Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Κατηγορίες προγραμμάτων από εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ, Ελλάδα 2.0, ΕΛΙΔΕΚ  …

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

Provision of support to EFSA and to ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFSA δημοσίευσε διαγωνισμό με θέμα “Provision of support to EFSA and to ECDC in the production of the EU One Health Zoonoses report” (EFSA/2024/OP/0002). Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EU Funding and Tenders portal ref. EFSA/2024/OP/0002 και στην ιστοσελίδα της EFSA. Η εκτιμώμενη συνολική αξία μίας σύμβασης είναι 2.800.000 €, με μέγιστη διάρκεια της σύμβασης 48 μήνες. Η προθεσμίας υποβολής προτάσεων λήγει στις 19 Αυγούστου 2024.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Αίτημα ορισμού Συντονιστή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ»

Σε συνέχεια της εκδοθείσας συνημμένης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ -Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ - Κωδικός ΟΠΣ 9833) και σύμφωνα με την παράγραφο 8.1. Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι: