Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 10ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9913)»