022 - 10:16
Σε συνέχεια του από 25/08/2022 μηνύματος μας για την επισκόπηση των τρεχουσών προκηρύξεων της EFSA (Grants and Procurements) , σας προωθούμε το από 31/08/2022 μήνυμα της EFSA που αφορά στην  παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα με τίτλο:  ‘NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment’ (GP/EFSA/ED/2022/01)

Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Δευ, 29/08/2022 - 13:29
Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης, χρήσιμα έντυπα και συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε ...

EFSA grant - Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002

Παρ, 26/08/2022 - 15:34
Σε συνέχεια του από 28/07/2022  μηνύματος μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives” (GP/EFSA/FIP/2022/01).