Διαγωνισμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Παρ, 24/06/2022 - 12:29

Η EFSA αγοράζει υπηρεσίες και προμήθειες μέσω δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, του ευρύτερου ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση Προγραμμάτων Κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ)

Τρί, 21/06/2022 - 18:51

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής των Προγραμμάτων Κατάρτισης για τους Παρόχους Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., που έχουν ήδη ενταχθεί στα Οριστικά Μητρώα Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η χρονική διάρκεια της πρώτης φάσης υποβολής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα διαρκέσει από 21.06.2022 έως τις 28.06.2022 και ώρα 23:59.

Save the Date: 11 Ιουλίου | Eνημερωτική εκδήλωση ERC - MSCA

Τρί, 14/06/2022 - 14:29
Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση «Επιχορηγήσεις ERC και Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.30 - 14.45.

Call reference: GP/EFSA/KNOW/2022/02 Call title: The European Foodome project- Deadline for submission of proposals 29_08_2022

Πέμ, 09/06/2022 - 14:30

“Call reference: GP/EFSA/KNOW/2022/02 Call title: The European Foodome project”

Σύνδεσμος στα έγγραφα της πρόσκλησης: GP/EFSA/KNOW/2022/02 - The European Foodome project | EFSA (europa.eu)

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 29 Αυγούστου 2022 (12:30 CEST).

EFSA grant - Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002

Πέμ, 09/06/2022 - 14:28

Σας προωθούμε το μήνυμα της EFSA που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο (Grant) με τίτλο:

 GP/EFSA/PREV/2022/01 - Support to EFSA in management of requests related to the application procedure

Αύξηση ορίου χιλιομετρικής αποζημίωσης στο πλαίσιο έργων υλοποιούμενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Θ.

Πέμ, 09/06/2022 - 14:25

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η Σύγκλητος του Ιδρύματος στην από 270/27.05.2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του ορίου χιλιομετρικής αποζημίωσης, αποκλειστικά για τις μετακινήσεις εσωτερικού, ως εξής:

(α) από 0,40€ σε 0,50€/χιλιόμετρο για όλα τα έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και στα οποία δεν εφαρμόζεται ο Ν.4336/2015 (όπως έργα χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορίζει διαφορετικά ο Φορέας Χρηματοδότησης.

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης το Κυριακή 29/5/2022 για τις ώρες 19:00-22:00

Παρ, 27/05/2022 - 11:14

Ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Π.Θ. για εργασίες συντήρησης το Κυριακή 29/5/2022 για τις ώρες 19:00-22:00

«Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022» | 24 Μαΐου 2022

Τρί, 17/05/2022 - 12:06
Σημειώστε την ημερομηνία Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (10:30-13:00). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022».

Implementation of a Multi-OMICs and Inter-species Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values (HBGVs) from Quantitative in Vitro Data» (OC/EFSA/IDATA/2022/01)

Παρ, 13/05/2022 - 14:53
Το έργο αποτελείται από δύο παρτίδες, με γενικό στόχο τον καθορισμό, την επικύρωση και την εφαρμογή μιας τυποποιημένης ροής εργασιών για την εξαγωγή αξιόπιστων σημείων αναφοράς(reference points)  για τον άνθρωπο και τιμές καθοδήγησης με βάση την υγεία (health-based guidance values -HBGVs) που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις αιχμής in-vitro, συγκεκριμένα πλατφόρμες organ-on-a-chip (OoC) και πολλαπλά τελικά σημεία OMIC (transcriptomics, metabolomics, epigenomics).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ‘ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ’ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΕΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τρί, 19/04/2022 - 12:36

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος είναι εντός του χρονικού διαστήματος 16/04/2021 - 31/05/2022 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στo παρακάτω συννημένo.